W odpowiedzi na potrzeby współczesnego szpitala - relacja z VIII Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny - dlaszpitali.pl dlaszpitali.plW odpowiedzi na potrzeby współczesnego szpitala - relacja z VIII Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny - dlaszpitali.pl

W odpowiedzi na potrzeby współczesnego szpitala – relacja z VIII Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny

fot. Małgorzata Ullmann

VIII Kongres Nowoczesny Pion Techniczny był okazją do spotkania osób odpowiedzialnych za inwestycje medyczne w szpitalach, do wymiany opinii i doświadczeń na temat wprowadzania w jednostkach ochrony zdrowia usprawnień mających wpływ na poprawę jakości ich funkcjonowania.

Kongres Nowoczesny Pion Techniczny to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kadry szpitalnej odpowiedzialnej za zarządzanie, administrację, finanse, informatyzację i infrastrukturę techniczną jednostek ochrony zdrowia. Tegoroczne spotkanie odbyło się 9-10 czerwca br. w Karpaczu.

W wydarzeniu wzięły udział osoby zainteresowane tematyką sprawnego zarządzania infrastrukturą szpitala oraz usprawnieniem funkcjonowania placówek medycznych. Wśród nich znaleźli się: dyrektorzy szpitali, dyrektorzy ds. technicznych oraz ds. administracyjnych i ekonomicznych, kierownicy działów eksploatacyjnych, specjaliści ds. aparatury medycznej,osoby zajmujące się obsługą przetargów w szpitalach, architekci, a także reprezentanci firm medycznych oferujących rozwiązania dla szpitali.

Podczas Kongresu nie zabrakło również przedstawicieli organizacji zrzeszających szpitale oraz osoby zajmujące się zarządzaniem instytucjami opieki zdrowotnej, które objęły wydarzenie patronatem honorowym. Mieliśmy przyjemność gościć reprezentantów: Polskiej Federacji Szpitali, Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Każdy z zaproszonych gości miał możliwość podzielenia się z uczestnikami swoją wiedzą na temat funkcjonowania placówek ochrony zdrowia.

Po oficjalnym rozpoczęciu wydarzenia i przywitaniu zebranych, głos zabrał Krzysztof Macha, wiceprezes zarządu OSSP. Przedstawił on katalog Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych, której Stowarzyszenie jest członkiem. Zwrócił uwagę, że w dokumencie została opisana rola szpitali prywatnych na rynku europejskim. Zaprezentował także katalog opisujący polskie szpitale (w OSSP jest zrzeszonych łącznie 150 placówek). Prelegent wyjaśnił, że publikacja ta przybliża m.in.: średnią wartość przychodów w szpitalach prywatnych, strukturę własności tych jednostek, ich zyskowność itp. Krzysztof Macha zaznaczył, że ostatnio dobrze układa się współpraca Stowarzyszenia z politykami oraz ministerstwem zdrowia. Podkreślił, że stale prowadzone są rozmowy na temat m.in.: ustawy o jakości w opiece zdrowotnej, autoryzacji czy akredytacji, które to stanowią wyzwanie dla służby zdrowia.

Zarządzanie szpitalem w czasach kryzysu

Prelegenci zaproszeni na VIII Kongres Nowoczesny Pion Techniczny omawiali zagadnienia, z którymi współcześnie boryka się ochrona zdrowia. Temat zarządzania szpitalem w czasach kryzysu poruszył Janusz Atłachowicz, koordynator ds. techniczno-eksploatacyjnych w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu. Na początku swojej prelekcji zdefiniował on pojęcie zarządzania, skupiając się zwłaszcza na zarządzaniu kryzysowym. Kolejno prelegent wyjaśnił, kto i w jakim zakresie odpowiedzialny jest za zarządzanie kryzysowe w świetle Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Następnie nawiązał do epidemii COVID-19 oraz sytuacji kryzysowych, które wywołała w ochronie zdrowia, w tym: obowiązku oddelegowania lekarzy i pielęgniarek do szpitali covidowych, wzrostu zapotrzebowania na środki ochrony osobistej (co wpłynęło na wzrost ich ceny), niedostatecznej liczby oddziałów zakaźnych, izolatek, separatek oraz sprzętu medycznego, np. kardiomonitorów, problemów z utylizacją odpadów medycznych czy z zabezpieczeniem w tlen medyczny.

Na zakończenie prelegent nawiązał do innego aktualnego problemu, z którym borykają się nie tylko placówki ochrony zdrowia – do rosnących cen energii. Na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu oraz Centrum Psychiatrycznego w Warcie (w którym w 2019 roku zainstalowano panele fotowoltaiczne) wskazał, jak znacząco wzrosły ceny energii elektrycznej w okresie ostatnich dziesięciu lat, z czego, jak zaznaczył, największy wzrost nastąpił w I kwartale bieżącego roku. Prelegent zasugerował kilka rozwiązań, których wprowadzenie mogłoby pomóc placówkom ochrony zdrowia w radzeniu sobie z tym problemem, m.in.: wymiana oświetlenia wewnętrznego z żarowego na LED-owe, wykorzystanie ciepła Ziemi do zasilenia pomp ciepła, budowa farmy fotowoltaicznej wraz z finansowaniem czy zakup energii na Towarowej Giełdzie Energii.

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

Małgorzata Majer, prezes zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego oraz członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali, w swoim wystąpieniu omówiła założenia niedawno opublikowanego projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa po konsultacjach, analizując, czy stanowi on szansę, czy zagrożenie dla ochrony zdrowia. Na początek prelegentka przedstawiła diagnozę systemu, która miała stanowić uzasadnienie dla wdrożenia tej reformy. Wymieniła takie jej elementy, jak: konkurencja pomiędzy podmiotami o pacjentów, personel i zasoby, wielowładztwo utrudniające decyzyjność, nadmiarowe koszty wynikające z konieczności utrzymywania gotowości, brak centralnego systemu nadzoru, brak profesjonalizmu obecnie zarządzającej kadry menadżerskiej.

Jak zaznaczyła Małgorzata Majer, jednym z ważniejszych założeń projektu ma być powstanie Agencji Rozwoju Szpitali, do której zadań będą należeć m.in.: zlikwidowanie rozproszenia decyzyjnego, organizowanie i koordynowanie wspólnych zakupów dla podmiotów szpitalnych, wsparcie finansowe płynności szpitali oraz pokrycie kosztów przeprofilowania. Agencja ta ma również ustanawiać nadzorców (sprawujących nadzór nad trzema podmiotami szpitalnymi) oraz zarządców (odpowiedzialnych za jedną spółkę). Powołani nadzorcy byliby wówczas odpowiedzialni za przeprowadzenie przeprofilowania szpitali, podczas gdy dyrektor czy zarząd placówki występowałby jedynie w roli opiniodawcy.

Prelegentka zwróciła uwagę, że projekt niesie ze sobą także zmiany dotyczące kompetencji kierownika podmiotu leczniczego, który zgodnie z nimi raz w roku powinien przystąpić do egzaminu oraz stale doskonalić swoje umiejętności zawodowe w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia (do 15 stycznia każdego roku kierownik powinien przedstawić dokumenty potwierdzające ukończenie w roku poprzednim co najmniej dwóch zorganizowanych form kształcenia w zakresie kompetencji menedżerskich lub zarządzania podmiotem leczniczym).

Komentarze

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.