Materiały szkoleniowe - dlaszpitali.pl dlaszpitali.plMateriały szkoleniowe - dlaszpitali.pl
Reklama

Materiały szkoleniowe tylko dla subskrybentów

VIII Konferencja "Szpital XXI wieku"_2023
IX Kongres Nowoczesny Pion Techniczny_2023
Budowa WCZD w Poznaniu - przykłady dobrych praktyk - L. Wąsowski
dodano: 04.07.2023
Odpowiednie planowanie technologii medycznej - I. Zareda
dodano: 04.07.2023
Bezpieczne i higieniczne rozwiązania sektora stolarki drzwiowej - M. Klara, M. Kukowski
dodano: 04.07.2023
Budowa i rozbudowa obiektów szpitalnych w systemie budownictwa modułowego - J. Adamek
dodano: 04.07.2023
Jak skutecznie zarządzać nowoczesnym systemem infuzyjnym na terenie całego szpitala - K. Wójcik
dodano: 04.07.2023
Opragon - ultraczyste powietrze na sali operacyjnej - W. Rychwalski
dodano: 04.07.2023
Monitorowanie procesów logistycznych w placówkach medycznych - A. Gawrońska
dodano: 04.07.2023
Najczęstsze przyczyny rozwoju bakterii Legionella w budynkach - B. Korwin
dodano: 04.07.2023
Wzorcowe procedury udzielenia zamówienia publicznego w jednostkach ochrony zdrowia - E. Żak
dodano: 04.07.2023
Aktualne wyzwania przy projektowaniu obiektów medycznych dla najmłodszych pacjentów - M. Matłok
dodano: 04.07.2023
Skalowalne rozwiązania monitorowania pacjentów - M. Mirocha
dodano: 04.07.2023
Sztuka projektowania efektywnych stanowisk terapeutycznych - M. Osobka
dodano: 04.07.2023
Optymalizacja technologii Centralnej Sterylizatorni - nowoczesne rozwiązania w modułowej konstrukcji - T. Żuber
dodano: 04.07.2023
Studia podyplomowe "Optymalizacja zarządzania aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia" - M. Piotrowski
dodano: 04.07.2023
Proces inwestycyjny Wielkopolskiego Centrum Pediatrii - I. Marciniak
dodano: 04.07.2023
VII Konferencja "Szpital XXI wieku"_2022
VIII Kongres Nowoczesny Pion Techniczny_2022
Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa po konsultacjach- szansa czy zagrożenie dla ochrony zdrowia – M. Majer
dodano: 28.06.2022
Zamówienie publiczne w systemie: "Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż" w optyce zarządzającego szpitalem – jak uniknąć błędów – R. Harasim
dodano: 28.06.2022
Co nowego w inwestycjach medycznych? Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu – M. Terlecki
dodano: 28.06.2022
Otwarte Systemy Rezonansu Magnetycznego – ich możliwości i ograniczenia – P. Zawadzki
dodano: 28.06.2022
Znaczenie technologii medycznych dla współczesnej ochrony zdrowia – D. Rajczyk
dodano: 28.06.2022
Automatyczne systemy infuzyjne – co dział aparatury medycznej może zykać na cyfryzacji szpitala – K. Wójcik
dodano: 28.06.2022
Kompleksowe planowanie wyposażenia sal operacyjnych i specjalistycznych na przykładzie firmy Trumpf Medical/Hillrom/Baxter – W. Rychwalski
dodano: 28.06.2022
Kiedy na bloku operacyjnym nie jest potrzebny system integracji? – R. Malesa
dodano: 28.06.2022
Optymalizacja kosztów eksploatacji i serwisowania aparatury medycznej na przykładzie urządzeń do mycia, dezynfekcji i sterylizacji firmy MMM – T. Żuber
dodano: 28.06.2022
Bezpieczne i higieniczne rozwiązania dla sektora stolarki drzwiowej – A. Zadura, R. Omelanowicz
dodano: 28.06.2022
Co zmieniła wojna i pandemia w służbie zdrowia, a co jeszcze zmieni? – A. Złotkowska
dodano: 28.06.2022
Klimatyzacja obiektów szpitalnych – aktualne rozwiązania i obowiązujące wytyczne – A. Różycki
dodano: 28.06.2022
ActivePure RCI – Promieniowa Jonizacja Katalityczna – Przełom w zakresie dezynfekcji powietrza i powierzchni w obiektach szpitalnych – W. Iwan
dodano: 28.06.2022
Błędy i ich następstwa w projektowaniu instalacji gazów medycznych – D. Czyczyro
dodano: 28.06.2022
Budowa i modernizacja obiektów szpitalnych – jak prawidłowo zaplanować inwestycję? – M. Marek
dodano: 28.06.2022
VII Kongres Nowoczesny Pion Techniczny_2021
W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na inwestycje medyczne? – Marcin Jędrychowski, Marek Piotrowski
dodano: 15.11.2021
Zakup aparatury medycznej w reżimie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – Radosław Harasim
dodano: 15.11.2021
Formuła "wybuduj i wyposaż" – przykłady dobrych praktyk – Adam Sokołowski
dodano: 15.11.2021
Nowoczesne zabudowy modułowe w diagnostyce obrazowej – Tomasz Grewling
dodano: 15.11.2021
Jak stan epidemii wymusił zmianę procedur, standardów i instrukcji w szpitalach. Zderzenie wytycznych epidemicznych z przepisami higieny pracy – Ludmiła Prentkowska
dodano: 15.11.2021
M-Connect – unikalne rozwiązanie integracyjne integracyjne – Andrzej Dołęgowski
dodano: 15.11.2021
Wieloobszarowe korzyści kompleksowych rozwiązań dla szpitali – Remigiusz Cichocki
dodano: 15.11.2021
Czy pandemia zmieniła podejście do projektowania obiektów ochrony zdrowia? – Aniela Złotkowska
dodano: 16.11.2021
Dostosowanie łazienek do różnych potrzeb pacjentów. Łazienka w czasach COVID-19 – Maciej Jaworski
dodano: 16.11.2021
Współczesne wyzwania systemów monitorowania pacjentów z perspektywy klinicznej, informatycznej – Marcin Leśniak
dodano: 16.11.2021
Nowoczesny szpital, czy mozna żyć bez odpadów w przestrzeni oddziału? – Igor Madej
dodano: 16.11.2021
Wyposażenie medyczne – od zamówienia do odbioru i przeglądu – Ryszard Kowski
dodano: 16.11.2021
Procesy dekontaminacji w dobie koronawirusa – Danuta Broncel-Czekaj
dodano: 16.11.2021
Modułowa konstrukcja Centralnej Sterylizatorni – krótki czas realizacji – koncepcja, przykłady – Tomasz Żuber
dodano: 16.11.2021
Nowe standardy w zakresie projektowania instalacji gazów medycznych – Damian Czyczyro
dodano: 16.11.2021
Instrumenty wsparcia szpitali – Anna Goławska
dodano: 16.11.2021
VI Konferencja Szpital XXI wieku_2019
VI Kongres Nowoczesny Pion Techniczny_2019
Budowa Zakładu Radioterapii w formie zaprojektuj – wybuduj – wyposaż na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – Maciej Dusza
dodano: 01.07.2019
Wyzwania stawiane współczesnym systemom monitorowania pacjenta – Marcin Leśniak
dodano: 01.07.2019
Bezpieczna eksploatacja wyrobów medycznych – Waldemar Łabędź
dodano: 01.07.2019
Dokumentacja obrazowa zabiegów chirurgicznych, praktyczne podejście dla menadżerów IT i oficerów bezpieczeństwa danych – Grzegorz Kozak
dodano: 01.07.2019
Prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie na gruncie orzeczeń Sądów Administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek służby zdrowia – Hubert Musialik
dodano: 01.07.2019
Rozwiązania firmy GE Healthcare w zakresie nowych technologii medycznych – Grażyna Rubiś-Liolios
dodano: 01.07.2019
Jak skutecznie zautomatyzować procesy, by mieć wszystko pod kontrolą - Stanisław Klunder
dodano: 01.07.2019
Budowa infrastruktury informatycznej w jednostkach służby zdrowia w wielu lokalizacjach – Bogdan Wrzesiński
dodano: 01.07.2019
Stacje przeglądowe DiCo – negatoskop cyfrowy na salę operacyjną. Aseptor – zaawansowany system dezynfekcji – Piotr Pietras, Mateusz Purgał
dodano: 01.07.2019
Przygotowanie dużego przedsięwzięcia w formie zaprojektuj, wybuduj, wyposaż w kontekście budowy lub przebudowy szpitala (na przykładzie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu) – Maria Wojtacha
dodano: 01.07.2019
Profesjonalne wsparcie higieny i redukcja zakażeń szpitalnych – Jarosław Kowalczuk
dodano: 01.07.2019
Cyfrowy szpital –korzyści wynikające z wprowadzanych rozwiązań - Łukasz Sterna
dodano: 01.07.2019
Korzyści z zastosowania najnowszych technologii na nowoczesnym bloku operacyjnym – Witold Żukowski, Adam Ploch
dodano: 01.07.2019
Technologia BIM (Building Information Modeling) – Iwona Łobejko
dodano: 01.07.2019
Efektywne stanowiska terapeutyczne – Marcin Gawlik
dodano: 01.07.2019
HEWI – łazienki szpitalne, wytyczne projektowe, różne możliwości wyposażenia – Maciej Jaworski
dodano: 01.07.2019
Wymiana aparatury radiologicznej w kontekście nowelizacji ustawy Prawo atomowe – Ryszard Kowski
dodano: 01.07.2019
Innowacje w technologii dekontaminacji – Tomasz Żuber
dodano: 01.07.2019
Korzyści z programu ochrony środowiska w szpitalu – Renata Ruman-Dzido
dodano: 01.07.2019
Pułapki energooszczędności i informatyzacji – usprawnienia – Witold Ponikło
dodano: 01.07.2019
Komfort oraz czystość mikrobiologiczna w całej sali operacyjnej – Bartosz Kaczmarek
dodano: 01.07.2019
Pierwsze urodziny RODO – wnioski – Jarosław Feliński
dodano: 01.07.2019
V Konferencja Szpital XXI wieku_2018
V Kongres Nowoczesny Pion Techniczny_2018
Efektywne zarządzanie aparaturą medyczną - M. Krynke
dodano: 28.06.2019
Firma Dräger - partner w budowie, modernizacji, wyposażaniu
dodano: 01.07.2019
Przetargi podczas boomu w budownictwie - firma Warbud
dodano: 01.07.2019
Zarządzanie służbami technicznymi - M. Marek
dodano: 01.07.2019
Zastosowanie Antigermix AE1 - firma Sonologistic
dodano: 28.06.2019
Poczta pneumatyczna - I. Łobejko
dodano: 01.07.2019
Informatyzacja: blok operacyjny, centralna sterylizatornia - firma Getinge
dodano: 01.07.2019
Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia - J. Feliński
dodano: 01.07.2019
Integracja urządzeń sali operacyjnej, EndoAlpha - firma Olympus
dodano: 01.07.2019
Zamówienia publiczne na roboty budowlane - E. Żak
dodano: 01.07.2019
Plany wprowadzenia EDM - D. Kilańska
dodano: 01.07.2019
Współpraca z generalnym wykonawcą: zalety i wady - R. Guzowski
dodano: 01.07.2019
Urządzenia do wsparcia higieny - firma Miele Professional
dodano: 01.07.2019
Dofinansowanie z EFRR dla sektora ochrony zdrowia - H. Musialik
dodano: 01.07.2019
Korzyści z zastosowania najnowszych technologii na bloku operacyjnym - Medicom
dodano: 01.07.2019
System IOWISZ w szpitalu: wady i zalety - W. Stylo
dodano: 01.07.2019
Budowa i modernizacja centralnej sterylizatorni - firma MMM Polska
dodano: 01.07.2019
Współczesne systemy logistyczne - firma Industria Project
dodano: 01.07.2019
Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków - M. Jędrychowski
dodano: 01.07.2019
Nowa oferta do infuzjoterapii - firma BBraun
dodano: 01.07.2019

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 2/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 2/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.