Standard udzielania teleporad powstanie, ale nie będzie... - dlaszpitali.pl

Będzie standard udzielania teleporad, ale nie dla lekarzy specjalistów

OPM_5_20_AKTUALNOSCI_W_OCHRONIE_ZDROWIA_iStock-1022309042
fot. iStock

Przez rząd przygotowywany jest standard organizacyjny teleporady, ale wyłącznie dla gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze są zdziwieni, dlaczego szpitale i poradnie nie będą mieć określonych prawnie zasad leczenia zdalnego.

Rozwój telemedycyny i duża dostępność udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych bądź systemów łączności wymusza wprowadzenie standardu organizacyjnego teleporad, jest to konieczne dla bezpieczeństwa pacjentów, jak i lekarzy. Samorząd lekarski wiele razy uczulał w tej kwestii Ministerstwo Zdrowia, przy okazji opiniowania projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Zaprojektowany standard organizacyjny teleporady w ramach POZ wymaga poprawek

Obawę członków Prezydium NRL budzi fakt, że projekt rozporządzenia określa standard organizacyjny udzielania świadczeń telemedycznych wyłącznie w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Zdaniem zainteresowanych, wytyczne w tej kwestii są potrzebne również dla teleporad udzielanych w ramach innych zakresów świadczeń, zwłaszcza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS).

Zdaniem Prezydium NRL, zaprojektowany standard organizacyjny teleporady w ramach POZ wymaga poprawek. Standard udzielania świadczeń telemedycznych powinien obejmować możliwość zlecenia pacjentowi badań dodatkowych oraz podstawowych badań obrazowych, a także zapoznanie się z ich wynikami. Ponadto standard powinien obejmować możliwość skontrolowania pacjenta po udzieleniu mu porady telemedycznej. Teleporada musi być też udokumentowana odpowiednim wpisem w dokumentacji medycznej z zaznaczeniem, że odbyła się w formie zdalnej oraz z adnotacją, że „nie wymaga osobistego badania lekarskiego”.

Za dużo obowiązków

Wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku informowania pacjentów o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta jest negatywnie oceniane przez prezydium NRL. Jak podkreślają samorządowcy, obowiązek ten spowoduje, że czas, który jest zarezerwowany na samo świadczenie usługi pacjentowi, ulegnie skróceniu. A jak wiadomo, i tak obecnie poprzez biurokrację lekarze nie mają zbyt dużo czasu dla pacjenta.

Czytaj także: Telemedycyna – podstawowe regulacje prawne

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.