Telemedycyna. Podstawowe regulacje prawne - dlaszpitali.pl

Telemedycyna – podstawowe regulacje prawne

telemedycyna-regulacje-prawnefot. iStock

Obecnie najbardziej rozwijają się i  upowszechniają telekardiologia, teleradiologia i telerehabilitacja. W  systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego telekonsultacja kardiologiczna i geriatryczna są aktualnie finansowane przez NFZ.

Rozwój technologii informatycznych i  telekomunikacyjnych spowodował m.in. powstanie nowej formy medycyny/opieki zdrowotnej, tj. medycyny na  odległość (tzw. telemedycyny). Telemedycyna jest stosunkowo młodą dziedziną medycyny i  opieki zdrowotnej łączącą w  sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Słowo „telemedycyna” pochodzi od  greckiego słowa tele (na  odległość) i  łacińskiego mederi (leczenie). 

Istnieje wiele definicji telemedycyny; najprostsza stanowi, że  jest to  praktyka lekarska oraz edukacja medyczna odbywająca się za  pośrednictwem interaktywnej komunikacji wykorzystującej teleinformatyczne urządzenia przesyłające dźwięk i  obraz, a  nie poprzez bezpośrednią fizyczną interakcję lekarz – pacjent1. Według dokumentu z  1998 roku Information for Health: An  information strategy for the modern NHS telemedycyna obejmuje aktywności związane z  ochroną zdrowia (w  tym diagnostykę, porady, leczenie i  monitorowanie), w  których uczestniczy pracownik opieki zdrowotnej i  pacjent lub dwóch pracowników ochrony zdrowia, oddzielonych od  siebie w  przestrzeni (a  niekiedy także w  ...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Co zyskujesz dzięki rejestracji?

  • dostęp do specjalistycznej strefy wiedzy z zakresu zarządzania aparaturą medyczną, infrastruktury szpitalnej, bloku operacyjnego oraz kilkunastu innych kategorii tematycznych
  • praktyczne wskazówki oraz case studies z zakresu optymalnego projektowania i wyposażenia szpitali
  • wgląd do raportów z nowoczesnych inwestycji szpitalnych
  • pełen dostęp do rozmów z ekspertami w dziedzinie chirurgii, kardiologii, intensywnej terapii, czy zarządzania placówkami medycznymi
  • aktualności prawne oraz profesjonalne interpretacje przepisów
  • dostęp do elektronicznych wydań „OPM”
zarejestruj się

Logowanie

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.