Personel medyczny i szkolenia z praw pacjenta - dlaszpitali.pl

Personel medyczny i szkolenia z praw pacjenta

OPM_2_21_AKTUALNOSCI_iStock-542303702
fot. iStock

Ministerstwo Zdrowia przeszkoli personel medyczny z zagadnień praw pacjenta – rusza projekt pn. „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych”, dofinansowywany z Funduszy Europejskich.

Znajomość przepisów prawa jest niewystarczająca w przestrzeganiu praw pacjenta, należy je także umieć stosować w praktyce – wskazuje MZ i uruchamia projekt, w którym Rzecznik Praw Pacjenta będzie szkolił personel medyczny ze znajomości takich przepisów.

Szkoleniu poddani zostaną: kadra zarządzająca, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, personel administracyjny oraz pracownicy telefonicznej informacji pacjenta – to do nich najczęściej zgłaszają się pacjenci ze swoimi problemami.

Celem projektu m.in. poprawa jakości opieki

Celem projektu pn. „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych” jest zwiększenie wiedzy wśród personelu medycznego w zagadnieniach dotyczących uprawnień pacjentów do korzystania z opieki zdrowotnej, z istotnym uwzględnieniem osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Podniesienie poziomu umiejętności i kwalifikacji personelu zaangażowanego w proces udzielania świadczeń, zdaniem MZ, pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta na całej ścieżce procesu diagnostyczno-terapeutycznego, jak i poprawi jakość oferowanej opieki.

Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, podkreśla, że system ochrony zdrowia potrzebuje wprowadzenia zmian, by stać się bardziej dostępnym, bezpiecznym i przyjaznym dla pacjentów. Pacjent musi mieć realny dostęp do świadczeń medycznych, musi także czuć się bezpiecznie podczas procesu terapeutycznego i tutaj niezbędna jest edukacja na linii lekarz – pacjent.

Tematyka szkolenia

W trakcie cyklu szkoleń poruszane będą najczęstsze problemy z perspektywy organizacyjnej, które stanowią trudności dla pacjentów i rzutują na sposób ich postrzegania ochrony zdrowia. Ponadto analiza działań oraz rozwiązań wdrażanych w tym zakresie przez poszczególne podmioty lecznicze. Celem projektu jest także poprawa sposobu komunikowania się personelu z pacjentem, który w całej ścieżce terapeutycznej jest bardzo istotny.

Eksperci opracują poradnik

Powołany w ramach projektu zespół ekspertów, w którym znajdą się m.in. przedstawiciele organizacji pacjenckich, opracuje poradnik dla podmiotów leczniczych, rekomendujący dobre praktyki w przestrzeganiu praw pacjentów w podmiotach leczniczych, kierując się przede wszystkim potrzebami pacjentów.

Projekt zakłada przeszkolenie 1540 osób i objęcie działaniami projakościowymi 350 placówek podstawowej opieki zdrowotnej i 50 szpitali. Będzie realizowany do końca 2022 roku. Jego wartość to ponad 4,7 mln zł, z czego ponad 4 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich.

Czytaj także: AstraZeneca podjęła współpracę z wrocławskim Uniwersytetem Medycznym

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.