Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Debata o systemie ochrony zdrowia

Debata o systemie ochrony zdrowia na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Kwestia refundacji również zostanie podniesiona podczas dyskusji na Forum Ekonomicznym. Jest to bowiem kluczowe zagadnienie z punktu widzenia bezpieczeństwa lekowego Polaków.

– Biorąc pod uwagę planowaną liczbę zmian, opublikowany 30 czerwca projekt, to nie DNUR (Duża Nowelizacja Ustawy Refundacyjnej), tylko ONUR (Olbrzymia Nowelizacja Ustawy Refundacyjnej). Niestety, aktualny kształt nowelizacji stwarza zagrożenie usunięcia z rynku wielu produktów refundowanych o ugruntowanej pozycji, które są stosowane przez setki tysięcy chorych. Trzeba zatem zadać pytanie, jakie korzyści, zdaniem resortu, mają przynieść pacjentom zmiany zaproponowane w projekcie? Jak możemy zapewnić im bezpieczeństwo lekowe? zastanawia się Irena Rej i dodaje Nie mniej istotna jest kwestia ceny pierwszego odpowiednika, która musi być widocznie niższa o co najmniej 25% od urzędowej ceny leku oryginalnego. Rozumiejąc potrzebę obniżania ceny musi to być realizowane w sposób zabezpieczający ciągłość terapii oraz potrzeby zdrowotne pacjentów.

Ostatnim z zagadnień, które mają być dyskutowane podczas omawianego panelu jest stan dialogu społecznego i jakości stanowionego prawa.

Musimy zastanowić się, co możemy zrobić, by ustanowić pewne standardy w dziedzinie dialogu społecznego, by uwzględniał rolę i zdanie partnerów społecznych. Krótkie okresy konsultacji aktów prawnych i publikowanie raportów z nich na późnym etapie prac legislacyjnych nie sprzyjają bowiem ani zwiększaniu zaangażowania partnerów społecznych ani stanowieniu jakościowego prawapodkreśla Irena Rej.

Panel dyskusyjny poświęcony systemowi ochrony zdrowia odbędzie się we wtorek 7 września, w ramach Forum Ochrony Zdrowia XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.