Kontrowersje wokół autoryzowanych serwisów cyfrowych aparatów rentgenowskich - dlaszpitali.pl dlaszpitali.plKontrowersje wokół autoryzowanych serwisów cyfrowych aparatów rentgenowskich - dlaszpitali.pl

Kontrowersje wokół autoryzowanych serwisów cyfrowych aparatów rentgenowskich

opm-dlaszpitali-kontrowersje-wokol-serwisowania-cyfrowych-aparatow-retgenowskich

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Wyrobach Medycznych placówki posiadające urządzenia medyczne są obowiązane „posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu”.

Jednocześnie „użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania”, a w zakresie czynności niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania, „które nie mogą być wykonane przez użytkownika”, polegać na podmiotach z „wykazu podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności”.

Autoryzowany serwis dysponuje osobami posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Certyfikowani serwisanci przechodzą regularne szkolenia, mają też dostęp do pełnej dokumentacji i odpowiedniego zaplecza technicznego, dedykowanych specjalistycznych narzędzi, biuletynów serwisowych z opisem wszystkich wymaganych i zalecanych poprawek oprogramowania mających wpływ na bezpieczeństwo, jakość i wygodę użytkowania danego systemu. Co ważne, autoryzowane serwisy mają (legalny) dostęp do oprogramowania producenta systemu, dzięki czemu mogą realizować wymagane aktualizacje oprogramowania. Ma to niebagatelne znaczenie z punktu widzenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, dobra pacjentów, a także bezpieczeństwa finansowego i prawnego placówki medycznej.

Serwis Agfa Radiology Solutions z uwagi na wewnętrzne procedury serwisowe wykonuje zwykle szerszy zakres czynności niż wymagany przez klientów. W praktyce robimy szczegółowy przegląd połączony z niezbędnymi konserwacjami, kalibracjami, trwający łącznie kilka godzin i zakończony testami jakościowymi producenta aparatu, gwarantującymi odpowiednią jakość wykonywanych badań diagnostycznych.

Realizując usługi serwisowe Agfa Radiology Solutions, szczególną uwagę przywiązujemy do oprogramowania stacji roboczej (techników) – MAW/NX z algorytmem MUSICA® do inteligentnego przetwarzania obrazów medycznych – wgrywamy poprawki i niezbędne aktualizacje. Żadna z firm świadczących nieautoryzowany serwis systemów Agfa w Polsce nie ma legalnego dostępu do oprogramowania, nie dysponuje też odpowiednio przeszkolonymi serwisantami i nie posiada dostępu do biuletynów serwisowych producenta – w praktyce zatem najczęściej czynności dotyczące oprogramowania są przez te firmy pomijane.

Należy pamiętać, że badania rentgenowskie są jednymi z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych. Co więcej, cyfrowe aparaty rentgenowskie są wyrobami medycznymi wykorzystywanymi w diagnostyce w bardzo szerokim zakresie specjalizacji, a wyniki badań mają istotny wpływ na proces leczenia i życie pacjentów. W Agfa Radiology Solutions bardzo poważnie traktujemy kwestie bezpieczeństwa i odpowiedzialności, dlatego w naszej pracy nie ma mowy o kompromisach w tych zakresach, gdyż te mogą mieć fatalne skutki dla zdrowia i życia pacjentów.

Wymierne korzyści finansowe?

Rzeczywistość jest taka, że w znakomitej większości przypadków szpitale pozyskują fundusze na inwestycje, czyli zakupy nowych systemów, jednak zmagają się z własnymi ograniczeniami budżetowymi na bieżącą działalność, w tym umowy serwisowe. W efekcie tylko niewielki procent szpitali decyduje się na pogwarancyjne kontrakty serwisowe z pełną opieką serwisową. W codziennym rozliczeniu autoryzowany serwis może wydawać się bardziej kosztowny, jednak w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, zmniejsza znacząco koszty utrzymania systemów, ograniczając liczbę awarii i koszty napraw. Realia budżetowe wielu placówek skutkują niestety często sytuacją, w której kupowany jest zaawansowany system za kilkaset tysięcy złotych, a roczny budżet na serwis pogwarancyjny jest na poziomie nawet poniżej 2 000 zł brutto. Znane są nam przypadki firm, które oferują realizację przeglądów okresowych dla złożonych, w pełni cyfrowych, zautomatyzowanych systemów rentgenowskich typu telekomando (DR 800) czy z zawieszeniem sufitowym (DR 600) za … 300 zł brutto, wraz z dojazdem! W tym roku jedna z firm funkcjonujących na rynku zaproponowała użytkownikowi realizację przeglądu przewoźnego cyfrowego aparatu RTG za kwotę 80 zł brutto. Pieczątka w paszporcie urządzenia załatwiona, czy jednak jakość i zakres realizacji zostały tutaj w ogóle wzięte pod uwagę?

Komentarze

Reklama

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 6/2023

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 6/2023

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2023 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2023 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.