Praktyczne aspekty zarządzania jednostką ochrony zdrowia - dlaszpitali.pl dlaszpitali.plPraktyczne aspekty zarządzania jednostką ochrony zdrowia - dlaszpitali.pl

I edycja konferencji „Praktyczne aspekty zarządzania jednostką ochrony zdrowia”

I edycja konferencji „Praktyczne aspekty zarządzania jednostką ochrony zdrowia” odbyła się w dn. 30-31 marca 2023 r. w Gdyni. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy redakcji „OPM” i Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Stworzyło ono okazję do zdobycia kompleksowej wiedzy z zakresu poprawy efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych, a tym samym poprawy działania całego systemu ochrony zdrowia.

Eksperci biorący udział w konferencji omówili kwestie jakości w ochronie zdrowia, waloryzacji wyceń świadczeń, budowania opieki koordynowanej oraz cyfryzacji placówek medycznych. Ponadto, skupili się także na organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych części szpitala, jakie stanowią m.in. SOR czy apteka szpitalna.

Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Polską Federację Szpitali, Ogólnopolskie Stowarzyszenie szpitali Prywatnych, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Jakość w ochronie zdrowia

Konferencję rozpoczęli Paulina Prencel, redaktor zarządzająca „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” oraz Dariusz Rajczyk, prezes Zarządu Głównego STOMOZ. Jako pierwszy głos zabrał Zbigniew J. Król, specjalista zdrowia publicznego, były wiceminister zdrowia. W swojej prelekcji skupił się on na zagadnieniu jakości w ochronie zdrowia. Na początku postawił słuchaczom pytania: czy można zmierzyć jakość? Kto odpowiada za jakość? W wynikającej z tego dyskusji uczestnicy konferencji zgodzili się, że za jakość w placówce medycznej odpowiadają wszyscy – zarówno dyrektorzy jak i każdy z pracowników. Kolejno minister omówił wymiary jakości oraz cele, dla których się ją zapewnia, w tym: realizacja właściwych działań, sprawiedliwość dla wszystkich pacjentów oraz sprawowanie konsekwentnej opieki. Król znacząco podkreślił także, że zapewnienie jakości stanowi proces, nie jednorazowe działanie.

Waloryzacja wycen świadczeń NFZ

Maciej Sokołowski, wiceprezes Zarządu Głównego STOMOZ, na początku swojej prelekcji postawił tezę: w Polsce wyceny świadczeń są ustalane w sposób mało przejrzysty, przypadkowy, na zasadzie „gaszenia pożarów”. Jako jej poparcie podał przykład wycen świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej (OPH), po czym omówił przyczyny trudnej sytuacji tego rodzaju placówek, a tym m.in.: brak waloryzacji wycen, systematyczny wzrost kosztów, limitowanie świadczeń oraz odpływ kadry. Sokołowski zaznaczył, że istnieje konieczność pilnego wypracowania mechanizmu waloryzacji wycen w celu stabilizacji systemu i zapewnienia odpowiedniej jakości leczenia pacjentów. Dodał również, że tworzony jest projekt ustawy, która wprowadzi do systemu prawnego mechanizmy umożliwiające coroczną, systematyczną waloryzację wycen świadczeń w oparciu o dane makroekonomiczne, z podziałem na koszty pracy i koszty pozapłacowe. Na zakończenie zapytał zebranych słuchaczy: „to jak, pomożecie?”, co spotkało się z widoczną aprobatą zebranych.

Dotacje unijne

Temat dotacji unijnych dla zdrowia na lata 2021-2027 omówiła Liliana Bielas-Kostyra, prezes NZOZ MEDICO Praktyka Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów w Tychach. Prelegentka zaznaczyła, że każda placówka medyczna, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, może ubiegać się o przyznanie dotacji ze środków unijnych, a następnie omówiła rodzaje programów unijnych dla obszaru ochrony zdrowia. Następnie skupiła się na konkretnym programie, czyli Funduszach Europejskich dla Dolnego Śląska. Omówiła poszczególne priorytety funduszy, jakie stanowią: poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, zakup i wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz rozwiązania z zakresu IT oraz finansowanie i realizacja programów profilaktycznych. Następnie po krótce omówiła programy takie, jak: FENIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027, FERS – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Na zakończenie prelegentka gdzie szukać informacji na temat programów oraz na co należy zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku.

Komentarze

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.