Blok operacyjny: Chirurgia w leczeniu nowotworów - dlaszpitali.pl

Chirurgia w leczeniu nowotworów

opm-4-2019-chirurgia-1-leczeniu-nowotworow
fot. iStock

Skuteczność leczenia onkologicznego jest wprost proporcjonalna do odsetka wczesnych rozpoznań, a wówczas zależna od dostępu do skutecznej chirurgii. Brak możliwości przeprowadzenia operacji wcześniej może zmniejszyć, a nawet zniweczyć szanse na wyleczenie choroby nowotworowej.

Leczenie chirurgiczne ma podstawowe i niepodważalne miejsce w terapii nowotworów. Obejmuje chirurgię leczniczą, prewencyjną, diagnostyczną, ocenę stopnia zaawansowania, leczenie odbarczające, paliatywne, wspomagające i chirurgię rekonstrukcyjną. Dzielimy je na: leczenie radykalne, zmniejszające dolegliwości, chirurgię oszczędzającą, chirurgię przerzutów, leczenie wznów miejscowych, prewencję nowotworów oraz leczenie odtwórcze.

Szeroki wachlarz możliwości obejmuje: zapobieganie, leczenie, diagnostykę (wraz z określeniem stopnia zaawansowania), zmniejszenie dolegliwości i ryzyka wznowy. Ponadto naprawia skutki innych terapii, wspomaga inne leczenie i działanie organizmu, a także, czasami, umożliwia włączenie innego leczenia.

Na nowotwory w 2016 roku w Polsce (na podstawie Krajowego Rejestru Nowotworów) zachorowało 164 140 nowych pacjentów (1). W tym 81 620 kobiet oraz 82 520 mężczyzn.

Pośród najczęściej występujących określono następujące liczby zachorowań:

 • nowotwory przewodu pokarmowego − 31 912, w tym:
  – przełyk i żołądek − 6 885,
  – okrężnica i jelito grube − 20 064,
  – wątroba, pęcherzyk żółciowy, trzustka − 4 96
 • nowotwory urologiczne − 30 048,
 • płuco − 22 196,
 • pierś − 18 764,
 • nowotwory ginekologiczne − 13 359.

Liczby te to tylko nowi pacjenci, nowo zdiagnozowane nowotwory. Nie uwzględniają pacjentów z już rozpoznanym nowotworem, w trakcie leczenia, potrzebujących chirurgii na innych etapach swojej choroby.

Potencjał leczenia chirurgicznego

W wieloośrodkowym badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii określono potencjał leczenia chirurgicznego (2). 45% wszystkich nowo rozpoznanych pacjentów z chorobą nowotworową jest leczonych chirurgicznie.

Dla podanych powyżej zachorowań w Polsce daje to 73 863 pacjentów wymagających leczenia chirurgicznego rocznie (45% z 164 140 w 2016 roku – dane KRN). W samym województwie dolnośląskim daje to liczbę 6 036 zabiegów dla 13 413 nowo rozpoznanych nowotworów rocznie. Pamiętać należy, że wczesne rozpoznanie choroby nowotworowej może jeszcze ten odsetek leczonych chirurgicznie chorych powiększyć, a to wprost poprawia wyniki leczenia.

Wśród pacjentów z niezaawansowaną chorobą nowotworową aż 70% może (i powinno) być leczonych chirurgicznie (tab. 1). Wówczas w Polsce musimy zapewnić możliwość zoperowania aż 114 898 chorych spośród nowo rozpoznanych rocznie. Dla samego województwa dolnośląskiego liczba ta wynosi 9 389 operacji (70% z 13 413 – 2016 – KRN).

Jak widać na podstawie tab. 1, skuteczność leczenia onkologicznego jest wprost proporcjonalna do odsetka wczesnych rozpoznań, a wówczas jest zależna od dostępu do skutecznej chirurgii. Liczby te wskazują wprost na konieczność inwestowania w zasoby i potencjał leczenia chirurgicznego. Ten ostatni musi być brany pod uwagę zarówno przy obliczaniu utylizacji sal operacyjnych, dostępu do nich oraz określaniu wymaganych zasobów personelu.

Narastająca liczba zabiegów wykonywanych w godzinach popołudniowych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu najlepiej pokazuje niedostatek liczby sal operacyjnych.

W tych obliczeniach konieczne jest także uwzględnienie zabezpieczenia na zabiegi ostre, leczenie powikłań i sytuacje nagłe. Dodatkowo, według obowiązujących procedur, po zabiegu skażonym czy potencjalnie skażonym sala operacyjna podlega biodekontaminacji przed przyjęciem kolejnego pacjenta. Proces trwa od dwóch do trzech godzin. Na ten czas sala jest wyłączana z użytku. Przewidzenie w fazie projektowania dodatkowej sali operacyjnej, która może przejmować wówczas zabiegi planowe, może uratować plan operacyjny.

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.