Uwagi NRL do programu „Polski Ład” - dlaszpitali.pl

Uwagi NRL do programu „Polski Ład”

opm-dlaszpitali-uwagi-do-polski-lad
fot. iStock

Przedstawione w dokumencie „Polski Ład” plany to w większości hasła bez szczegółów, co tak naprawdę uniemożliwia ich ocenę − opiniuje Naczelna Rada Lekarska, zgłaszając do przedstawionych założeń programu uwagi.

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z dokumentem „Polski Ład” uznała, że samo umieszczenie w nim ochrony zdrowia jako jednego z obszarów wymagających istotnej poprawy, należy ocenić pozytywnie. Jednakże co do przedstawionych w dokumencie założeń programu zgłosiła uwagi.

Brak widocznej poprawy w ochronie zdrowia

Zapowiedziany wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 7% PKB w 2027 roku jest zbyt daleki w czasie i uniemożliwia poprawę sytuacji w ochronie zdrowia. System ochrony zdrowia potrzebuje szybszego, a także większego wzrostu nakładów, głębokich zmian w organizacji, jak i sposobie zarządzania, a także dystrybucji środków finansowych. W dokumencie nie ma zapowiedzi zwiększenia wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Bez takiego działania żaden system opieki zdrowotnej nie będzie wydolny.

Co ze zwiększeniem wynagrodzenia kadr medycznych

Zapowiadane podwyższenie minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych nie zostało w żaden sposób sprecyzowane. W kontekście przygotowanego przez MZ projektu ustawy przewidującego ustalanie minimalnego wynagrodzenia lekarza specjalisty na poziomie 1,31 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 roku nie stanowi żadnej podwyżki, a w istocie stanowi obniżenie wynagrodzenia, zapowiedzi zawarte w „Polskim Ładzie” wydają się na pozbawione konkretów oraz wiarygodności. W tym zakresie należy dostrzec również skutki finansowe projektowanych zmian w obszarze PIT i składki zdrowotnej dla kadr medycznych. Konsekwencje zmian prawa w tych obszarach doprowadzą do istotnego zwiększenia obciążeń fiskalnych, tak w przypadku zatrudnionych, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Sumarycznie efektem wszystkich przewidzianych w dokumencie zmian będzie zmniejszenie wynagrodzeń kadr medycznych, a nie ich podwyższenie. Proporcjonalne naliczanie składki zdrowotnej od dochodu dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a także likwidacja odliczenia jej od PIT, są niczym innym, jak zwiększeniem obciążeń fiskalnych.

Dla lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w formie działalności gospodarczej i rozliczających się liniowo zmiany te skutkować będą podwyższeniem obciążeń z tytułu PIT i składki zdrowotnej z ponad 19% obecnie do około 28%. Zlikwidowanie odliczania składki zdrowotnej od podatku uderzy w lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność gospodarczą, a także w wykonujących te zawody w ramach stosunku pracy, podnosząc ich obciążenia fiskalne i prowadząc w konsekwencji do obniżenia poziomu wynagradzania.

Pomoc kadrom medycznym

Wsparcie kadr medycznych poprzez wprowadzenie m.in. kredytów czy stypendiów, które miałyby być „odpracowywane”, jest w opinii NRL interesujące. Trzeba mieć jednak na uwadze, że takie rozwiązania nie mogą prowadzić do zmniejszania liczby miejsc na nieodpłatnych studiach medycznych czy liczby rezydentur. W tym kontekście ponownie należy podkreślić, że skutki zapowiadanych zmian dotyczących podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej będą dla pracowników sektora ochrony zdrowia negatywne i dotkliwe.

Fundusz Modernizacji Szpitali

Mechanizmy wsparcia finansowego modernizacji szpitali powinny opierać się na zasadach równego dostępu do instrumentów wsparcia – zaznacza NRL.

Agencja Rozwoju Szpitali

Utworzenie kolejnego podmiotu, który ma zajmować się systemem ochrony zdrowia, wymagającym kadr, obsługi i generującym koszty wydaje się działaniem wątpliwym pod kątem kosztów i efektywności – wskazuje NRL. Towarzyszące tej zapowiedzi informacje o tworzeniu korpusu menadżerskiego i zmian właścicielskich szpitali rodzą obawy, że Agencja może być instrumentalnie wykorzystywana do przejmowania przez państwo kontroli nad szpitalami bądź będzie w swej działalności faworyzować szpitale, nad którym państwo sprawuje kontrolę.

Drugi Etap Reformy Szpitali to tylko hasło

NRL wskazuje, że wprowadzenie obowiązkowego monitorowania jakości klinicznej jest jedynie hasłem i trudno się do niego odnosić. Ocena tych reform będzie możliwa dopiero po przedstawieniu ich szczegółowych założeń, celów i sposobu implementacji.

Czytaj także: Jak będzie wyglądała opieka zdrowotna po pandemii?

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.