Szpital w Grudziądzu: sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Rada Miejska przyjęła sprawozdanie finansowe Szpitala w Grudziądzu za 2020 rok

opm-dlaszpitali-sprawozdanie-szpital-w-grudziadzu-za-2020
fot. iStock

Rada Miejska Grudziądza 25 czerwca 2021 roku przyjęła uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Biegańskiego za 2020 rok, w którym odnotowano wzrost przychodów i dodatni wynik finansowy.

Rada zatwierdziła również zmiany w statucie szpitala oraz zapoznała się z sytuacją ekonomiczno-finansową placówki w 2020 roku. Podjęte w 2020 roku działania naprawcze na rzecz poprawy sytuacji szpitala przynoszą już efekty. W ciągu pięciu miesięcy 2021 roku odnotowano zysk netto w wysokości ponad 8,6 mln zł. W czasie pandemii hospitalizowano w 2020 i dotychczas 2021 roku aż 5798 pacjentów z koronawirusem.

Rok 2020 dla naszego szpitala, jak i dla całego systemu opieki zdrowotnej, był bardzo poważnym egzaminem z możliwości medycznych, organizacyjnych, finansowych i społecznych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu personelu medycznego i kadry niemedycznej szpitala, intensywnej i dobrej współpracy z Miastem Grudziądz, z jednostkami samorządowymi i prywatnymi egzamin zdaliśmy bardzo dobrze. Dziękuję wszystkim pracownikom szpitala, Urzędu Miasta, instytucji samorządowych, partnerom i przyjaciołom za ten czas współdziałania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów z Grudziądza i z całego regionu – mówi Maciej Hoppe, Dyrektor Szpitala im. Biegańskiego, prezentujący informacje sprawozdawcze podczas Sesji Rady Miejskiej.

– Intensywna i rzetelna praca w 2020 pozwoliła nam odpowiednio przygotować się na obecny 2021 rok. Już na koniec pierwszego półrocza widać, że dobrze radzimy sobie z zadaniami pandemicznymi i ponownym przestawieniem szpitala na tryb popandemiczny, a bieżący wynik finansowy jest bardzo obiecujący. Jesteśmy na ścieżce naprawy, optymalizacji i rozwoju – podkreśla dyrektor Hoppe.

Wzrost przychodów i dodatni wynik finansowy

Rada Miejska przyjęła sprawozdanie za 2020 rok. Wskazuje ono na uzyskanie – mimo nadzwyczajnej sytuacji pandemicznej wzrostu przychodów i dodatniego wyniku finansowego. Przychody w 2020 roku wyniosły 359.323.099,47 zł (dla porównania w 2019 roku: 306.501.938,85 zł; w 2015 roku: 237.016.076,21 zł). Wynik finansowy netto w 2020 roku był dodatni i wyniósł 33.916.188,04 zł (dla porównania wynik ujemny w 2019 roku: -51.229.116,39 zł; wynik ujemny w 2015 roku: -73.613.824,83 zł).

Pomoc pacjentom z COVID-19, akcja masowych szczepień i dodatki specjalne dla kadry

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu był placówką jednoimienną i miał wiodącą rolę w zwalczaniu pandemii w województwie kujawsko-pomorskim. W szczycie trzeciej fali epidemii zapewniono aż 500 miejsc dla pacjentów z koronawirusem. Placówka pełniła funkcję trzeciego stopnia zabezpieczenia, co oznaczało, że kierowane były tu także osoby zakażone, które dodatkowo wymagały leczenia specjalistycznego. W szpitalu grudziądzkim funkcjonowała jedyna w regionie porodówka dla ciężarnych chorych na COVID-19. Obecnie szpital w Grudziądzu, decyzją wojewody z 29 czerwca br., utrzymuje bazę 35 łóżek covidowych, w tym 10 respiratorowych.

W okresie pandemii COVID-19 w 2020 roku w szpitalu hospitalizowano 2788. W 2021 roku – 3010 osób (łącznie 5798 pacjentów z koronawirusem).

Placówka realizuje również masowe szczepienia przeciw COVID-19. Dotychczas wykonano ponad 40 tys. szczepień. Akcja szczepień trwa.

W ostatnich dniach, tj. 05.07.2021r., na konta szpitala wpłynęła z NFZ już pierwsza transza środków finansowych dla pracowników niemedycznych z tytułu specjalnych dodatków. Do dnia 07.07.2021r. do personelu niemedycznego trafiły na rachunki bankowe lub przekazano do wypłaty w kasie niemal całą otrzymaną kwotę, tj. 1.543.897,50 zł. Realizacja tego zadania nastąpiła natychmiast po wpływie środków. Należy podkreślić, że w okresie pandemii personel medyczny otrzymał – w każdym miesiącu regularnie dodatkowe środki finansowe. Ich łączna wysokość to ponad 9 mln złotych (ostatnia wypłata – ponad 10 mln). W początkowym okresie pandemii COVID-19 dodatki do wynagrodzenia i kontraktów Szpital w Grudziądzu wypłacał pracownikom medycznym z własnych wypracowanych zysków. Następnie wypłacano rekompensaty ze środków NFZ, a przez ostatni prawie roczny okres dodatkowe świadczenie refinansowane przez NFZ.

Działania naprawcze po wielu latach zaniedbań i poprawa zarządzania

Rada Miejska zatwierdziła także przedłożony przez dyrekcję szpitala projekt zmian w statucie. Dotyczą one optymalizacji zarządzania i ograniczenia stanowisk kierowniczych. W nowym statucie wprowadzono ograniczenie liczby stanowisk dyrektorskich do trzech: Dyrektor Naczelny, Dyrektor ds. lecznictwa (medyczny) i Dyrektor operacyjny. Dla porównania, w czasie kierowania szpitalem przez długoletniego dyrektora Marka Nowaka wprowadzono aż sześć stanowisk dyrektorskich. Były to: Dyrektor Naczelny, Dyrektor ds. ekonomicznych, Dyrektor ds. technicznych, Dyrektor ds. administracyjno-organizacyjnych, Dyrektor ds. lecznictwa, Dyrektor ds. pielęgniarstwa.

Realizowany przez nas plan działań naprawczych wobec zastanych problemów zakłada tego typu optymalizację w zarządzaniu mieniem i zasobami kadrowymi. W mojej ocenie nie ma potrzeby mnożenia kompetencji i powielania stanowisk kierowniczych. Większy nacisk chcemy kłaść na zapewnienie odpowiednich zasobów leczniczych i rozwój kadry medycznej oraz naukowej szpitala. Czas wreszcie, po uporaniu się z wieloletnimi zaniedbaniami i nieodpowiedzialną polityką finansową, zacząć inwestować w budowę silnej jednostki medycznej i klinicznej. Robimy wszystko, aby nasz szpital wypełniał jak najlepiej swoją misję na rzecz zdrowia mieszkańców Grudziądza i regionupodkreśla dyrektor Maciej Hoppe.

Rekordowe środki zewnętrzne i współpraca naukowa

Szpital w Grudziądzu odnotowuje systematyczny wzrost nakładów inwestycyjnych, w tym środków pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności z Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Kujowsko-Pomorskiego, NFZ, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji.

Kwota pozyskanych w okresie pandemii dotacji to ponad 32 mln zł. Dla porównania w poprzednich latach ta wartość średniorocznie kształtowała się na poziomie kilku milionów złotych. Otrzymane dotacje w okresie pandemii finansowały i finansują ponad 24 projekty i działania.

Placówka planuje także rozwijać współpracę naukową i akademicką. W tym celu podpisano m.in. list intencyjny o współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Źródło: materiały prasowe

Czytaj także: MONOSPACE drogą do nowoczesnego szpitala

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.