Senat przyjął ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia

Senat przyjął ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia

opm-dlaszpitali-senat-przyjal-ustawe
fot. iStock

Senat przyjął ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia z poprawkami wniesionymi przez senatorów z senackiej Komisji Zdrowia. Poprawki zakładały m.in. podniesienie współczynników dla wszystkich grup zawodowych. Ustawa wróciła do Sejmu, gdzie została przez większość sejmową odrzucona.

Głosowanie poprzedziła debata senatorów, podczas której senatorowie opozycji przekonywali, że bez podniesienia płac kadry „odpłyną” z systemu ochrony zdrowia.

Ustawa została uchwalona przez Sejm pod koniec maja. Zostały wtedy odrzucone zgłaszane przez opozycję poprawki dotyczące podwyższenia współczynników dla różnych grup pracowników ochrony zdrowia.

Poprawki przyjęte przez Senat

Poprawki do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach proponujące wzrost współczynników zostały wypracowane w gronie przewodniczących Związków Zawodowych zrzeszonych w Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych i prezesów wszystkich samorządów zawodów medycznych. Przewidują one m.in., że wynagrodzenie lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, będzie miało współczynnik 1,7 średniej krajowej; wynagrodzenie lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny − współczynnik 1,4 średniej krajowej, wynagrodzenie lekarza albo lekarza dentysty bez specjalizacji − współczynnik 1,2 średniej krajowej, wynagrodzenie lekarza stażysty − współczynnik 1 średniej krajowej.

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy

Sejmowa większość nie poparła zaproponowanych przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Poseł PiS Bolesław Piecha stwierdził, że gdyby wprowadzić proponowany przez Senat załącznik, wymagałoby to przeznaczenia wielu dodatkowych środków. Podkreślał też, że nie wskazano źródeł zwiększenia finansowania.

Jak powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, współczynniki pracy rosną, nie kończą się rozmowy o płacach, a senackie propozycje to obietnice bez pokrycia.

Czytaj też: Uwagi NRL do programu „Polski Ład”

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.