Plan Ministerstwa Zdrowia pn. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027” - dlaszpitali.pl

Plan Ministerstwa Zdrowia pn. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027”

OPM_3_21_AKTUALNOSCI_2_PLAN_MINISTERSTWA-ramy-strategiczne
fot. iStock

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowana została informacja o projekcie dokumentu „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027”, jego celem jest identyfikowanie głównych wyzwań w systemie ochrony zdrowia oraz wskazywanie kierunków jego zmian.

Jak wyjaśnia MZ: „Projektowany dokument strategiczny ma stanowić kontynuację dokumentu strategicznego o nazwie „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”.

Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej

Sytuacja zdrowotna w Polsce wciąż się poprawia – przypomina informacja dotycząca dokumentu – wynika to z poprawiających się warunków życia, wzrastającej wiedzy, a także świadomości dbania o zdrowie. Jednak umieralność, przeciętna długość życia i długość życia w zdrowiu w dalszym ciągu odbiegają od średnich wskaźników dla krajów UE, a poprawa tych wskaźników nie następuje w wystarczająco szybkim tempie. Dlatego też potrzebne są zmiany – oczekiwanym efektem realizacji projektowanej polityki publicznej jest wydłużenie trwania życia w zdrowiu i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa, a realizacja tego celu nie może się odbyć bez zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej poprawiającej zdrowotność obywateli poprzez zmiany w systemie opieki zdrowotnej, poprawę jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz lepsze dopasowanie opieki zdrowotnej do zmieniających się trendów demograficznych.

„Wizją przyświecającą wdrożeniu tego dokumentu jest przyjazny, nowoczesny i efektywny system ochrony zdrowia przyczyniający się do poprawy dobrostanu społeczeństwa” – wskazuje MZ.

Wyzwania stojące przed systemem zdrowia

Wyzwaniem jest dalsze usprawnianie i koordynacja licznych działań instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego podejmowanych na rzecz zdrowia oraz kształtowania środowisk sprzyjających zdrowiu, dlatego niezbędne jest podjęcie dobrze zaplanowanej, spójnej oraz rozłożonej na wiele lat polityki rozwoju systemu ochrony zdrowia o ewolucyjnym i strategicznym charakterze.

Zobowiązania Polski jako członka UE

Przyczynkiem opracowania i wdrożenia dokumentu są zobowiązania Polski jako członka UE. W związku z możliwością korzystania ze środków unijnych na realizację określonych działań w latach 2021-2027 w ramach funduszy polityki spójności przez wszystkie kraje członkowskie, są zobowiązane do spełniania tzw. warunków podstawowych dla perspektywy 2021-2027 w poszczególnych obszarach. W obszarze zdrowia jako warunek podstawowy wskazano posiadanie krajowych bądź regionalnych strategicznych ram polityki zdrowotnej.

Czytaj też: Inwestycje w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej w latach 2003-2018

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.