Podsumowanie konkursu na wzorcowe rozwiązania w ochronie zdrowia - dlaszpitali.pl

Podsumowanie konkursu na wzorcowe rozwiązania w ochronie zdrowia

opm-dlaszpitali-rozwiazania-w-sluzbie-zdrowia
fot. iStock

10 listopada br. zakończył się konkurs „FutureProofing Healthcare – w poszukiwaniu wzorców systemu ochrony zdrowia”, którego założeniem było przygotowanie rekomendacji zmian w wybranym obszarze ochrony zdrowia na bazie najlepszych praktyk stosowanych w innych krajach europejskich, ujętych w Indeksach FutureProofing Healthcare.

Spośród wszystkich nadesłanych prac Jury konkursowe wyłoniło trzech laureatów, których prezentowały konkretne rozwiązania możliwe do zaimplementowania w Polsce.

Konkurs, który rozpoczął się wraz z rokiem akademickim, skłonił wiele osób do analizy polskiego systemu ochrony zdrowia oraz szukania dobrych, sprawdzonych rozwiązań, zastosowanych przez państwa Europy, ujęte w Indeksach Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia, Indeksie Raka Piersi czy Indeksie Stwardnienia Rozsianego. W zdecydowanej większości autorzy nadesłanych prac skupili się na zaprezentowaniu pomysłów wdrożonych i z powodzeniem stosowanych w krajach skandynawskich – Norwegii, Szwecji oraz Finlandii. Są to państwa, które zdobyły najwyższe pozycje w niemal wszystkich miernikach i parametrach Indeksów FutureProofing Healthcare. Założeniem konkursu było przygotowanie pracy samodzielnie lub w dwuosobowym zespole i przesłanie jej w dowolnej formie – do Jurorów spłynęły więc prace w formie referatów, ale też prezentacji multimedialnych czy podcastów.

Wybór laureatów był zadaniem Jury konkursowego, w którego skład weszli: prof. Ryszard Gellert (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego), prof. Ewelina Nojszewska (Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), prof. Jarosław Pinkas (Główny Inspektor Sanitarny), dr Małgorzata Gałązka-Sobotka (Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego) oraz Wiktor Janicki (Dyrektor Generalny Roche Polska).

Konkurs FutureProofing Healthcare to bardzo ciekawa, niezwykła inicjatywa która z jednej strony zachęca młodych ludzi do zapoznania się z szeroką gamą innych systemów opieki zdrowotnej, a z drugiej strony pozwala na pozyskanie – przed osoby, które mają szeroką wiedzę na ten temat – pewnego świeżego spojrzenia. Ideą konkursu było pokazanie, że nie ma bardzo złych, ale też idealnych systemów opieki zdrowotnej, każdy ma swoje minusy i plusy. Nam chodziło o to, aby spojrzeć na dobre przykłady, zainspirować się i zaproponować te, które z powodzeniem sprawdziłyby się na polskim grunciemówi prof. Ryszard Gellert, przewodniczący Jury.

Decydując się na wybór laureatów zwracaliśmy uwagę na ile praca odnosi się do barier, na jakie wskazują Indeksy FutureProofing Healthcare. Postawiliśmy na te, które w ciekawy sposób inspirują się rozwiązaniami wskazanymi w kraju referencyjnym oraz starają się zaproponować rozwiązanie konkretnych bolączek, które dziś dostrzegamy w Polsce dodaje Wiktor Janicki.

Jury zdecydowało się nagrodzić autorów następujących prac:

I miejsce – Agnieszka Pucyk oraz Dariusz Rystwej
II miejsce – Kamila Garbarczyk oraz Weronika Marzec
III miejsce – Patryk Gabriel Wania

Zwycięska praca Agnieszki Pucyk oraz Dariusza Rystwieja, „Projekt e-Rumianek” opiera się na rozwiązaniach zastosowanych przez Niderlandy oraz opisuje problem, jakim jest budowa systemu e-zdrowia w Polsce. Zdaniem autorów pomysłem na rozwiązanie problemów polskiej służby zdrowia, jest zbudowanie krajowego i lokalnego systemu e-medycyny. System usprawni pracę placówek, skróci kolejki do specjalistów, a także zwiększy świadomość społeczeństwa dotyczącą własnego zdrowia oraz pozwoli na większe zaangażowanie pacjenta w proces jego leczenia. Autorzy wybrali sześć celów, których realizacja może spowodować poprawę pozycji Polski w Indeksach FutureProofing Healthcare w zakresie innowacyjności i przedstawili je w formie poniższej grafiki:

Atutem pracy konkursowej autorstwa Agnieszki Pucyk i Dariusza Rystweja pt. „Projekt e-Rumianek” było wskazanie na ramy wdrożeniowe projektu, co zostało docenienie przez jurorów, ponieważ jest to prawdziwe podejście projektowe. Autorzy zadbali o to, abyśmy nie tylko widzieli, dlaczego mamy wprowadzić dane rozwiązania, ale również kiedy i za pomocą jakich narzędzi – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Organizatorem konkursu była firma Roche Polska, a jego partnerem Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uczelnia Łazarskiego. Patronat honorowy nad inicjatywą objął Główny Inspektor Sanitarny oraz Stowarzyszenie IFIC Polska. Patronatu medialnego udzieliły: Dziennik Gazeta Prawna, Radio Kampus, magazyn Perspektywy, medexpress.pl, politykazdrowotna.pl, cowzdrowiu.pl, dlastudenta.pl.

Źródło: mat. prasowe

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.