Wyższe wyceny dla szpitali - dlaszpitali.pl dlaszpitali.plWyższe wyceny dla szpitali - dlaszpitali.pl

Wyższe wyceny dla szpitali

opm-dlaszpitali-wyzsze-wyceny-dla-szpitali
fot. iStock

Wyższe wyceny dla szpitali, niższy wskaźnik korygujący oraz krótszy termin rozwiązania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – to nowy projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. W przypadku, gdy placówki nie będą zgadzały się z nową wyceną NFZ, mają 30 dni na wypowiedzenie umów.

Do konsultacji publicznych trafiła nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie kilku zmian. 

Ministerstwo Zdrowia i zmiana przepisów

Jedną ze zmian jest: „ustalenie jednolitego postępowania w przypadku zmiany przez prezesa NFZ w trakcie realizacji umowy przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy lub zmiany warunków umowy wynikającej z zarządzenia Prezesa Funduszu określającego przedmiot oraz szczegółowe warunki zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez wskazanie, że w takiej sytuacji nowe warunki obowiązują od dnia wejścia tego zarządzenia w życie”. 

W przypadku, gdy placówka nie będzie zgadzała się na nowe warunki, to wedle nowych przepisów będzie mogła rozwiązać umowę z NFZ z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, pod warunkiem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie tygodnia od dnia wejścia w życie zarządzenia. 

Nowe rozporządzenie koryguje zasady ustalania taryf dla placówek w sieci szpitali

W nowym rozporządzeniu doprecyzowane zostało stosowanie zasady obniżenia współczynnika korygującego, w sytuacji wzrostu taryfy świadczeń opieki zdrowotnej ustalonej po 1 lipca 2021 roku. 

Taryfy, które ustalono przed dniem 1 lipca 2021 roku, przygotowywano bez uwzględnienia zmian dotyczących współczynników korygujących, a także przed wejściem w życie regulacji obligujących do obniżania tych współczynników. „Taryfy ustalone przed dniem 1 lipca 2021 roku nie uwzględniają zatem mechanizmu obniżania współczynników korygujących – informuje MZ. Tak więc: wzrost kwoty zobowiązania spowodowany zaimplementowaniem wskazanych taryf nie powinien więc prowadzić do obniżenia współczynników korygujących”. 

Nowy projekt rozporządzenia ponadto zakłada: „skorygowanie mechanizmu obniżania współczynników korygujących w taki sposób, aby w przypadku świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć, kwoty współczynników były pomniejszane proporcjonalnie do udziału danego rodzaju świadczeń lub ryczałtu PSZ w kwocie zobowiązania dla całej umowy”. Jak argumentuje resort zdrowia, obecnie, zmniejszenie współczynników korygujących w PSZ, szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć – odnosi się do wskaźników korygujących całości umowy.

W efekcie kwoty, jakie wynikają z podniesienia wyceny świadczeń, są w wielu przypadkach w całości równoważone zmniejszeniem kwoty współczynnika korygującego umowy. „Taka sytuacja nie powstaje w umowach „pozasieciowych”. Proponowane rozwiązanie spowoduje zrównanie sytuacji świadczeniodawców w tym zakresie” – podkreśla resort. 

Czytaj także: Stanowisko PFSz w sprawie projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

Komentarze

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.