Szpitalne oddziały ratunkowe najbardziej przeciążone pracą - dlaszpitali.pl dlaszpitali.plSzpitalne oddziały ratunkowe najbardziej przeciążone pracą - dlaszpitali.pl

Szpitalne oddziały ratunkowe najbardziej przeciążone pracą

opm-dlaszpitali-szpitalne-oddzialy-ratunkowe-najbardziej-przeciazone-praca
fot. iStock

Jak wskazuje Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w wydanym stanowisku, oddziały ratunkowe to najbardziej przeciążone pracą medyczne jednostki organizacyjne szpitali.

Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w wydanym oświadczeniu zauważa, że SOR jest źle finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ponadto przyjmowanie dużej liczby pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 niejednokrotnie powoduje czasowe zamknięcia pracy niektórych oddziałów. 

Potrzebna zmiana organizacji w podstawowej opiece zdrowotnej

Jak wskazuje ZWRP, należy wskazać, że obecnie SOR-y są najbardziej przeciążonymi pracą medycznymi jednostkami organizacyjnymi szpitali. Wpływa to z jednej strony na wydłużone kolejki oczekujących i niezadowolonych z tego powodu, z drugiej – skutkuje zmęczeniem personelu medycznego. W efekcie pojawiają się zwiększone wymagania płacowe środowiska medycznego bądź decyzje o poszukiwaniu innych miejsc pracy. W opinii ZWRP, na poprawę efektywności pracy SOR mogłaby wpłynąć zmiana organizacji w podstawowej opiece zdrowotnej: „znaczna liczba pacjentów zamiast zabezpieczenia w POZ poszukuje pomocy w SOR, przenosząc ciężar diagnostyki na szpitale i generując tym samym znaczne koszty działalności” – uzasadnia Zarząd. 

Nocna i świąteczna opieka lekarska powinna mieć charakter otwarty

ZWRP dostrzega, że wprowadzenie kilka lat temu zmiany, polegającej na przeniesieniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do podmiotów wchodzących w skład sieci szpitali, wbrew oczekiwaniom, nie wpłynęło zasadniczo na poprawę sytuacji w SOR. To rezultat między innymi braku dostosowania infrastruktury posiadanej przez szpitale do realizacji tego typu świadczeń, co w pełni obnażył wybuch pandemii COVID-19.

Wprowadzone zmiany spowodowały ponadto, że w wielu podmiotach doszło do skrzyżowania ścieżek pacjentów SOR, izby przyjęć oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – taki stan rzeczy niesie za sobą poważne zagrożenie epidemiologiczne. 

Związek Województw RP stoi na stanowisku, że kwestia realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez podmioty posiadające w swojej strukturze SOR powinna mieć charakter otwarty – podmioty te powinny mieć pierwszeństwo w realizacji tego typu usług na danym obszarze, jednak nie powinno to mieć charakteru obligatoryjnego. 

Finansowanie SOR

Czynnikiem zewnętrznym mającym wpływ na finansowanie SOR jest niezmieniona od 2019 roku podstawa wyceny ryczałtu, który stanowi podstawę do rozliczeń z NFZ udzielanych świadczeń medycznych – zauważa ZWRP, proponując, by niezależnie od obecnych zasad rozliczeń zastosować współczynnik korygujący – in plus oraz in minus – bezpośrednio związany z liczbą przyjmowanych w ramach SOR pacjentów z danego obszaru funkcjonowania. Dla poprawy tej sytuacji proponuje się zastosować na przykład wielokrotności stawki bazowej w zależności od liczby przyjmowanych pacjentów – niezależnie od składowej stawki ryczałtu „za funkcję”.

Zastosowanie na tej podstawie wyliczonego współczynnika pozwoli na odciążenie najbardziej obłożonych oddziałów – mechanizm ten będzie wspierał oddziały o dużym obłożeniu kosztem oddziałów przyjmujących mniejszą od ustalonej liczbę pacjentów. Stwierdzona przez samorządy województw prawidłowość może w przyszłości stanowić obiektywne kryterium do zmiany finansowania i rozliczania SOR-ów przyjmujących największą liczbę pacjentów, co będzie miało bezpośredni wpływ na ich sytuację finansową. 

Czytaj więcej: Szpitalny Oddział Ratunkowy – techniki i urządzenia do monitorowania pacjenta

Komentarze

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.