Rzecznik Praw Pacjenta: Skargi w sprawie zamknięcia... - dlaszpitali.pl

Skargi w sprawie zamknięcia przychodni w związku z pandemią

OPM_3_20_AKTUALNOSCI_W_OCHRONIE_ZDROWIA_4_SKARGI_W_SPRAWIE_ZAMKNIECIA_PRZYCHODNI
fot. iStock

Rzecznik Praw Pacjenta odnotowuje obecnie rekordową liczbę zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości placówek medycznych.

Pracownicy biura RPP odbierają w ciągu tygodnia kilka tysięcy telefonów od zaniepokojonych pacjentów. Zgłaszane sprawy dotyczą ograniczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wskutek trudności w uzyskaniu pomocy medycznej (zarzut odmowy, przesuwania terminów planowych świadczeń), kłopoty z połączeniem z podmiotem leczniczym (nieodbierany telefon bądź zajęty numer), placówkami zamkniętymi z powodu czasowego zawieszenia działalności czy zarządzonej kwarantanny i odmowa udzielenia teleporady. Zgłoszenia od pacjentów dotyczą także kwestii związanych z kształtowaniem relacji pomiędzy pacjentem a pracownikami podmiotów leczniczych (zakłócenia w tych relacjach, nieumiejętność zapobiegania konfliktom oraz brak zdolności do okazania wzajemnego szacunku). Nieprawidłowości zgłaszają także organizacje pacjentów, m.in. onkologicznych – zwracają uwagę, że z powodu koronawirusa dostęp do niektórych świadczeń jest obecnie utrudniony.

Problem z poradniami specjalistycznymi i przychodniami lekarzy rodzinnych

Zgodnie z wytycznymi NFZ, placówki powinny udzielać teleporad, wystawiać e-zwolnienia oraz e-recepty, a także w konieczności przyjąć zainteresowanego na osobistą wizytę. Niestety, jak pokazują wpływające do RPP skargi, pacjenci mają problem z dodzwonieniem się do niektórych przychodni. Przychodnia mająca kontrakt z NFZ powinna być dostępna dla podopiecznych w godzinach 8-18. W przypadku takich zaniechań RPP może zgłosić do NFZ, że przychodnia nie wykonuje kontraktu.

Interwencja RPP

Interwencja Rzecznika Praw Pacjenta polega na przekazaniu nieprawidłowości kierownikowi podmiotu leczniczego z wnioskiem o zainteresowanie oraz zweryfikowanie pod kątem potencjalnego naruszenia prawa bądź przepisu, ponadto ocenienia zachowania się pracownika podmiotu leczniczego. Bezwzględne interwencje RPP następują w przypadku spraw dotyczących osób starszych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, kobiet ciężarnych, chorych onkologicznie. Niemal w 100% przypadków interwencje okazują się skuteczne.

Czytaj także: Koronawirus: wytyczne dla zarządzających placówką medyczną

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.