Program mammografii przesiewowej powinien zostać rozszerzony? - dlaszpitali.pl dlaszpitali.plProgram mammografii przesiewowej powinien zostać rozszerzony? - dlaszpitali.pl
Reklama

Program mammografii przesiewowej powinien zostać rozszerzony?

opm-dlaszpitali-program-mammografii-przesiewowej
fot. iStock

Program przesiewowej mammografii powinien być zmieniony – uważają eksperci Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ich zdaniem należy zmodyfikować zarówno górną, jak i dolną granicę wieku grupy docelowej kobiet. Rada proponuje inne jeszcze zmiany.

Obecnie co dwa lata kobiety w wieku 50-69 lat mogą wykonać bezpłatną mammografię przesiewową obu piersi. Co rok przysługuje ona z kolei kobietom z tej samej grupy wiekowej, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny – u matki, siostry lub córki – lub u których stwierdzono mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA2.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. W Polsce stanowi ok. 23,8 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory i jest przyczyną ok. 15,3 proc. zgonów z powodów onkologicznych. Choć wiek jest istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania, to choroba dotyka także młodsze kobiety. I choć wciąż największa grupa chorych to te, które są wskazane w programie przesiewowych badań mammograficznych, to obserwuje się zwiększający się trend diagnoz u kobiet młodszych.

Badania przesiewowe to takie, którym poddaje się całą populację o określonych cechach (np. wiek, w którym najczęściej występuje dany problem zdrowotny) w celu wczesnego wykrycia choroby nie dającej jeszcze objawów. Warto pamiętać, że wynik badania przesiewowego nie jest diagnozą choroby, a bezwzględnym wskazaniem dodatkowej diagnostyki, która może potwierdzić lub wykluczyć chorobę.

Niestety, prognozy wskazują na wzrost liczby przypadków raka piersi w kolejnych latach. Tymczasem na przesiewową mammografię zgłasza się jedynie 36 proc. kobiet, objętych programem bezpłatnych badań! Tymczasem wczesne wykrycie choroby to szansa na całkowite wyleczenie, bo obecnie mamy dostęp do coraz lepszych terapii.

Dlaczego warto rozszerzyć skrining?

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, po dokonaniu analizy ostatnich doniesień naukowych, proponuje przesunięcie granicy wieku do udziału w programie: niższą dolną granicę wieku proponuje ustalić na 45 lat, a górną – 74 lata. W rekomendacji AOTMiT zastrzega się, że w grupach wiekowych 44–49 lat rekomendacja przesiewowej mammografii co 2–3 lata opiera się na niskiej jakości dowodów, a w przedziale 70–74 lata – na umiarkowanej jakości dowodów. Często jednak wytyczne powstają w oparciu o takie doniesienia, jednak wówczas uwzględnia się także inne czynniki (o czym niżej).

AOTMiT proponuje również, żeby u kobiet w wieku od 50 do 69 lat z rodzinnym obciążeniem lub wykrytą mutacją w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA2, usunąć z warunków programu wykonywanie mammografii skriningowej co 12 miesięcy.

Międzynarodowe wytyczne (rekomendacje ESMO 2019 i NICE 2019) zalecają tu bowiem stosowanie rezonansu magnetycznego co rok wraz z coroczną mammografią (łącznie lub osobno). Agencja zaleca kierowanie kobiet z czynnikami wysokiego ryzyka do programu „Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi”.

Ale to nie koniec proponowanych zmian. Biopsja cienkoigłowa u kobiet, u których stwierdzono nieprawidłowości w badaniu mammograficznym lub USG lub rezonansu magnetycznego miałaby być zastąpiona biopsją gruboigłową.

Rada Przejrzystości AOTMiT uzasadnia swoją rekomendację faktem, iż w Polsce w 2016 roku zgłoszono 24,1 tys. przypadków nowotworów piersi. Współczynnik zapadalności rejestrowanej wynosił 62,8/100 tys. W mapach potrzeb zdrowotnych (2018 r.) wskazano, że szczyt zapadalności przypada na grupę wiekową 65+ (160,9/100 tys.), w tym w 2021 r. na 100 tys. kobiet w wieku 75–79 lat odnotowano 217,2 nowych zachorowań. W grupie 54–64 lata zapadalność wyniosła 118,1/100 tys. Wg danych KRN liczba zgonów z powodu raka piersi wyniosła 6895 kobiet w 2018 roku, a w przypadku mężczyzn było to 75 zgonów.

Eksperci AOTMiT powołują się na zalecenie Rady Unii Europejskiej w sprawie wzmocnienia profilaktyki poprzez wczesne wykrywanie. Zgodnie z nowym podejściem Unii Europejskiej do badań przesiewowych w kierunku raka sugeruje się niższą dolną granicę wieku wynoszącą 45 lat i górną granicę wieku wynoszącą 74 lata oraz stosowanie cyfrowej tomosyntezy piersi lub mammografii cyfrowej.

Czytaj też: Nowatorska operacja kardiologiczna w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

Komentarze

Reklama

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 2/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 2/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.