Profilaktyka chorób zakaźnych powinna być obecnie priorytetem samorządów - dlaszpitali.pl

Profilaktyka chorób zakaźnych powinna być obecnie priorytetem samorządów

 opm-profilaktyka-chorob-zakaznych
fot. iStock

Mimo trudnej sytuacji finansowej samorządów, profilaktyka chorób zakaźnych powinna być ostatnią aktywnością, z której rezygnują jednostki samorządu terytorialnego.

W dobie pandemii COVID-19, polscy i światowi eksperci rekomendują, aby chronić m.in. osoby dorosłe przed bakteriami i wirusami, będącymi przyczyną chorób układu oddechowego, mogącymi nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Eksperci ds. zdrowia i tworzenia programów zdrowotnych oraz praktycy samorządowi, obecni podczas debaty zorganizowanej 13 października w ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka, wyrazili nadzieję, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej coraz więcej samorządów będzie angażowało się w realizację programów polityki zdrowotnej. Zapewniając w ten sposób swoim mieszkańcom szeroką ochronę m.in. przed pneumokokami, będącymi przyczyną takich chorób jak pneumokokowe zapalenie płuc, mogące prowadzić do hospitalizacji, którą w czasie trwającej pandemii należy minimalizować. Bazując na swoim bogatym doświadczeniu podpowiadali jak przygotować, wdrożyć i przeprowadzić skuteczne programy polityki zdrowotnej w obszarze chorób zakaźnych oraz z jakich nowych narzędzi,dostępnych na stronie www.ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.pl samorządy mogą w tym zakresie skorzystać.

Nie podlega wątpliwości, że sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego jest obecnie wyjątkowo trudna. Lockdown gospodarki spowodował, że dochody własne samorządów znacząco spadły za sprawą m.in. niższych wpływów z tytułu PIT/CIT oraz przyjętych programów pomocowych dla przedsiębiorców. Jednocześnie, potrzeby dotyczące ochrony zdrowia wciąż są duże, a panująca pandemia COVID-19, spowodowana wirusem SARS-CoV-2, dobitnie pokazała, jak wielkim zagrożeniem nadal pozostają dla nas choroby zakaźne, i jak ciężko z nimi walczyć, jeśli brakuje skutecznych metod, chociażby w postaci dostępu do profilaktyki szczepień. Na szczęście istnieje szereg chorób zakaźnych, przed którymi możemy się zabezpieczyć, a dotychczas realizowane w tym obszarze regionalne inicjatywy zdrowotne potwierdzają zasadność i skuteczność podjętych interwencji. W czasie pandemii COVID-19 rekomenduje się upowszechnienie szczepień przeciw pneumokokom i grypie u osób dorosłych po 60 roku życia oraz u osób dorosłych z chorobami przewlekłymi: płuc, układu krążenia, nowotworami, cukrzycą, niewydolnością nerek oraz u osób z zaburzeniami odporności1.
Powyższe szczepienia są również rekomendowane wśród personelu medycznego placówek opieki długoterminowej2. Profilaktyka chorób pneumokokowych przynosi wymierne korzyści zdrowotne, społeczne, ekonomiczne i rekomendują ją także lokalne samorządy, które już zaangażowały się w zapewnienie ochrony swoim seniorom.

Biorąc pod uwagę rekomendacje ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, miasto Kraków chętnie angażuje się w realizację odpowiedzialnej polityki senioralnej, a przede wszystkim w ochronę przed groźnymi dla życia i zdrowia wirusami i bakteriami, przeciwko którym istnieje skuteczna profilaktyka. Jednym z podjętych przez nas działań jest przygotowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 75 r. ż. Program został pozytywnie zaopiniowany przez AOTMiT i w każdej chwili możemy go wdrożyć. Aktualnie rozważamy także przeprowadzenie akcji szczepień przeciw pneumokokom w Domach Pomocy Społecznej, aby odpowiedzieć na ogromną potrzebę zapewnienia w czasie pandemii COVID-19 szczególnej ochrony pensjonariuszom tych placówek. Celem szczepienia przeciw pneumokokom jest zapobieganie rozwojowi inwazyjnej choroby pneumokokowej, stanowiącej do 10% wszystkich zakażeń pneumokokowych u dorosłych. IChP może być związana z wysoką śmiertelnością. Zgodnie z polskimi danymi prawie 50% przypadków IChP u pacjentów, którzy ukończyli 65 r. ż kończy się śmiercią. Pneumokoki są odpowiedzialne za najwyższą śmiertelność w grupie zakażeń bakteryjnych. Szczepienia to skuteczna i bezpieczna forma profilaktyki i ochrony przed zakażeniami pneumokokowymi. To właśnie teraz szczególnie istotne jest, abyśmy my, samorządowcy nie rezygnowali z działań na rzecz ochrony zdrowia, chociaż wiem, że z uwagi na trudną sytuację finansową nie zawsze jest to łatwe mówi Elżbieta Kois-Żurek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Urząd Miasta Krakowa.

Mimo przeszkód, które zgłaszają jednostki samorządu terytorialnego w realizacji programów polityki zdrowotnej, warto potraktować profilaktykę chorób jako priorytetowe działanie, które przynosi długofalowe korzyści. Samorządy od zawsze borykały się z problemami finansowymi, dlatego decyzje dotyczące tego, na co przeznaczyć środki nigdy nie były łatwe. Jednak szczególnie teraz, w obecnej sytuacji epidemiologicznej, warto tej kwestii poświęcić uwagę i zastanowić się nad priorytetami, wśród których ochrona zdrowia lokalnych społeczności i grup szczególnie narażonych na ciężki przebieg choroby COVID-19 powinna być jednym z najistotniejszych działań. Decyzja o zaangażowaniu w profilaktykę z pewnością przyniesie Państwu efekty w postaci ograniczenia wydatków na leczenie i zmniejszenia absencji chorobowych, ale przede wszystkich zapobiegnie kolejnym przypadkom zachorowań i konsekwencjom z nimi związanych – wyjaśnia Marek Wójcik, ekspert ds. ochrony zdrowia, Pełnomocnik Zarządu ds. legislacyjnych w Związku Miast Polskich.

Opracowanie programu polityki zdrowotnej nie jest skomplikowane i warto, aby samorządy korzystały z tej skutecznej drogi do realizacji licznych i potrzebnych inicjatyw prozdrowotnych. Jest to wyraz odpowiedzialności za zdrowie lokalnych społeczności. Decyzje o wprowadzeniu programów profilaktycznych i ochrona przed chorobami zakaźnymi powinny być w regionach standardem, nie tylko podczas pandemii COVID-19.

Serdecznie zachęcam Państwa do wdrażania dobrych programów polityki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów profilaktyki chorób zakaźnych. Ich skuteczność potwierdzają opinie Prezesa AOTMiT – zdecydowana większość programów szczepionkowych jest pozytywnie opiniowana. Co ważne, ich przygotowanie oraz późniejsza ewaluacja i monitorowanie nie powinny sprawiać trudności. Doskonałym materiałem ułatwiającym Państwu te działania jest przygotowany poradnik – „Jak realizować skuteczne Programy Polityki Zdrowotnej?”, który kompleksowo porusza wszystkie kluczowe kwestie. Polecam państwu zapoznanie się z nimmówi Anna Dusza-Ciechanowska, Ekspert samorządowy, Kierownik Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.

Inną prostą drogą realizacji inicjatyw prozdrowotnych jest przekazanie przez samorządy dotacji, np. placówkom DPS. W ten sposób szybko możemy odpowiedzieć na zaistniałe potrzeby zdrowotne.

Samorządy mogą poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania działań prozdrowotnych w ustawach antycovidowych. Narzędzia zawarte w specustawach antycovidowych przewidują szereg form wsparcia – również finansowego – na przykład dystrybuowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także inne resorty będące dysponentami środków finansowych gromadzonych w tzw. funduszu COVID. To naprawdę znacząca pula, w dużej mierze przeznaczona dla przedsiębiorstw. Pamiętajmy jednak, że wiele samorządów posiada spółki komunalne, które ucierpiały w związku z pandemią i mogą z tych właśnie źródeł dofinansowania korzystać. Są też spore kwoty przeznaczane już bezpośrednio dla samorządów w ramach różnego rodzaju programów. Jeżeli jednostki samorządu terytorialnego zdecydują się z tych środków skorzystać, nie będą musiały sięgać do innych źródeł dofinansowania, między innymi działalności swoich spółek, czy instytucji kultury. Tym samym w budżetach samorządowych pozostanie więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną i profilaktykę różnych chorób, co pozwoli np. na dalsze wdrażanie oraz prowadzenie programów polityki zdrowotnej – mówi Michał Borowski, Doradca podatkowy.

W celu ułatwienia przygotowania programów polityki zdrowotnej eksperci projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka przygotowali dla jednostek samorządu terytorialnego praktyczny poradnik „Jak realizować skuteczne Programy Polityki Zdrowotnej?”. Zamieszczone są w nim m.in. informacje na temat tego, jak właściwie zaplanować, przygotować, realizować i ewaluować skuteczne programy polityki zdrowotnej. Jednostki samorządu terytorialnego uzyskają też podpowiedź, gdzie szukać przydatnych informacji, znajdą przykłady dobrych praktyk i pojawiających się problemów z podpowiedzią, jak je rozwiązać. Doskonałym źródłem wiedzy i zasobem pomocnych narzędzi jest również strona internetowa projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka: www.ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.pl. Już wkrótce zostanie na niej zamieszczony także ww. poradnik.

Warto skorzystać m.in. z gotowych schematów PPZ, ankiet ewaluacyjnych oraz kalkulatorów kosztów przeprowadzenia programów. Także poprzez stronę internetową projektu, mają Państwo możliwość zasięgnięcia bezpłatnych konsultacji z naszymi ekspertami: lekarzami, epidemiologami, ekspertami medycyny pracy, prawa pracy, BHP, ekspertami ds. pozyskiwania funduszy unijnych, a także przedstawicielami samorządów i pracodawców, mającymi wieloletnie doświadczenie w realizacji działań zdrowotnychzachęca lek. med. Tomasz Jan Prycel, Współtwórca projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC.

1 Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19 (dostęp: październik 2020)

2 Infection prevention and control guidance for long-term care facilities in the context of COVID-19: interim guidance, 21 March 2020: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331508 (dostęp: październik 2020).

Źródło: mat. prasowe

Czytaj także: Strategia walki z pandemią – jesień 2020

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.