„Optymalizacja zarządzania aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia” czyli nowa propozycja podnoszenia kwalifikacji zawodowych - dlaszpitali.pl

„Optymalizacja zarządzania aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia” czyli nowa propozycja podnoszenia kwalifikacji zawodowych

„Optymalizacja zarządzania aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia” czyli nowa propozycja podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Stale rosnąca liczba inwestycji w ochronie zdrowia, związana zarówno z modernizacją istniejących oraz powstawaniem nowych placówek stawia przed zarządzającymi tymi obiektami zupełnie nowe zadania związane z wyrobami medycznymi, a w szczególności aparaturą medyczną.

To już nie tylko procesy związane z ich zakupem, dostawą i instalacją oraz późniejszym wdrożeniem i bywa, że skomplikowanym procesem rozliczenia inwestycji, ale także ich bieżącym utrzymaniem w ruchu. O ile inwestycje mogą, zwłaszcza w przypadku mniejszych placówek mieć charakter incydentalny i dają się przeprowadzić choćby przy pomocy zewnętrznych ekspertów, to już na etapie eksploatacji, zwłaszcza po zakończeniu okresu gwarancji użytkownik staje przed masą zagadnień związanych z bezpieczną i optymalną eksploatacją wyrobu medycznego.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są zorganizowane w ramach Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM UJ w Krakowie studia podyplomowe „Optymalizacja zarządzania aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia”, których celem jest nabycie przez uczestnika nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania aparaturą medyczną i instrumentarium chirurgicznym. Program studiów obejmuje metodykę organizacji pracy działów aparatury medycznej, zasady praktycznego przygotowywania i realizacji procesu zakupowego aparatury medycznej, jej optymalną eksploatację wraz z organizacją procedur serwisowych. Studia mają charakter unikatowy i nowatorski, bowiem trudno na rynku edukacyjnym o szkolenia tak kompleksowo zajmujące się tą problematyką. Praktyczny, a nawet warsztatowy charakter zajęć przesądza o jego przydatności w codziennej działalności placówek medycznych. Dzięki nabytej wiedzy, absolwent uzyska kompetencje wspomagające zarządzanie jednostką ochrony zdrowia, a także kompetencje do kierowania działami jednostki odpowiadającymi bezpośrednio za obszar aparatury medycznej. W odróżnieniu od studiów inżynierskich, które dają podbudowę z zakresu podstaw fizycznych i technicznych urządzeń wykorzystywanych w ochronie zdrowia, w tym wypadku mamy do czynienia z transferem praktycznej wiedzy osób od wielu lat pracujących w szpitalach i na co dzień zajmujących się aparaturą medyczną (w tym jej zakupem i serwisowaniem), zagadnieniami z zakresu ochrony radiologicznej, instrumentarium chirurgicznym, przygotowywaniem procesów inwestycyjnych, kontrolą zarządczą i szeregu praktycznych czynności związanych z optymalnym wykorzystaniem aparatury medycznej. Czas trwania studiów i ich tryb (dwa semestry, łącznie 180 godzin dydaktycznych, 30 pkt. ECTS) daje w zamyśle pomysłodawców i organizatorów możliwość zapoznania się z pełnym spektrum dostępnych na rynku technologii i rozwiązań przydatnych do zarządzania. Wystarczy przytoczyć kilka przykładowych przedmiotów, takich jak:

  • modele zarządzania aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia;
  • zakup aparatury medycznej – uwarunkowania prawne, organizacyjne i ekonomiczne;
  • zarządzanie procesem eksploatacji aparatury medycznej;
  • radiologia i diagnostyka obrazowa oraz radioterapia onkologiczna – zarządzanie aparaturą medyczną;
  • aparatura medyczna w obszarze intensywnej terapii, bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni;
  • wybrane rozwiązania innowacyjne w dziedzinie aparatury medycznej.

Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP CM UJ.

Studia adresowane są do osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania działami aparatury medycznej w jednostkach opieki zdrowotnej lub w tych działach zatrudnionych, a także do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania aparaturą medyczną i instrumentarium chirurgicznym w ochronie zdrowia. Absolwent studiów uzyska niezbędną wiedzę służącą zarządzaniu aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia. Będzie znał zasady racjonalnego podejmowania decyzji w procesie zakupu aparatury medycznej uwzględniając uwarunkowania potrzeb medycznych i możliwości ekonomicznych jednostki. Opanuje reguły rządzące efektywną eksploatacją aparatury medycznej. Zapozna się również z najnowszymi trendami rozwojowymi rynku technologii medycznych. W efekcie uzyska kompetencje wspomagające zarządzanie jednostką ochrony zdrowia, a także kompetencje do kierowania działami jednostki odpowiadającymi bezpośrednio za obszar aparatury medycznej.

Warto wspomnieć, że partnerem studiów będą także wiodące koncerny związane z branżą wyrobów medycznych, które podzielą się swoim rozwiązaniami, a uczestnicy studiów poznają od kulis wybrane obszary najnowocześniejszej wielospecjalistycznej placówki ochrony zdrowia w Polsce, która jest partnerem projektu – Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i jego istotne obszary takie jak: blok operacyjny, oddział intensywnej terapii czy centralną sterylizatornię. Po zaliczeniu każdego przedmiotu oraz egzaminów końcowych uczestnicy uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Marek Piotrowski, redaktor naczelny OPM

Komentarze

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2023

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2023

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2023 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2023 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.