Projekt "BRaIn" w Łodzi: umowa na realizację budynku... - dlaszpitali.pl

Łódź: podpisanie umowy na realizację budynku laboratoryjno-badawczego w ramach projektu „BRaIn”

opm-dlaszpitali-lodz-rusza-projekt-budowlany-brain
fot. iStock

7 stycznia 2020 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi  podpisał umowę z Generalnym Wykonawcą w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku laboratoryjno-badawczego wraz z dostawą mebli laboratoryjnych w formule Zaprojektuj i Wybuduj.

Budynek zlokalizowany zostanie w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego przy ul. Pomorskiej 251. Projekt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pn. „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” uzyskał dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt umowy to ponad 49 mln zł. Wykonawcą projektu będzie konsorcjum firm ERBUD S.A. oraz BUDOMAL PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE RAFAŁ LEŚNIAK.

Celem projektu jest intensyfikacja współpracy jednostek naukowo-badawczych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a co za tym idzie budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Przedsięwzięcie umożliwi konsolidację potencjału naukowego uczelni.

Czytaj także: Łódź: zdalna opieka medyczna od Comarch Healthcare

Chcemy efektywniej korzystać z wytworzonej infrastruktury oraz skuteczniej realizować innowacyjne projekty badawcze z zakresu nauk medycznych. Jestem przekonany, że projekt BRaIn wpłynie również na poprawę jakości współpracy uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kontekście wyzwań demograficznych i epidemiologicznych – podkreśla prof. Radzisław Kordek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Projekt BRaIn realizowany będzie w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 251 oraz przy Muszyńskiego 1. W ramach projektu powstanie jeden nowy obiekt o powierzchni ponad 5 tyś. m2, a dwa pozostałe zostaną wyremontowane i zaadaptowane na potrzeby przedsięwzięcia. Nowa infrastruktura, ale przede wszystkim integracja i koordynacja wysiłków badawczych sprawi, że naukowcy skupieni wokół projektu BRaIn, realizowanego w ramach kampusu CKD, zapewnią nową jakość badań naukowych uzyskując lepsze efekty ich realizacji.

Istniejąca i rozwijająca się w kampusie CKD infrastruktura, tj. poradnie, szpital, ośrodek naukowo-dydaktyczny to ważne czynniki warunkujące powodzenie projektu, a na pewno jego efektywniejszą realizację. Celem pomysłodawców projektu jest stworzenie – „poligonu” do testowania innowacji organizacyjnych, technologicznych czy badań klinicznychmówi kierująca projektem prof. Agnieszka Piastowska-Ciesielska.

Tematyka prac badawczo-rozwojowych w ramach inicjatywy BRaIn dotyczy trzech głównych obszarów tematycznych: zarządzania organizacyjnego i procesowego w służbie zdrowia, medycyny spersonalizowanej oraz wykorzystania narzędzi bioinformatycznych i biostatystycznych w medycynie. Obszary te wytyczają priorytetowe kierunki badań (np. potrzeby zarządcze, zagrożenia zdrowia publicznego, narzędzia technologiczne, choroby cywilizacyjne), na których będą skoncentrowane wysiłki naukowców zaangażowanych w przedsięwzięcie.

Źródło: umed.pl

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.