Rynek wyrobów medycznych 2018-2020 r. z perspektywy przemysłu - dlaszpitali.pl dlaszpitali.plRynek wyrobów medycznych 2018-2020 r. z perspektywy przemysłu - dlaszpitali.pl

Rynek wyrobów medycznych 2018-2020 r. z perspektywy przemysłu

wyroby-medyczne

Rozmowa z Wojciechem Szefke, prezesem Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed.

OPM: Jakie zmiany będziemy obserwować na  rynku wyrobów medycznych w  najbliższych latach?

Wojciech Szefke: Nie sposób w  jednym zdaniu opisać wszystkich zmian, jakie w  naszej ocenie zajdą na  rynku wyrobów medycznych. Możemy jednak zdefiniować trendy, jakie już w  chwili obecnej kształtują się na  rynku lub będą wynikiem zmian zapowiadanych przez ustawodawcę. 

Jeśli miałbym wytypować 4  trendy, to  z  pewnością warto zwrócić uwagę, oprócz przygotowywanych zmian na  rynku zamówień publicznych, na  następujące zjawiska: a)  rozwój szeroko pojętej telemedycyny; b)  podniesienie jakości niektórych segmentów produktów dostarczanych na  rynek i  standaryzację jakości usług serwisowych; c)  rozwój polskich firm na  rynku wyrobów medycznych; d)  rozwój systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, a  pośrednio zwiększenie kosztów partycypacji finansowej pacjenta w  wyrobie medycznym. 

Zacznijmy od  telemedycyny…

Tu  jest najwięcej do  zrobienia. Z  pewnością telemedycyna nie jest antidotum na  wszystkie problemy występujące w  ochronie zdrowia, może jednak w  sposób istotny wpłynąć na  usprawnienie systemu. W  najbliższych latach, w  związku z  obniżeniem wieku emerytalnego, z  systemu odejdzie blisko 25% pielęgniarek. Jeszcze gorsza sytuacja jest wśród lekarzy, w  niektórych specjalizacjach za  kilka lat nie będzie miał kto leczyć. I  tak z  danych NIL − 40% lekarek i  25% lekarzy wśród ginekologów i  położników powinno być na  emeryturze. W  innych specjalizacjach sytuacja nie wygląda lepiej. Bez gwałtownego rozwoju telemedycyny w  najbliższych latach system po  prostu się załamie.

Opowieści o  zasileniu systemu przez lekarzy zza naszej wschodniej granicy, snute przez niektórych polityków, należy traktować jak bajki z  krainy mchu i  paproci. Czarnym żartem jest pytanie, jakie zadałem swojemu koledze z  pracy parę tygodni temu. Na  pytanie, dlaczego zdecydował się na  doktorat z  filozofii, odpowiedział: – Przy tej biedzie, jaka nadchodzi w  systemie ochrony zdrowia, lepszy taki doktor w  rodzinie niż żaden…. 

Na  rynku obecnych jest blisko 130 podmiotów oferujących szeroko rozumiane rozwiązania telemedyczne, które mogą być wykorzystane w  jednostkach leczniczych. Rynek ten można podzielić na  następujące segmenty: 1)  urządzenia do  zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjenta (teleopieka/telediagnostyka); 2)  systemy i  urządzenia umożliwiające przeprowadzenie konsultacji medycznych (telekonsultacje); 3)  urządzenia wspomagające proces leczenia, posiadające funkcje zdalnej konsultacji medycznej/zdalnego sterowania; 4)  systemy informatyczne wykorzystywane w  jednostkach leczniczych.

Ich potrzeby są  różne, jednakże łączy ich jeden cel. Musi powstać długofalowy projekt rozwoju tego rynku. Staramy się rozmawiać z  każdym z  nich. W  chwili obecnej udało nam się odbyć blisko 30  spotkań. Ich efektem jest powołanie w  najbliższym czasie 4  grup projektowych, dedykowanych poszczególnym segmentom rynku, które zajmą się nie tylko przygotowaniem m.in. propozycji zmian w  systemie finansowania technologii telemedycznych przez płatnika, ale także przygotują standardy usług dla poszczególnych segmentów rynku oraz zostaną zaangażowane do  opracowania projektu ustawy o  usługach telemedycznych w  systemie ochrony zdrowia. 

Musimy bowiem pamiętać, że  rynek ten nadal jest w  powijakach. Płatnik od  2015  r. finansuje jedynie 2  usługi telemedyczne w  postaci telekonsultacji kardiologicznej i  geriatrycznej. Zainteresowanie podmiotów kontraktowaniem tego rodzaju usług jest jednak znikome. Suma zakontraktowanych usług w  całej Polsce w  roku 2016 nie przekroczyła 100 000 zł. W  roku 2016 do  systemu weszła telerehabilitacja hybrydowa w  segmencie kardiologicznym. W  najbliższym czasie należy się spodziewać wprowadzenia kolejnych 2  grup świadczeń do  systemu. 

Komentarze

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.