Dariusz Maciejewski: Diagnoza i wizja intensywnej terapii - dlaszpitali.pl dlaszpitali.plDariusz Maciejewski: Diagnoza i wizja intensywnej terapii - dlaszpitali.pl

Diagnoza i wizja intensywnej terapii

diagnoza-intensywna-terapia
prof. Dariusz Maciejewski; fot. archiwum autora

Na łamach „Critical Care” Jean-Luis Vincent i Jacques Creteur, rysując obraz szpitala jutra, zauważają, że doskonałość metod intensywnej terapii zostanie szeroko zaakceptowana w przyszłości doceniona przez większość specjalności klinicznych. Paradoksalnie będzie to prowadziło do przejmowania znacznej części działań na poziomie oddziałów zachowawczych,a w konsekwencji zmniejszy liczbę stanowisk intensywnej terapii i wyspecjalizowanego personelu do minimum.

Marta Rokita: Jak ocenia Pan Profesor obecną organizację intensywnej terapii w Polsce?

Dariusz Maciejewski: W naszym kraju istnieje formalny dualizm związany z funkcjonowaniem intensywnej terapii. Jej podstawą i rdzeniem nadal pozostają oddziały anestezjologii i  intensywnej terapii. Są  to  jednostki funkcjonujące według ogólnych zasad przyjętych w  rozporządzeniu ministra zdrowia z  grudnia 2016 r., którymi kierują specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii. Również lekarze tej specjalności stanowią kadrę lekarską tych placówek, które merytorycznie podlegają krajowemu konsultantowi w  dziedzinie anestezjologii i  intensywnej terapii. Natomiast w  2012 r., a więc już sześć lat temu, miała miejsce inicjatywa środowiska krakowskich internistów, którzy zwrócili uwagę Ministerstwa Zdrowia na fakt, że  chorymi wymagającymi intensywnej terapii zajmują się również lekarze innych specjalności.

Najczęściej jakich specjalności są  to  lekarze?

Głównie są  to lekarze chorób wewnętrznych, toksykolodzy, pulmonolodzy i cały szereg innych specjalistów. Nie da  się ukryć, że istotnym podtekstem akcentowanego zaangażowania tak wielu specjalności w  leczenie intensywne był najpewniej sposób rozliczania świadczeń.

W  jaki sposób rozliczane są  te  świadczenia?

Narodowy płatnik stosował w  finansowaniu leczenia tylko w  OAiIT punktowy system TISS 28, który uznawano za  w  miarę zadowalający (na  poziomie 40-50% realnych kosztów) w  refinansowaniu kosztów ponoszonych przez szpitale i  kliniki. Stwierdzono, w  toku środowiskowych dyskusji, że  korzystne w  powstałej sytuacji będzie powstanie nowej specjalizacji – intensywnej terapii, uzyskiwanej po  zdobyciu tytułu specjalisty w  jednej z  trzynastu podstawowych dziedzin medycyny. Minister zdrowia zaaprobował tę  argumentację i  umieścił intensywną terapią w  rozporządzeniu z  2  stycznia 2013 r.  dotyczącym nowelizacji listy specjalizacji.

Czytaj także: Nowe techniki w anestezjologii i intensywnej terapii

Komentarze

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.