Skargi do Rzecznika Praw Pacjenta - dlaszpitali.pl

Skargi do Rzecznika Praw Pacjenta

opm-dlaszpitali-ratowanie-zycia-to-nie-przestepstwo-nil-o-systemie-no-fault
fot: iStock

Pacjent ma generalne prawo do złożenia skargi na nienależyte udzielanie świadczeń przez personel medyczny, a także na naruszenie ustawowych praw pacjenta.

Jedną z instytucji prawnych służących ochronie praw człowieka jest ombudsman (rzecznik praw). Do jego zadań należy pomoc w ochronie praw określonej (szerszej lub węższej, np. dzieci) kategorii osób. Ombudsman (rzecznik) to słowo pochodzące z języka szwedzkiego, określające niezależnego urzędnika, do którego można się odwoływać po wyczerpaniu możliwości prawnych. Ombudsman to samodzielny organ państwowy powiązany klasycznie z parlamentem, powołany do przyjmowania skarg od obywateli na bezprawne działania administracji, a w niektórych krajach też sądownictwa. W Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) jako klasyczny urząd ombudsmana zacząć funkcjonować 1 stycznia 1988 roku. RPO to jednoosobowy, konstytucyjny organ władzy państwowej. 

Od wielu lat w części systemów prawnych funkcjonuje specjalny ombudsman dla pacjentów. Polski system prawny już przed powołaniem w 2009 roku Rzecznika Praw Pacjenta o charakterze powszechnym (tj. o kompetencjach dla wszystkich pacjentów) dopuszczał działalność różnych kategorii rzeczników w ochronie zdrowia. Ochrona praw pacjentów w stylu zbliżonym do ombudsmana należała bowiem do zadań:

  1. Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia,
  2. Rzeczników przy Narodowym Funduszu Zdrowia,
  3. Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Urząd Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) o charakterze powszechnym został wprowadzony w Polsce po raz pierwszy Ustawą z 6 dnia listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z dnia 31 marca 2009 r., t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 849), zwaną dalej ustawą o p.p. Powyższa ustawa w dalszym ciągu stanowi fundamentalny akt normatywny regulujący status i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta. Urząd ten został powołany w celu ochrony praw pacjenta.

W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych instytucja ta kojarzy się przede wszystkim ze skargami pacjentów. W języku prawnym skargą nazywa się odformalizowany środek kontroli w postępowaniu administracyjnym, który przysługuje każdemu podmiotowi. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących. 

Zgodnie z zasadą określoną w art. 2 ustawy o prawach pacjenta pacjenta, przestrzeganie jego praw, określonych w przedmiotowej ustawie, jest obowiązkiem: organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Pacjent ma generalne prawo do złożenia skargi na nienależyte udzielanie świadczeń przez personel medyczny, a także na naruszenie ustawowych praw pacjenta. Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczeniodawcy muszą informować pacjentów w formie pisemnej o możliwości składania skarg, w szczególności do Rzecznika Praw Pacjenta i Sekcji Skarg OW NFZ (świadczeniodawca ma obowiązek umieszczenia tablicy/tablic zawierającej informacje dotyczące m.in. adresu i numeru bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz adresu i numeru telefonu właściwej miejscowo komórki do spraw skarg i wniosków oddziału wojewódzkiego Funduszu). W sprawach o ochronę praw pacjenta Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania podmiotów zobowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw nie nastąpiło naruszenie prawa.

Czytaj też: Ochrona przed promieniowaniem w radiologii. Prawo i rzeczywistość

Komentarze

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 6/2022

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 6/2022

39,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2023 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2023 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.