Nowoczesne technologie w ratowaniu życia. Zastosowanie... - dlaszpitali.pl

Nowoczesne technologie w ratowaniu życia – zastosowanie sieci bezprzewodowych i cyfryzacja w zespole ratownictwa medycznego

technologie-w-ratowaniu-zycia
fot. iStock

Nowoczesne technologie mają także znaczący udział w organizacji opieki zdrowotnej i  jej prawidłowym działaniu. Leczenie w  dużej mierze opiera się na  gromadzeniu i przetwarzaniu informacji w  formie cyfrowej.

Rozwój technologii bezprzewodowych na  całym świecie spowodował zwiększenie zastosowania materiałów w  formie cyfrowej także w  medycynie. Już od  kilku lat obserwujemy funkcjonowanie elektronicznych systemów szpitalnych, infrastruktury opartej na  lokalnych sieciach szpitalnych poprzez połączenie komputerów poszczególnych oddziałów z  serwerem przechowującym historię leczenie pacjentów czy elektronicznych systemów rejestracji obecności i  czasu pracy osób wykonujących zawody medyczne poprzez karty magnetyczne przykładane do  czujnika przed rozpoczęciem pracy i  po  jej zakończeniu. Poza kartami magnetycznymi spotkać możemy weryfikację na  podstawie odcisku palca, konta użytkownika poprzez wprowadzenie loginu i  hasła czy zdjęcie wykonywane pracownikowi poprzez centralkę rejestracji czasu pracy rozmieszczoną w  poszczególnych miejscach szpitala. Ich rozmieszczenie ma  umożliwić „natknięcie się” na  możliwość zarejestrowania swojego przyjścia do  pracy już w  drodze na  oddział, kiedy lekarz, ratownik medyczny czy pielęgniarka są  gotowi do  pracy, zaopatrzeni w  odpowiedni ubiór służbowy.

Weryfikacja pacjenta a cyfryzacja 

Pacjenci zgłaszający się do  Izby Przyjęć w  pierwszej kolejności proszeni są  o  dowód osobisty w  celu weryfikacji tożsamości. Chodzi o  każdorazowe sprawdzenie prawidłowości wpisania numeru PESEL przez osobę, która pierwsza wprowadzała pacjenta do  bazy danych szpitala. W  przypadku, kiedy jest to  pierwsza wizyta pacjenta w  danym szpitalu – tworzona jest karta pacjenta, czyli miejsce w  systemie elektronicznym przyporządkowane tylko temu pacjentowi, gdzie umieszcza się dane osobowe, adres zamieszkania, numer kontaktowy do  pacjenta i  rodziny, numer PESEL. Kolejnym krokiem kontrolowanym na  podstawie numeru PESEL jest weryfikacja prawa do  bezpłatnych, refundowanych przez NFZ świadczeń stacjonarnej opieki szpitalnej.

Czytaj także: Pod napięciem czy tradycyjnie? Elektronika w Państwowym Ratownictwie Medycznym

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.