Sejm jest za kredytowaniem studiów na kierunkach lekarskich dlaszpitali.plSejm jest za kredytowaniem studiów na kierunkach lekarskich

Sejm jest za kredytowaniem studiów na kierunkach lekarskich

Sejm przyjął nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym, która wprowadza możliwość kredytowania odpłatnych studiów na kierunku lekarskim, z obowiązkiem późniejszego odpracowania kredytu w publicznej służbie zdrowia.

Możliwe będzie umorzenie kredytu. Decyzje wydawałby minister zdrowia oraz – w ograniczonym zakresie – banki. Według danych Ministerstwa Zdrowia, koszt 6 lat studiów na kierunku lekarskim wynosi, zależnie od uczelni, od 200 do 250 tys. zł.

Dla kogo kredyt

Przyjęta przez Sejm nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym zakłada, że o kredyt mogą starać się studenci studiujący na kierunku lekarskim w języku polskim, na warunkach odpłatności w polskich uczelniach medycznych. Ci, którzy postanowią zaciągnąć kredyt, otrzymają możliwość pokrycia całkowitego lub też częściowego kosztów studiów medycznych z funduszy pochodzących z budżetu państwa, a następnie, po spełnieniu warunków, jakie określa projektowana ustawa, jego całkowitego bądź częściowego umorzenia. Kredytowanie następować będzie w transzach, wypłacanych przez okres studiów, jednakże nie dłużej niż przez 6 lat.

Preferencyjny charakter kredytu

Kredyt zaciągany przez studentów kierunku lekarskiego ma mieć preferencyjny charakter:

  • niskie oprocentowanie;
  • możliwość wcześniejszego rozpoczęcia spłaty kredytu;
  • możliwość wydłużenia bądź skrócenia czasu spłaty kredytu;
  • możliwość obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu;
  • w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy, możliwość zawieszenia rat kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Warunki umorzenia kredytu

Po spełnieniu określonych warunków możliwe będzie umorzenie kredytu:

  • obowiązek odpracowania studiów po ich ukończeniu w publicznej służbie zdrowia, przez okres nie krótszy niż 10 lat w czasie kolejnych 12 lat liczonych od momentu ukończenia studiów;
  • obowiązek uzyskania w tym czasie tytułu specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

Projektowana ustawa umożliwia umorzenie kredytu na wniosek kredytobiorcy, w zależności od okresu wykonywania przez niego zawodu lekarza po ukończeniu studiów i liczby semestrów pokrytych przez kredyt na studia medyczne.

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych (fundusz stworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego) będzie pokrywał odsetki należne bankowi. Decyzje umarzające kredyt wydawać będzie minister zdrowia i w ograniczonym zakresie również banki.

Czytaj także: Uczelnie zawodowe będą mogły kształcić lekarzy

Komentarze

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.