Protest związków zawodowych i organizacji pracodawców ws. trybu procedowania zmian legislacyjnych przez MZ - dlaszpitali.pl dlaszpitali.plProtest związków zawodowych i organizacji pracodawców ws. trybu procedowania zmian legislacyjnych przez MZ - dlaszpitali.pl

Protest związków zawodowych i organizacji pracodawców ws. trybu procedowania zmian legislacyjnych przez MZ

Protest związków zawodowych i organizacji pracodawców ws. trybu procedowania zmian legislacyjnych przez MZ
fot. iStock

Podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia wszystkie związki zawodowe oraz organizacje pracodawców przyjęły stanowisko w sprawie trybu procedowania zmian legislacyjnych dotyczących systemowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia.

Zastrzeżenia przedstawicieli pracowników i pracodawców dotyczą projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz projektu rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy. Uznali tę pierwszą regulację za niekorzystną dla pacjentów i świadczeniodawców.

Protest w sprawie trybu procedowania zmian legislacyjnych

30 września br. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano informację o procedowaniu przez rząd projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Planowane zmiany obejmują przeniesienie do Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązku finansowania zadań, których koszty były do tej pory pokrywane z budżetu państwa. Obejmie to m.in. zakup szczepionek, ratownictwo medyczne, bezpłatne leki dla osób w wieku 75+ oraz kobiet w ciąży, programy lekowe dla osób chorych na hemofilię oraz żyjących z wirusem HIV, a także świadczenia wysokospecjalistyczne. Z wyliczeń Federacji Przedsiębiorców wynika, że w 2023 r. dodatkowe obciążenia Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosą 13 mld zł. Podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia poinformowali, że projekt nowelizacji będzie procedowany bez konsultacji publicznych.

Stanowisko związków zawodowych i organizacji pracodawców

Założenia do projektu nowelizacji tej ustawy, a także projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami były jednym z tematów posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które odbyło się 21 października 2022 r. Wobec zakresu projektów oraz sposobu ich procedowania strona społeczna obejmująca przedstawicieli organizacji pracodawców oraz związków zawodowych przygotowała wspólne stanowisko w tej sprawie. Sygnatariusze stanowiska stwierdzają m.in., że:

  • akty prawne wpływające na sytuację pacjentów, pracowników oraz pracodawców muszą być przyjmowane zgodnie z zasadami dialogu społecznego, we współpracy rządu z partnerami społecznymi;
  • strona społeczna uznaje za niezbędne zapewnienie odpowiedniego okresu konsultacji obu projektów;
  • nie należy procedować jakichkolwiek zmian legislacyjnych, które mogą doprowadzić do ograniczenia środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • wobec długu zdrowotnego związanego z epidemią COVID-19, konieczności zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, jak również zabezpieczenia środków niezbędnych do wdrożenia ustawy o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, strona społeczna uważa za niedopuszczalne dodatkowe obciążanie budżetu płatnika;
  • planowane rozwiązania w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw nie przyczynią się do poprawy dostępności świadczeń opieki zdrowotnej;
  • tryb procedowania z pominięciem konsultacji społecznych oraz informacja o proponowanych rozwiązaniach systemowych w projektowanej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw są niekorzystne dla pacjentów i świadczeniodawców.

Partnerzy społeczni zaapelowali o realizację konstytucyjnej zasady dialogu i współpracy z partnerami społecznymi oraz respektowanie zapisów ustawy o Radzie.

Pod wspólnym stanowiskiem strony społecznej podpisały się wszystkie związki zawodowe oraz organizacje pracodawców uczestniczące w pracach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Federacja Przedsiębiorców Polskich, NSZZ Solidarność, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy RP, Forum Związków Zawodowych, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Źródło: materiały prasowe

Czytaj też: Nowa przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Komentarze

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.