Powstała Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach - dlaszpitali.pl dlaszpitali.plPowstała Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach - dlaszpitali.pl

Powstała Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach

opm-dlaszpitali-grupa-robicza-ds.-zarzadzania-przepływem-produktow-medycznych-w-szpitalach
fot. materiały prasowe

Właściwe zarządzanie przepływem produktów medycznych jest kluczowe zarówno dla bezpieczeństwa personelu medycznego oraz pracowników placówek medycznych, jak i pacjentów. Błędy w stosowaniu leków w Unii Europejskiej odpowiadają za 163 tys. zgonów rocznie, a niebezpieczne praktyki i szkody związane z lekami stanowią 50% wszystkich możliwych do uniknięcia szkód w opiece medycznej na całym świecie.

W związku z tym w ramach Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali powstała Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach.

Zarządzanie przepływem produktów medycznych w szpitalach a bezpieczeństwo

Brak odpowiedniego zarządzania, logistyki, systemów i szkoleń z zakresu podawania leków może powodować poważne szkody. Jeśli produkty medyczne są niewłaściwie przechowywane, przepisywane, podawane lub niewystarczająco monitorowane, bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów może być zagrożone. Eksperci Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa dostrzegli, że ten problem wymaga reakcji, podjęcia działań i wypracowania odpowiednich dokumentów i rekomendacji. Powołana została Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach, a jej przewodniczącą została dr n. ekon. Anna Gawrońska, ekspertka Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, lider obszaru ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym. Do składu grupy roboczej dołączyli również dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło, dr n. farm. Piotr Merks, mgr farm. Marcin Bochniarz, mgr Magdalena Ryznar-Zaręba, mgr Marzena Janowska oraz mgr Marcin Bicz.

Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach jest reakcją na błędy w podawaniu leków oraz problemy związane z przepływem produktów medycznych. Do grupy roboczej dołączyli doświadczeni Eksperci, wierzę, że wspólnie stawimy czoła największym wyzwaniom związanym z przepływem produktów medycznych, a także zrealizujemy cele, które wyznaczyliśmy na pierwszym spotkaniu grupy – komentuje dr n. ekon. Anna Gawrońska, przewodnicząca Grupy Roboczej ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach, ekspertka Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Powstanie grupy roboczej to również odpowiedź na zapotrzebowanie polskich szpitali, które mierzą się z problemami związanymi z błędami wynikającymi z ręcznego wprowadzania danych do systemu komputerowego, dublowaniem się wykonywanych czynności, czy wydłużonym czasem reakcji na potrzeby pacjenta w obszarze farmakoterapii. Skutkuje to koniecznością obsługi dużej liczby dokumentów papierowych i brakiem automatyzacji wybranych czynności.

Konieczność cyfryzacji obiegu dokumentów związanych z dystrybucją produktów medycznych na terenie placówek medycznych oraz zwrócenia uwagi na znaczenie standardów interoperacyjności w istniejących i nowych systemach IT, jest również ważnym elementem, którego nie można pominąć przy przepływie produktów medycznych. Niezbędne jest również zwrócenie uwagi na istotę jednoznacznej identyfikacji: pacjentów, personelu medycznego i produktów medycznych na terenie szpitali – zwraca uwagę mgr farm. Marcin Bochniarz, ekspert Grupy Roboczej ds. zarządzania przepływem produktów medycznych.

Jakie działania podjąć, aby zmniejszyć ilość błędów w przepływie produktów medycznych?

Najważniejszymi celem grupy będzie opracowanie rekomendacji w zakresie stosowania dobrych praktyk wypracowanych przez Radę ds. Interoperacyjności, promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach oraz popularyzację wdrażania standardów interoperacyjności w placówkach medycznych na rzecz redukcji liczby błędów w podawaniu leków w placówkach medycznych oraz odpowiedniego raportowania. Dodatkowo przedmiotowe rekomendacje pomogą szpitalom w skutecznym i efektywnym wdrażaniu wybranych wymogów prawnych, np. tzw. Dyrektywy Fałszywkowej czy rozporządzenia MDR – Medical Device Regulation. W ramach działań grupy roboczej zostaną również przeprowadzone badania, których efektem będzie uzyskanie m.in. konkretnych danych liczbowych dotyczących błędów medycznych związanych z niewłaściwym podaniem produktów medycznych na terenie szpitali.

W celu wypracowania odpowiednich rekomendacji oraz poznania faktycznego stanu występowania błędów podawania leków w placówkach medycznych, należy przeprowadzić odpowiednie badania. Należy dążyć do stworzenia okoliczności, w których to pacjenci wymuszą na Ministerstwie Zdrowia i innych organach rządowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii i stosowania wyrobów medycznych – dodaje dr n. farm. Piotr Merks, ekspert Grupy Roboczej ds. zarządzania przepływem produktów medycznych.

Zapewnienie właściwego przepływu produktów medycznych wymaga wielu skoordynowanych działań, badań i raportowania. Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali i jej grupy robocze będą aktywnie działać, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno personelowi medycznemu jak i pacjentom.

Źródło: materiały prasowe

Czytaj też: Pacjenci apelują do Ministerstwa Zdrowia ws. polityki lekowej

Komentarze

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 4/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 4/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.