Nowy projekt ustawy o modernizacji szpitalnictwa. Jakie poprawki zostały uwzględnione? - dlaszpitali.pl dlaszpitali.plNowy projekt ustawy o modernizacji szpitalnictwa. Jakie poprawki zostały uwzględnione? - dlaszpitali.pl

Nowy projekt ustawy o modernizacji szpitalnictwa. Jakie poprawki zostały uwzględnione?

opm-dlaszpitali-nowy-projekt-ustawy-o-modernizacji-szpitalnictwa
fot. iStock

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową wersję projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. W zaktualizowanym projekcie uwzględniono niektóre uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych.

Ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa proponuje takie rozwiązania, jak powołanie Agencji Rozwoju Szpitali czy zmiany w sieci i kategoryzacji szpitali. Projekt ustawy zakłada także m.in. uporządkowanie sytuacji finansowej placówek szpitalnych, zmniejszenie wzajemnej konkurencyjności szpitali i ograniczenie tzw. „wielowładztwa”, czyli występowania wielu podmiotów nadzorujących placówkę.

Pierwotna wersja projektu została upubliczniona w grudniu ubiegłego roku. Projekt był szeroko komentowany w środowisku medycznym – ostatecznie zgłoszono 1762 uwagi do proponowanej ustawy. Ministerstwo Zdrowia w aktualizacji projektu uwzględniło w całości 370 uwag, natomiast częściowo 275.

Uwagi, które zostały uwzględnione w nowym projekcie ustawy:

1. Powiązano procesy rozwojowe i postępowania naprawczo-rozwojowe w zakresie obowiązku dostosowania działalności podmiotu szpitalnego do lokalnych, regionalnych i krajowych potrzeb zdrowotnych z finansowaniem z NFZ;

2. Podmiotem, który będzie miał decydujący wpływ na dostosowanie działalności podmiotu szpitalnego do lokalnych, regionalnych i krajowych potrzeb zdrowotnych będzie Agencja Rozwoju Szpitali (brak rozproszenia decyzyjnego);

3. W opiniowanie planów rozwojowych i naprawczo-rozwojowych w zakresie obowiązku dostosowania działalności podmiotu szpitalnego do lokalnych i regionalnych potrzeb zdrowotnych oraz związanych z tym działań dostosowawczych włączono wojewodę;

4. Jeżeli plan naprawczo-rozwojowy będzie przewidywał restrukturyzację zatrudnienia (przy czym nie będzie to miało miejsca w przypadku każdego podmiotu) będzie musiało to zostać zaopiniowane przez związki zawodowe;

5. Środek ochronny w postaci ochrony przed egzekucją będzie ograniczony czasowo – do 12 miesięcy od dnia obwieszczenia o wszczęciu postępowania naprawczorozwojowego;

6. W ustawie o działalności leczniczej dopuszczono możliwość tworzenia i prowadzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez związek jednostek samorządu terytorialnego (mechanizm współpracy podmiotów tworzących);

7. Agencja będzie udostępniała podmiotom szpitalnym i podmiotom nadzorującym dane wspomagające realizację obowiązku wzajemnej współpracy i umożliwiające sporządzenie planów;

8. W przypadku zmiany przez Agencję kierownika podmiotu szpitalnego kategorii D dopuszczono możliwość złożenia zażalenia do sądu;

9. Zwiększono wymagania konieczne do objęcia funkcji nadzorcy podmiotu szpitalnego będącego pracownikiem Agencji;

10. Zwiększono wymagania konieczne do objęcia stanowiska Prezesa Agencji Rozwoju Szpitali (ukończenie studiów podyplomowych MBA lub posiadanie stopnia naukowego doktora w wyszczególnionych dziedzinach);

11. Doprecyzowano zasady przeprowadzenia egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego;

12. Rozszerzono katalog przesłanek zwalniających z egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego – ukończenie studiów podyplomowych MBA (nie tylko te w ochronie zdrowia) realizowanych w wymiarze co najmniej 400 godzin dydaktycznych lub posiadanie stopnia naukowego doktora w wyszczególnionych dziedzinach;

13. Włączono Agencję w proces związany z IOWISZ i doprecyzowano, że inwestycje przewidziane w zatwierdzonym planie naprawczo-rozwojowym będą wyłączone z konieczności uzyskiwania opinii o celowości inwestycji;

14. Plan rozwojowy będzie opracowywany w porozumieniu z podmiotem nadzorującym;

15. Zrezygnowano z wyłączenia z sieci szpitali nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

16. Przyjęto rok 2019 jako podstawę określenia minimalnego udziału świadczeń zabiegowych przy kwalifikacji świadczeniodawców do sieci szpitali.

Źródło: prawo.pl, legislacja.rcl.gov.pl

Czytaj też: Stanowisko NRL: Projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia nie realizuje postulatów środowiska medycznego

Komentarze

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.