Organizacja i technologie na miarę szpitala XXI wieku - relacja z konferencji - dlaszpitali.pl dlaszpitali.plOrganizacja i technologie na miarę szpitala XXI wieku - relacja z konferencji - dlaszpitali.pl

Organizacja i technologie na miarę szpitala XXI wieku – relacja z konferencji

Tegoroczna konferencja „Szpital XXI wieku – planowanie, projektowanie, budowa, działalność” odbyła się 4 października w Warszawie. Poświęcona była trzem obszarom: blokowi operacyjnemu, oddziałowi anestezjologii i intensywnej terapii oraz centralnej sterylizatorni. Prawidłowe i efektywne funkcjonowanie współczesnego szpitala warunkuje już etap projektowania i budowy, a potem organizacji zarówno poszczególnych jego działów, jak i całości procesów zachodzących w jednostce. Dlatego podczas tegorocznego spotkania pod hasłem „Szpital XXI wieku” zaproszeni prelegenci i uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń na ten temat pod kątem specyfiki bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz centralnej sterylizacji – trzech działów, które dla sprawnego funkcjonowania całego szpitala muszą ściśle ze sobą współpracować.  

Jak właściwie zarządzać blokiem operacyjnym?

Konferencję rozpoczął dr  Igor Madej, kierownik bloku operacyjnego w  Dolnośląskim Centrum Onkologii we  Wrocławiu, który na  przykładzie swojej jednostki opowiedział o  najistotniejszych kwestiach związanych z  jej funkcjonowaniem. Podkreślił przede wszystkim wagę pracy całego zespołu bloku, która stanowi niezbędny element do  efektywności. Wskazał również szereg aspektów mających niebagatelne znaczenie już przy projektowaniu bloku operacyjnego, jak np. właściwe zaplanowanie ciągów komunikacyjnych, miejsca na  przestrzeń magazynową czy pomieszczeń i  infrastruktury przeznaczonej dla personelu, które ułatwi im  pracę i  funkcjonowanie w  jednostce.  

Technologie i materiały na bloku operacyjnym

Blok operacyjny to  obszar, w  którym funkcjonuje bardzo zaawansowana technologia medyczna. O  tym, w  jakie elementy powinien on  zostać wyposażony, opowiedziała Iwona Zareda – technolog medyczny. Prelegentka przedstawiła kroki, jakie należy podjąć w  celu odpowiedniego zorganizowania bloku i  optymalizacji pracy jego personelu, w  tym rozwiązania związane z  implementacją zintegrowanych systemów zarządzania salami operacyjnymi.

Efektywne funkcjonowanie bloku operacyjnego jest możliwe przede wszystkim, jeśli zostanie on  właściwe zaprojektowany. O  doborze odpowiednich technologii i  materiałów przy budowie bloku operacyjnego opowiedział dr  inż. Michał Tomanek. Przekonywał, że  wszystkie elementy – organizacja pracy, wyposażenie i  infrastruktura jednostki − muszą być podporządkowane przeprowadzanym w  niej procedurom oraz uwzględniać postęp technologiczny, który w  obrębie bloku operacyjnego jest bardzo dynamiczny. Prelegent porównał także trzy najczęstsze materiały pokrycia ścian w  salach operacyjnych: farbę, stal nierdzewną oraz panele szklane pod kątem ich trwałości, kosztów oraz sposobów utrzymania.

Intensywna terapia wymaga zaawansowanej technologii

Drugim z  omawianych podczas konferencji obszarów szpitalnych był oddział anestezjologii i  intensywnej terapii. Jego działalność oraz stosowane w  nim technologie przybliżył dr  Piotr Nowakowski, ordynator Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii Szpitala Czerniakowskiego w  Warszawie. Wskazał on  przede wszystkim na  wyzwania, jakim musi sprostać jednostka, której głównym celem jest leczenie pacjentów najbardziej zagrożonych. Prelegent podkreślił, że  oddział intensywnej terapii to  nie tylko zaawansowana aparatura i  technologia, ale przede wszystkim ludzie – pacjenci i  ich bliscy oraz personel.  

Jak zapewnić bezpieczeństwo bloku operacyjnego?

Jedną z  części składowych odpowiedzi na  to  pytanie z  pewnością będzie: zapewnienie efektywnej współpracy bloku operacyjnego i  centralnej sterylizatorni. W  jaki sposób ją  osiągnąć? Temat ten podjęła w  trakcie konferencji Danuta Broncel-Czekaj, kierująca Centralną Sterylizatornią Szpitala Miejskiego w  Siemianowicach Śląskich. Według prelegentki najistotniejsze jest nastawienie personelu obu jednostek oraz wypracowanie stałych, efektywnych procedur dotyczących postępowania ze  sprzętem, a  także właściwe prowadzenie dotyczącej go dokumentacji. Do  efektywnego współdziałania bloku i  sterylizatorni konieczne jest określenie wspólnych celów i  wartości istotnych z  punktu widzenia funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz ciągłego zabezpieczenia w  materiały sterylne. Ważne jest również wzajemne zrozumienie personelu i  obowiązków, jakie przypisane są  danej jednostce.

Ostatnim z  poruszanych podczas spotkania tematów była kwestia projektowania i  eksploatacji systemów wentylacji i  klimatyzacji w  szpitalu, który zaprezentowała uczestnikom dr  inż. Anna Charkowska, kierująca zespołem odpowiedzialnym za  opracowanie „Wytycznych do  projektowania, wykonania, odbioru i  eksploatacji instalacji wentylacji i  klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Dokument został w 2017 r.  zarekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia. Autorka wytycznych podczas wystąpienia nakreśliła najistotniejsze zawarte w  nich aspekty, na  które należy zwrócić uwagę przy projektowaniu oraz eksploatacji systemów wentylacji. Ich głównym celem jest zapewnienie czystości mikrobiologicznej w  jednostce ochrony zdrowia, szczególnie w  trzech newralgicznych pod tym względem obszarach, jakimi są blok operacyjny, centralna sterylizatornia i oddział anestezjologii i intensywnej terapii.  

Ukierunkowanie na pacjenta

Tegoroczna konferencja kolejny raz podkreśliła rolę technologii w  funkcjonowaniu współczesnych jednostek ochrony zdrowia. Jest ona niezbędna do  zaprojektowania, zorganizowania i  działalności oddziałów szpitalnych tak, by zapewniały one skuteczną terapię i  bezpieczeństwo pacjentów oraz komfort pracy personelu. Podczas każdej prelekcji podkreślana była także rola kadry – jej odpowiedniej liczby, kompetencji i doświadczenia, bez których nie jest możliwa efektywna praca danego oddziału. Obecny postęp, dokonujący się w medycynie oraz w projektowaniu i sposobie  organizacji jednostek, wymaga realizacji nowych inwestycji oraz modernizacji już istniejących obiektów. Dlatego głównym celem konferencji „Szpital XXI wieku” jest możliwość wymiany doświadczeń z  osobami odpowiedzialnymi za  tego typu projekty i  koordynowanie poszczególnych działów. Dzięki merytorycznym wykładom zaproszonych prelegentów oraz zaangażowaniu uczestników z  placówek z całego kraju po raz kolejny udało się ten cel zrealizować.

Dziękując wszystkim w  imieniu redakcji „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” za  udział w tegorocznym wydarzeniu, już dziś zapraszamy do  udziału w  kolejnych naszych konferencjach. Pierwszą z nich będzie VI  Kongres Nowoczesny Pion Techniczny, który odbędzie się 23-25  maja 2019 r. i podczas którego uczestnicy będą mogli odwiedzić nową siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego w  Krakowie. Natomiast tradycyjnie w październiku spotkamy się podczas kolejnej konferencji „Szpital XXI wieku – planowanie, projektowanie, budowa, działalność”.

 

Więcej informacji na stronie: http://szpitalxxiw.elamed.pl/

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 4/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 4/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.