Efektywne rozwiązania infrastrukturalne podczas V Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny - dlaszpitali.pl dlaszpitali.plEfektywne rozwiązania infrastrukturalne podczas V Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny - dlaszpitali.pl

Efektywne rozwiązania infrastrukturalne podczas V Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny

26 maja zakończył się V Kongres Nowoczesny Pion Techniczny – wydarzenie dedykowane kadrze szpitalnej odpowiedzialnej za zarządzanie, administrację, finanse, informatyzację i infrastrukturę techniczną jednostek ochrony zdrowia.

Od kilku lat obserwujemy wzrost dużych inwestycji w obszarze modernizacji i budowy nowych obiektów szpitalnych oraz popularności coraz to bardziej zaawansowanych technologii medycznych, co rodzi nowe wyzwania dla dyrektorów i osób kierujących placówkami medycznymi. Dlatego podejmowanie tematów związanych z właściwym planowaniem i prowadzeniem inwestycji szpitalnych oraz zarządzaniem jednostkami jest niezwykle potrzebne i właśnie takie zaplanowaliśmy w programie tegorocznego Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny. Jak co roku – w celu podsumowania zagadnień teoretycznych – poznaliśmy rozwiązania infrastrukturalne i technologiczne zastosowane w praktyce, podczas zwiedzania Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – jednego z najdłużej budowanych obiektów medycznych w Polsce.

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne  UM  w  Łodzi

Część konferencyjną rozpoczęło powitanie uczestników przez organizatorów V Kongresu NPT – Katarzynę Kosik-Gajewską – prezes Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia i Marka Piotrowskiego – redaktora naczelnego „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”. W następnej kolejności wystąpili gospodarze części praktycznej – zwiedzania Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego, w ramach którego funkcjonuje Centralny Szpital Kliniczny. Pierwszą prelekcję wygłosił kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – dr med. Jacek Grabowski, który opowiedział o założeniach inwestycji budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, opracowanych na wzór tych z innych dużych ośrodków medycznych funkcjonujących w Europie. Ideą, jaka przyświecała organizacji CKD, było stworzenie dużego kompleksu, który będzie skupiał w sobie zarówno jednostki dydaktyczno-naukowe, jak i kliniczne w jednej lokalizacji.
Inwestycja zakładała również włączenie do budowanego od 1974 r. Centralnego Szpitala Klinicznego pozostałych ośrodków klinicznych funkcjonujących na terenie Łodzi, które wymagały gruntownych modernizacji. Były to m.in. Szpital Sterlinga czy Szpital Radlińskiego. Funkcjonowanie w nowej lokalizacji scalonych jednostek i przede wszystkim kadry przybliżył dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, pełniący funkcję dyrektora ds. medyczno-organizacyjnych CKD Centralnego Szpitala Klinicznego. Podczas swojej prelekcji przedstawił, w jaki sposób działa szpital, i jakie będą dalsze kroki inwestycji, ponieważ uczelnia przygotowuje się do realizacji drugiego etapu rozbudowy CKD. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w „Rozmowie miesiąca” niniejszego numeru „OPM” z Pawłem Ptaszyńskim (str. 10).

Efektywne zarządzanie szpitalem

Rozwinięta technologia i coraz częściej stosowana w szpitalach zaawansowana aparatura wymaga odpowiedniego przygotowania i musi być eksploatowana we właściwy, wskazany przez producenta sposób, aby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo pacjenta, jak również personelu. O tym, jak istotne są to kwestie i jak należy postępować ze sprzętem medycznym, by zapewnić jego efektywne wykorzystanie, opowiedziała Magdalena Krynke – dyrektor Biura Inwestycyjno-Technicznego UM w Łodzi. Niezwykle istotne jest w tym zakresie budowanie bazy wiedzy, tj. weryfikacja i usystematyzowane przechowywanie wszelkich informacji na temat posiadanej infrastruktury w jednostce.

Bezpieczne i właściwe wykorzystanie aparatury nie jest możliwe, gdy szpital nie posiada odpowiednio wyszkolonej, działającej według przyjętych procedur kadry technicznej. Ten temat poruszył Michał Marek – zastępca kanclerza ds. inwestycyjno-technicznych UM w Łodzi, wskazując, jakie aspekty należy uwzględnić przy zarządzaniu służbami technicznymi oraz narzędzia, jak np. system TMS (Task Management System) czy BMS (Building Management System), które przy odpowiednim zastosowaniu to zarządzanie ułatwiają, opierając się na własnych doświadczeniach zdobytych podczas organizacji i zarządzania CSK w Łodzi.
Obecnie istnieje na rynku wiele nowatorskich rozwiązań, które usprawniają funkcjonowanie szpitala i jednym z nich jest poczta pneumatyczna. Taki system został zaimplementowany m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Jego funkcje oraz związane z nimi wady i zalety zaprezentowała Iwona Łobejko – dyrektor placówki.

Co  dla szpitali oznacza wprowadzenie RODO?

W przeddzień wprowadzenia rozporządzenia RODO – 24 maja − rozmawialiśmy podczas Kongresu także o tym, co oznacza ono dla jednostek ochrony zdrowia. Wątpliwości w tej kwestii rozwiał Jarosław Feliński – prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce. Przybliżył najważniejsze zapisy rozporządzenia oraz tłumaczył, w jaki sposób należy je interpretować przy pozyskiwaniu i przechowywaniu przez szpital danych osobowych i medycznych pacjentów. Prelegent wskazał, że niezwykle ważne powinno być przede wszystkim szkolenie personelu w zakresie ochrony danych osobowych i podnoszenie świadomości na temat tego, jakie praktyki są, a jakie nie są zgodne z wprowadzonym właśnie RODO.

Zamówienia publiczne a  współpraca z  wykonawcami

Pierwszy dzień konferencji zakończyło wystąpienie Ewy Żak – eksperta ds. zamówień publicznych i członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych − która już po raz drugi podczas Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny miała okazję poruszyć kwestię zamówień publicznych w szpitalach. Tym razem opowiedziała o tym, jak przepisy prawne w tym aspekcie odnoszą się do modelu zaprojektuj – wybuduj – wyposaż, w którym obecnie realizowanych jest wiele inwestycji szpitalnych w Polsce. Ewa Żak przedstawiła uczestnikom, jak należy interpretować poszczególne zapisy ustawy, by prowadzone zakupy i inwestycje zawsze kończyły się sukcesem.

Temat ten kontynuowany był drugiego dnia Kongresu przez Rafała Guzowskiego – prezesa Nowego Szpitala Wojewódzkiego sp. z o.o. we Wrocławiu. Opowiedział, o czym należy pamiętać przy podejmowaniu inwestycji na wszystkich kolejnych jej etapach w kontekście współpracy z generalnym wykonawcą. Wskazał również wady i zalety takiego rozwiązania, opierając się na przykładach z realizacji inwestycji Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Rozwiązania informatyczne w szpitalach muszą być dostosowane także do wymogów prawnych – w tym do obowiązku archiwizacji dokumentacji medycznej w sposób elektroniczny. O tym, na jakim etapie jest projekt wprowadzenia EDM w Polsce i jak będą przebiegały dalsze prace z tym związane, opowiedziała Dorota Kalińska z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej wiąże się przede wszystkim z koniecznością ochrony danych i właściwego ich przechowywania, dlatego w szpitalu niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich standardów rekomendowanych przez CSIOZ.

Finansowanie szpitali

Jednym z prelegentów podczas drugiego dnia Kongresu był Hubert Musialik, radca prawny, który przybliżył temat pozyskiwania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla sektora ochrony zdrowia, co reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Przedstawił on kryteria oceny wniosków o dofinansowanie i praktyczne wskazówki, które należy uwzględnić przy ich konstruowaniu.

W kontekście zarządzania i finansowania szpitali omówiony został także temat IOWISZ – Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Waldemar Stylo – dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie − wskazał wady i zalety funkcjonowania tego systemu w polskiej służbie zdrowia z perspektywy obejmowanego stanowiska.

Szpital Uniwersytecki w  Krakowie

Koncepcja utworzenia krakowskiego kampusu medycznego sięga 1959 r., kiedy to władze Akademii Medycznej wraz z władzami miasta podjęły decyzję o jego budowie w Krakowie-Prokocimiu. W skład kompleksu miały wchodzić: kliniki, zakłady teoretyczne, biblioteka, a także akademiki. Do tych jednostek ma dołączyć budowana obecnie nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego.

W 2019 r. ma do tych jednostek dołączyć nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego, której budowa jest obecnie na ostatnim etapie realizacji. Ogrom prac i przebieg tego przedsięwzięcia przedstawił Marcin Jędrychowski, pełniący obecnie funkcję dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Na zakończenie Kongresu miał on również przyjemność zaprosić wszystkich uczestników do zwiedzenia ukończonej placówki podczas przyszłorocznej, VI edycji Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny.

Zwiedzanie Centralnego Szpitala Klinicznego

26 maja uczestnicy zwiedzili należący do kompleksu CKD Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie zobaczyli poszczególne jednostki w tym: Centralną Sterylizatornię, oddziały szpitalne, Zakład Medycyny Nuklearnej, Klinikę Kardiologii wraz z modernizowaną tam salę operacyjną oraz szereg pomieszczeń technicznych. Zwiedzający mieli także wyjątkową okazję wejść na Blok Operacyjny i zobaczyć wnętrze hybrydowej sali operacyjnej. Na własne oczy mogliśmy przekonać się, jak zorganizowana jest infrastruktura i poszczególne rozwiązania technologiczne w jednym z największych szpitali klinicznych w Polsce.

VI  Kongres NPT w  Krakowie

Uczestnikom tegorocznej edycji wydarzenia dziękujemy za udział i zaangażowanie podczas dyskusji na omawiane tematy. Jednocześnie gorąco zapraszamy wszystkich Czytelników do udziału w VI Kongresie Nowoczesny Pion Techniczny, który odbędzie się 23-25 maja 2019 roku w Krakowie, i zwiedzenia największej obecnie inwestycji medycznej w Polsce – nowej siedziby Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie.

 

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.