7 th Lublin International Medical Congress - dlaszpitali.pl dlaszpitali.pl7 th Lublin International Medical Congress - dlaszpitali.pl

7 th Lublin International Medical Congress

Dnia 26 listopada 2020 roku rozpoczęła się inauguracja kolejnej, już siódmej edycji konferencji naukowo-szkoleniowej Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, organizowanej cyklicznie przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tegoroczna edycja została objęta patronatem honorowym przez prof. Przemysława Czarnka Ministra Edukacji i Nauki , JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Wojciecha Załuskę, Lecha Sprawkę Wojewodę Lubelskiego, Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin. Tegoroczną konferencję patronatem objęła także Polska Akademia Nauk wraz z Akademią Młodych Uczonych PAN, Lubelska Izba Lekarska oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast patronatem medialnym konferencję objęli: Alma Mater Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Radio Centrum, pismo Forum Akademickie, Dziennik Wschodni, pismo Medicus Lubelskiej Izby Lekarskiej, Polskie Radio Lublin, TVP3 Lublin, portal Być Młodym Lekarzem, mp.pl oraz Ogólnopolski Przegląd Medyczny.

Ceremonię otwarcia prowadzili członkowie zarządu Towarzystwa – Zuzanna Chilimoniuk i Marcin Czeczelewski. Konferencję otworzyła Pani prof. dr hab. Halina Cichoż-Lach Dziekan Wydziału Lekarskiego i jednocześnie opiekun Studenckiego Towarzystwa Naukowego od lat wspierająca we wszystkich działaniach organizatorów wydarzenia oraz Przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Danuta Krasowska. Warto podkreślić duże zaangażowanie i kreatywność Przewodniczącej STN, której wysiłki przyczyniły się do sukcesu odbytej konferencji. Głos zabrał również Prorektor do spraw kształcenia i dydaktyki prof. dr hab. Kamil Torres, witając i życząc powodzenia wszystkim uczestnikom. Przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Naukowego , Danuta Krasowska: „Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim studentkom i studentom zaangażowanym w organizację 7. edycji konferencji LIMC. Wymagało to od nas dużego skupienia, determinacji i współpracy, bez której ten projekt nie byłby możliwy do zrealizowania. Chciałabym przede wszystkim podkreślić udział jaki odegrali członkowie STN w przygotowaniu i prowadzeniu tego wydarzenia. Dziękuję Wam za szczególne zaangażowanie na każdym etapie projektu, począwszy od idei, przez promocję wydarzenia, aż po przeprowadzenie konferencji na najwyższym poziomie. Ze swojej strony dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze działania były skoordynowane, a komunikacja zarówno z uczestnikami, jak i z gośćmi naukowymi oraz partnerami konferencji odbywała się sprawnie . Niezmiernie cieszy mnie wysoki poziom prezentowanych prac oraz interesujących dyskusji, a także przyjazna atmosfera. Obecna sytuacja epidemiczna wymagała od nas zmiany dotychczasowego działania w organizacji podobnych wydarzeń. Było to związane z szukaniem nowych, skutecznych rozwiązań umożliwiających realizację konferencji na tak dużą skalę w formie online. Myślę, że dzięki ogromnemu wkładowi pracy studentów w to przedsięwzięcie oraz ich kreatywności udało nam się sprostać oczekiwaniom uczestników.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, pragnę szczególnie podziękować Władzom Uniwersytetu Medycznego za wsparcie w organizacji kolejnej edycji naszej konferencji. Szczególne podziękowania składam na ręce Jego Magnificencji prof. dr hab. Wojciechowi Załusce Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wyrazy podziękowania i ogromnej wdzięczności należą się także Kanclerz mgr. Ewie Abramek, Kwestor mgr. Teresie Tyzo, Prorektorowi ds. Nauki prof. dr hab. Andrzejowi Stepulakowi oraz Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. Kamilowi Torres.
Wyrazy uznania kieruję zwłaszcza w stronę Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Halinie Cichoż-Lach, która na każdym etapie projektu służyła radą, pomocą i wsparciem. Dziękuję również wszystkim członkom Komisji Naukowej. Mam nadzieję, że 8. edycja konferencji przyciągnie jeszcze więcej ambitnych i spragnionych wiedzy młodych adeptów nauk medycznych. Dziękuję Wam za 7 edycję i do zobaczenia za rok.”

Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z pandemią COVID-19, 7th LIMC z budynków Uniwersytetu przeniosła się do przestrzeni online. Ceremonia otwarcia odbyła się w studio Lubelskiego Centrum Konferencyjnego i była transmitowana na Facebooku. Została obejrzana ponad 1300 razy. Konferencja miała charakter międzynarodowy, bowiem 870 uczestników reprezentowało uczelnie zagraniczne. Pochodzili oni z takich krajów, jak Bangladesz, Bośnia i Hercegowina, Białoruś, Brazylia, Francja, Gruzja, Grecja, Indie, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Meksyk, Rosja, Rumunia, Ukraina czy Węgry. Konferencję zainaugurował wykład otwarty – wygłoszony przez prof. dr hab. Krzysztofa Tomasiewicza – kierownika Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, członka zarządu Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego oraz eksperta WHO ds. walki z HCV. Wykład był poświęcony roli wirusa SARS-CoV-2 w wywołaniu pandemii i jej wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa. Następnie wystąpił wiceprezes firmy Medisept będącej partnerem konferencji, lekarz epidemiolog Waldemar Ferschke, który wygłosił wykład na temat środków dezynfekcyjnych w kontekście walki z zakażeniami wewnątrzszpitalnymi, co zwieńczyło ceremonię otwarcia 7 edycji Lublin International Medical Congress. Pozostała część pierwszego dnia konferencji aż do godziny 20:00 obfitowała w wydarzenia dla uczestników – przeprowadzone były warsztaty szkoleniowe pozwalające na szlifowanie umiejętności związanych z pracą naukową. Przedstawiciele Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opowiedzieli jak efektywnie prowadzić wyszukiwanie na platformie Pubmed, dr hab. Iwona Wieżel z KUL przybliżyła tajniki pisania prac naukowych, a dr hab. Beata Dobrowolska, profesor na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zreferowała zagadnienie tworzenia narzędzi badawczych. Uczestnicy mieli również okazję brać udział w warsztatach umiejętności klinicznych takich jak zaawansowane techniki ratownicze na zajęciach prowadzonych przez dr Grzegorza Witkowskiego z Centrum Symulacji Medycznej oraz technik szycia chirurgicznego. Tego samego dnia odbyły się również pierwsze sesje naukowe, w ramach których uczestnicy starali się, jak najlepiej prezentować swoje pracę, aby zdobyć możliwość udziału w sesji Grand Prix. Tematyka sesji obejmowała Dermatologię, Torakochirurgię z Kardiochirurgią i Choroby Wewnętrzne. Swoje miejsce miała również sesja plakatowa. Drugi dzień konferencji rozpoczął się konkursem prezentacji w obrębie sesji nauk podstawowych i medycyny eksperymentalnej, chirurgii ogólnej, chorób zakaźnych oraz pediatrii i neonatologii, po których odbył się kolejny wykład otwarty, wygłoszony przez lek. Jacka Bujko – specjalistę medycyny rodzinnej, który poza pełnieniem obowiązków dyrektora Przychodni Szczecińskiej jest twórcą i gospodarzem podcastu „Jak pracować w POZ”. Wykład pod tytułem „Why is it great to be a family doctor” dotyczył szczegółów pracy lekarza rodzinnego, w absorbujący sposób dementował stereotypy dotyczące wspomnianej specjalizacji i pokazał, iż podążenie tą karierą może przynieść bardzo dużo satysfakcji. Po kolejnych sesjach naukowych, dotyczących radiologii i medycyny nuklearnej, chorób głowy i szyi ze stomatologią oraz neurologii i neurochirurgii nadszedł czas na kolejny wykład otwarty. Wystąpienie nagrane przez dr. Kamila Janeczka, lekarza pediatrę z Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej zostało udostępnione na platformie youtube. Przystępny opis techniki wykonywania badania ultrasonograficznego płuc w diagnostyce różnorodnych chorób oraz perfekcyjny referat dotyczących korzyści stosowania tej metody w porównaniu do innych sprawiły, iż pod wpływem próśb wielu uczestników dr Janeczek wyraził zgodę na jego ponowną transmisję ostatniego dnia konferencji – wykład został wyświetlony niemal 400 razy. Dzień zakończył się sesjami naukowymi endokrynologii z diabetologią i patomorfologii z medycyną sądową, oraz warsztatem tegorocznej edycji LIMC poświęconym metodom profesjonalnego prezentowania swoich badań w ramach konferencji naukowych – bogatym doświadczeniem podzieliła się dr hab. Marzena Samardakiewicz – specjalista psychologii klinicznej, kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz konsultant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie psychologii klinicznej dziecka chorego somatycznie – posiadająca niezrównane doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami. Trzeci, ostatni dzień konferencji przebiegł przede wszystkim pod znakiem sesji naukowych. Poranne sesje toczyły się wokół zagadnień z zakresu ginekologii i położnictwa oraz ortopedii, fizykoterapii i rehabilitacji, odbyła się również sesja przeznaczona tylko dla młodych naukowców uczęszczających do szkoły doktorskiej. Ostatnie, popołudniowe sesje tematyczne konferencji dotyczyły zdrowia publicznego, psychiatrii z psychologią i naukami humanistycznymi, anestezjologii z medycyną ratunkową i intensywną terapią, oraz farmakologii, genetyki i dietetyki. Laureatom miejsc 1-3 poszczególnych sesji oraz osobom wyróżnionym zostały przyznane nagrody ufundowane przez partnerów konferencji: księgarnię Ambulans, oraz firmy Medisept, Pharmaceris, platformę LEPoLEK, Sylveco, SzyjęSzyję, Medycyna Praktyczna, wydawnictwo Czelej, Galderma, księgarnię internetową Naukowa.pl, The Organs oraz La Roche Posay, jednak tylko zwycięzcy otrzymali szansę uczestnictwa w wieńczącej wydarzenie sesji finałowej Grand Prix. Zmagania w tej seseji oceniały profesor Ewelina Grywalska z Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej, profesor Renata Chałas z Zakładu Medycyny Jamy Ustnej oraz profesor Barbara Madej-Czerwonka z Zakładu Anatomii Prawidłowej, które po ponad 3 godzinnej sesji i długich obradach jako zwycięzcę konferencji 7th Lublin International Medical Congress ogłosiły autora pracy „Long-term effects of adjuvant intravitreal treatment with autologous bone marrow-derived linege-negative cells retinitis pigmentosa” z sesji doktoranckiej.

7th Lublin International Medical Congress została ciepło przyjęta zarówno przez uczestników, jak i grono członków komitetu naukowego oraz władze uczelni. Rekordowa liczba uczestników świadczy nie tylko o ugruntowanej pozycji wydarzenia wśród polskich i międzynarodowych studenckich konferencji naukowych. Opiekun Studenckiego Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Haliny Cichoż-Lach oceniła konferencję w następujących słowach: „Z największą przyjemnością wysłuchałam studentów prezentujących swoje prace naukowe podczas poszczególnych sesji. Wiele aspektów zwróciło moją uwagę, a przede wszystkim bardzo wysoki poziom merytoryczny obecnej konferencji, co również potwierdzają opinie członków zespołów oceniających prace studenckie. Sposób prezentacji poszczególnych prac przez uczestników wydarzenia odznaczał się dużym profesjonalizmem i wskazywał na ich ogromne zaangażowanie w działalność naukową. Pokazał w jaki sposób młodzi ludzie, studenci i doktoranci uniwersytetów medycznych, bo oni byli głównymi członkami naszego sympozjum, podejmują działania na rzecz działalności badawczej i wyznaczają sobie kierunki dalszej drogi zawodowej. 7th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors był wyrazem ścisłego i głębokiego współdziałania opiekunów kół naukowych ze studentami. Poruszane zagadnienia dotyczyły bardzo szerokich dziedzin medycyny, różnych dyscyplin medycyny klinicznej, nauk zabiegowych i niezabiegowych, jak również medycyny przedklinicznej z obszarem nauk podstawowych. Omawiana tematyka doskonale wpisywała się w zakres zagadnień poszczególnych sesji. Wszystkie tematy wymagały dużego nakładu pracy, przygotowania merytorycznego oraz metodologicznego. Przedstawiane przez studentów prace miały różny charakter. Wśród nich były prace poglądowe prezentujące aktualny stan wiedzy na temat omawianego zagadnienia, były omówienia ciekawych przypadków klinicznych, z jakimi spotkali się studenci i doktoranci podczas swojej działalności naukowo-badawczej oraz prace oryginalne wymagające własnego warsztatu badawczego prowadzące do konkluzji w oparciu o uzyskane wyniki badań. Bardzo profesjonalny sposób prezentacji sprawił, że obecna konferencja swoim poziomem nie odbiegała od lekarskich kongresów, uczestnikami których są zazwyczaj praktykujący lekarze, z długim stażem zawodowym i daleko bardziej zaawansowani w działalności naukowej niż studenci będący członkami studenckich towarzystw naukowych istniejących przy poszczególnych uniwersytetach medycznych.

Wszystko to, jak również bardzo wyrównany poziom prezentacji, sprawiło, że niejednokrotnie pojawiały się duże trudności z wyłonieniem zwycięzcy w poszczególnych sesjach. Zwracała uwagę profesjonalna umiejętność przedstawienia problemu medycznego, skrupulatność wypowiedzi, zdolność do wyciągania i zaprezentowania wniosków w poszczególnych pracach oraz umiejętność posługiwania się naukowym językiem medycznym. Wszystko to spowodowało, że minioną konferencję bardzo wysoko oceniali zarówno jej uczestnicy jak również osoby z grona pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którzy oceniali prezentowane przez studentów i doktorantów prace naukowe.” W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji serdecznie dziękujemy wszystkim, zarówno studentom jak i nauczycielom akademickim, którzy mieli swój udział w jego powstaniu, oraz wszystkim uczestnikom którzy sprawili, iż konferencja 7th LIMC mogła przejść do historii.

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.