″Polandafrica 2013″ – podsumowanie sesji tematycznej Medycyna i ochrona zdrowia″ - dlaszpitali.pl dlaszpitali.pl″Polandafrica 2013″ – podsumowanie sesji tematycznej Medycyna i ochrona zdrowia″ - dlaszpitali.pl

″Polandafrica 2013″ – podsumowanie sesji tematycznej Medycyna i ochrona zdrowia″

W dniach 26-27 listopada 2013 r. w ramach odbywającego się w Łodzi Polsko-Afrykańskiego Kongresu Współpracy „POLANDAFRICA 2013” odbyła się sesja tematyczna ″Medycyna i ochrona zdrowia″. Jej patronem i moderatorem była Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS – wiodący wytwórca oraz dostawca podstawowego i specjalistycznego sprzętu medycznego w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Motywem przewodnim spotkania ekspertów rynku zdrowia z Polski i przedstawicieli branży medycznej z partnerami afrykańskimi była prezentacja polskich doświadczeń związanych z budową systemu ochrony zdrowia. Paweł Ossowski z firmy ZARYS stwierdził, że Afryka to w tej chwili jeden z najważniejszych kierunków rozwoju światowego biznesu. Potencjał tkwiący w ″Czarnym Lądzie″ zaczyna dostrzegać również branża sprzętu medycznego. Nie bez powodu sektor ochrony zdrowia jest wymieniany obok rolnictwa czy przemysłu wydobywczego jako ten o największych możliwościach rozwoju. Jednorazowy sprzęt medyczny jest artykułem pierwszej potrzeby, a zatem jest przedmiotem stałego popytu. Afryka znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju i transformacji, co sprawia, że wiele krajów jest zaliczanych do tzw. emerging markets (rynki rozwijające się).

 

Kluczowym dla takich rynków jest znalezienie kompromisu pomiędzy jakością, a ceną nabywanego produktu. Taki kompromis mogą zaoferować polscy producenci sprzętu medycznego, tacy jak GCZM Zarys sp. z o.o. Wykorzystując doświadczenia z okresu transformacji w Polsce, szybkość i elastyczność działania, a także najszerszą w branży ofertę sprzętu medycznego jednorazowego Zarys jest w stanie przygotować kompleksowe rozwiązania dla partnerów afrykańskich, a w dłuższej perspektywie budować silną polską markę w Afryce. Także Piotr Welenc z Wolters Kluwer zwrócił uwagę na to, że na problem zdrowia należy patrzeć globalnie. Dzisiaj nie ma problemów wyłącznie ekonomicznych – każde problemy mają podłoże socjologiczne, kulturowe, społeczne. W ochronie zdrowia nie ma dzisiaj ryzyk lokalnych – uczestniczymy w powszechnym systemie zależności zdrowotnych świata i jesteśmy narażeni na ryzyka o charakterze globalnym, multidyscyplinarnym i multikulturowym. Wszechstronna pomoc człowiekowi bez względu na kontynent, kraj, państwo lub społeczeństwo jest naturalnym obowiązkiem każdej cywilizacji i wywodzi się z realistycznej antropologii, która patrzy na człowieka, jako na osobę i podmiot działań, nie zaś wyłącznie przez pryzmat technologii, jako na odbiorcę komercyjnych produktów. Rozwój krajów afrykańskich wymaga objęcia ich nietechnicznych potrzeb, zrozumienia ich specyfiki i kultury, które w ostatecznym kontekście zadecydują o specyfice usług i produktów ich wspierających.

 

Problematyka ochrony zdrowia jest związana z poczuciem bezpieczeństwa. Wolność i bezpieczeństwo jest równoważone przez zarządzanie ryzykiem. Pierwszym podmiotem ochrony zdrowia jest zawsze człowiek. Adam Jany z Timago International Group zauważył, że współczesna medycyna swoim zakresem obejmuje szeroki wachlarz działań nie tylko w zakresie leczenia, czy rehabilitacji, ale także w szeroko rozumianej profilaktyce zdrowotnej. Skoordynowanie działań w tym zakresie jest podstawą tworzenia i funkcjonowania opieki zdrowotnej. Tym samym można określić, że opieka zdrowotna jest pojęciem oznaczającym wszelkie aktywności podejmowane i prowadzone w państwie odnoszące się do zasadniczego celu, którym jest utrzymanie i umacniania stanu zdrowia społeczeństwa. Podejmowane są one poprzez instytucje i podmioty publiczne, a także osoby prywatne. Prowadzenie działań w tym obszarze nie jest zadaniem łatwym, a osiągnięcie zamierzonego celu uzależnione jest od wielu składowych, w tym: rozwiązań organizacyjnych, sposobów realizacji czy zasad finansowania. Niezależnie od tego możliwości, jakie stwarza postęp w naukach przyrodniczych i medycznych, przekładają się bezpośrednio na możliwości ratowania i polepszania życia, czy też zdrowia człowieka. Z kolei Maciej Zabelski z A.M.G. Finanase i AMG Centrum Medyczne przekonywał, że w służbie zdrowia jedynym racjonalnym rozwiązaniem, niezależnie od tego czy szpital będzie prowadzony nadal w formie SPZOZ, czy też jako spółka prawa handlowego, jest głęboka restrukturyzacja naprawcza placówki. Szpitale muszą zacząć dostosowywać koszty do kontraktu z NFZ, a nie odwrotnie. Niezbędne jest wdrożenie sprawdzonych i skutecznych metod zarządzania pozwalających na szybkie odzyskanie oraz utrzymanie płynności finansowej przez szpital.

 

Korzystanie z analizy benchmarking, optymalizacja struktury organizacyjnej, efektywne wykorzystanie bazy lokalowo-sprzętowej i kapitału ludzkiego oraz racjonalne zarządzanie długiem pozwala w większości wypadków na szybkie osiągnięcie bilansowania się placówek państwowej służby zdrowia. Niewątpliwie sam system ochrony zdrowia w najbliższych latach będzie musiał korzystać z partnerów prywatnych, zwłaszcza w zakresie pozyskania środków pieniężnych na niezbędne inwestycje – szacuje się że wartość takich nakładów wynosić może nawet 60 miliardów złotych. Będzie więc coraz częściej dochodziło do poszukiwania wsparcia w prywatnych operatorach i inwestorach przez wydzierżawianie szpital oraz zbywanie udziałów lub akcji. Sesja tematyczna spotkała się ze sporym zainteresowaniem przedstawicieli państw afrykańskich. Jej organizatorzy i uczestnicy zdają sobie sprawę, że jako pierwsze takie spotkanie jest to dopiero początek długiego procesu wzajemnego poznawania i rozumienia potrzeb oraz specyfiki systemów ochrony zdrowia Polski i Afryki. Ważne jednak, że miało miejsce i że otwarta została wielostronna dyskusja dotycząca kwestii zdrowotnych.

Galeria

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.