Wpływ epidemii na działalność leczniczą – rehabilitacja i uzdrowiska - dlaszpitali.pl

Wpływ epidemii na działalność leczniczą – rehabilitacja i uzdrowiska

 opm-koronawirus-a-rehabilitacja-uzdrowiska
fot. iStock

Epidemia ma istotny wpływ na ograniczenie dostępności do świadczeń rehabilitacji leczniczej a tym samym na świadczeniodawców prowadzących działalność w przedmiotowym zakresie.

Rehabilitacja lecznicza

Jednym ze świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy, a także rodzajem działalności leczniczej jest rehabilitacja lecznicza. Świadczenia gwarantowane z rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach:

1) ambulatoryjnych,

2) domowych,

3) ośrodka lub oddziału dziennego,

4) stacjonarnych.

W rezultacie świadczeniobiorcy przysługują świadczenia rehabilitacji leczniczej, które udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, domowych, ośrodka dziennego i stacjonarnych. Epidemia ma istotny wpływ na ograniczenie dostępności do świadczeń rehabilitacji leczniczej a tym samym na świadczeniodawców prowadzących działalność w przedmiotowym zakresie.

Kolejno wydawane rozporządzenia Rady Ministrów ograniczały czasowo możliwość udzielania świadczeń w zakresie rehabilitacji (poza formą stacjonarną, a także sytuacjami szczególnymi). Ustanowiono bowiem ograniczenie polegające na czasowym zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, z wyjątkiem przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji groziłoby poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta oraz z wyjątkiem świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w zakresie świadczeń rehabilitacji leczniczej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, domowych oraz ośrodka/oddziału dziennego dopuszcza się realizację porad lekarskich, porad albo wizyt terapeutycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli ten sposób realizacji świadczenia opieki zdrowotnej nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia świadczeniobiorcy.

W ramach tzw. odmrażania gospodarki na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 4 maja 2020 r. możliwe już jest udzielanie świadczeń rehabilitacji w każdej z tradycyjnych form świadczeń gwarantowanych rehabilitacji leczniczej (czyli ambulatoryjnej, domowej, ośrodka dziennego i stacjonarnej).

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.