Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia a innowacyjne... - dlaszpitali.pl

Innowacyjne technologie a zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia

opm-technologie-medyczne-a-zarzadzanie-ryzykiem
fot. iStock

Sztuczna inteligencja może okazać się nieocenionym wsparciem w zarządzaniu ryzykiem w wielu sektorach, w tym w sektorze ochrony zdrowia. Jej wykorzystanie pozwoli szybciej reagować na ewentualne błędy i nowe zagrożenia,wykrywać nowe powiązania mogące skutkować potencjalnym wystąpieniem zjawisk niepożądanych.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w 2018 roku na zlecenie firmy doradczej Deloitte2018 Global Health Care Outlook. The Evolution of Smart Health Care” [1] w najbliższym dziesięcioleciu placówki ochrony zdrowia będą odbudowywać i odnawiać w dużej mierze przestarzałą infrastrukturę, również w celu niwelowania zagrożeń związanych z występowaniem działań niepożądanych. W latach 2018-2021 wydatki na ochronę zdrowia na świecie będą rosły przeciętnie o 4,1%/rok. W 2021 będą one stanowić 10,5% globalnego PKB (ok.9 bln dolarów). Średnia długość życia na świecie wzrośnie do tego czasu z 73 do 74,1 lat. Można wymienić wiele czynników, które determinują wydatki w sektorze ochrony zdrowia. Będą do nich należeć: starzejące się społeczeństwo, rosnąca liczba ludności, kosztowne innowacje kliniczne, a także wzrost kosztów pracy.

Okazuje się, że można nazwać również pewne kluczowe wyzwania, które stoją przed ochroną zdrowia, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Są to:

  • poprawa jakości świadczonych usług, a nie jedynie ich ilości,
  • generowanie zysków w niepewnej i zmieniającej się gospodarce zdrowotnej,
  • inwestycje w dynamicznie rozwijające się nowe technologie celem zmniejszenia kosztów i zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej , jak również ich wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem,
  • poprawa jakości współpracy z pacjentami i dbanie o ich większą satysfakcję oraz zagadnienie zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia, które nie zawsze gwarantuje lepszą jakość usług [2].

Istota działania każdego systemu, w tym także zdrowotnego, polega na współpracy jego uczestników i wzajemnej ich kooperacji. Takie współdziałanie obarczone jest jednak pewnym ryzykiem, które w dobie konkurencyjności na rynku usług medycznych musi wymuszać na organach zarządzających podejmowanie świadomych decyzji popartych bardzo rzeczowymi i konstruktywnymi analizami ilościowymi z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. W ogólnym rozumieniu ryzyko utożsamia się z niepodjęciem lub zaniechaniem określonych działań, kojarzy się je i identyfikuje z niepewnością, niebezpieczeństwem, czy hazardem [3].

Czytaj także: Cyberbezpieczeństwo w podmiocie medycznym

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.