XXV Warsaw Course on Cardiovascular Interventions - dlaszpitali.pl

XXV Warsaw Course on Cardiovascular Interventions

WCCI, czyli Warsaw Course on Cardiovascular Interventions, to największa, najstarsza i najbardziej prestiżowa międzynarodowa konferencja z zakresu kardiologii interwencyjnej w Polsce. Pierwsza edycja WCCI pod nazwą zachodniopomorskich Warsztatów Hemodynamicznych odbyła się wiosną 1997 roku w Szczecinie i uczestniczyło w niej ponad sto osób. Obecnie konferencje WCCI gromadzą corocznie około 1000 uczestników, w tym: kardiologów, kardiologów interwencyjnych i kardiochirurgów z Polski oraz ze świata, a także przedstawicieli innych dziedzin medycyny zaangażowanych w leczenie kardiologiczne pacjentów – anestezjologów, angiologów, chirurgów naczyniowych, radiologów, neurologów, pielęgniarki i techników medycznych oraz studentów kierunków medycznych.

Warsztaty organizowane są pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz we współpracy z EAPCI i EuroPCR. Ponadto w tworzeniu programu biorą udział przedstawiciele Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK, Euro CTO Club oraz grupa Euro 4C EAPCI. Konferencja na stałe wpisała się w historię polskiej kardiologii, współtworząc ją i dostarczając uczestnikom warsztatów najnowszej specjalistycznej wiedzy na światowym poziomie.

Program Warsztatów WCCI 2021 koncentruje się wokół następujących głównych zagadnień:

  • rewaskularyzacja tętnic wieńcowych ze szczególnym uwzględnieniem wielonaczyniowej choroby wieńcowej,
  • przewlekłe niedrożności tętnic wieńcowych,
  • choroby pnia lewej tętnicy wieńcowej,
  • bifurkacje wieńcowe,
  • choroby strukturalne serca, w tym interwencje na zastawce aortalnej i mitralnej, a także zamykanie uszka lewego przedsionka,
  • interwencyjne leczenie udaru mózgu.

Tematy poruszane podczas Warsztatów WCCI mają doniosłe znaczenie nie tylko dla rozwoju kardiologii
w Polsce, ale także ze względów społecznych. Szacuje się, że choroby sercowo-naczyniowe odpowiedzialne są za połowę wszystkich zgonów w Polsce, a nasz kraj charakteryzuje się przedwczesną umieralnością mężczyzn poniżej 65 roku życia. Niewydolność serca, jedna z częstszych chorób sercowo-naczyniowych, dotyka w Polsce średnio 1 na 5 osób. To choroba, z którą na co dzień zmaga się więc niemal milion Polaków. Skala problemu jest zatem znacząca
i niezbędne są kompleksowe i systemowe działania w celu przeciwdziałania rozwojowi epidemii chorób serca w Polsce.

Warsztaty, dzięki wymianie wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk między specjalistami z całego świata mają
służyć rozwojowi polskiej kardiologii i polskim pacjentom, którzy zyskają dostęp do kardiologii na najwyższym poziomie i szansę na dłuższe i lepsze życie.

Więcej informacji na stronie internetowej wcci.pl.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.