Standardy leczenia koronawirusa: służba zdrowia na całym... - dlaszpitali.pl

Wybuch COVID-19 w Chinach wpływa na służbę zdrowia na całym świecie

opm-wybuch-epidemii-covid-19-sluzba-zdrowia1
fot. iStock

Szpitale leczące chorych na COVID-19 już teraz korzystają z urządzeń do wspomagania oddychania wysokim przepływem powietrza z tlenem poprzez kaniule donosowe (NHF) OptiflowTM w ramach realizowanego w takich przypadkach leczenia, a kolejne rozważają ich pozyskanie w ramach przygotowań do ewentualnego zwiększenia liczby przyjmowanych pacjentów.

Najważniejsze informacje:

  • Wysoki Przepływ Donosowy (Nasal High Flow, NHF) jest uznawany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako terapia stosowana w leczeniu pacjentów z niewydolnością oddechową wywołaną przez COVID-19.
  • Terapię NHF stosują lekarze w ramach leczenia pacjentów cierpiących na niewydolność oddechową wywołaną przez COVID-19 z Wuhan w chińskiej prowincji Hubei.
  • WHO uznaje, że ryzyko przeniesienia wirusa drogą powietrzną w związku z NHF jest niskie (1).

Jakie działania są prowadzone w związku z COVID-19?

WHO publikuje następujące informacje dotyczące statusu i postępowania klinicznego w ramach walki ze wzrostem zachorowań:

  • tymczasowe wytyczne w sprawie postępowania klinicznego w przypadku ostrego zakażenia dróg oddechowych z podejrzeniem zakażenia nowym koronawirusem (2019-nCoV) (Interim guidance for clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected) (1),
  • aktualizowane na bieżąco informacje na stronie głównej COVID-19 (2).

Większość doświadczeń klinicznych w zakresie leczenia pacjentów z COVID-19 pochodzi od lekarzy z Wuhan, stolicy chińskiej prowincji Hubei, gdzie po raz pierwszy zaobserwowano występowanie zakażeń. Mimo różnic w przebiegu poszczególnych przypadków, w raportach przewija się informacja o konieczności leczenia wirusowego zapalenia płuc i hipoksemii.

W niedawnej publikacji „Chinese Journal of Critical Care & Intensive Care Medicine” (pismo branżowe z dziedziny intensywnej opieki medycznej) przygotowanej przez grupę badaczy z Wuhan opisano leczenie z wykorzystaniem terapii NHF (3).

W innej niedawnej publikacji Intensive Care Medicine sformułowano zalecenia na podstawie środków podejmowanych w Chinach w celu przezwyciężenia niedoboru zasobów do intensywnej opieki medycznej (4).

Jak przygotować się na leczenie COVID-19?

WHO publikuje istotne informacje na temat działań w ramach przygotowania do leczenia pacjentów z COVID-19:

  • tymczasowe wytyczne w sprawie postępowania klinicznego w przypadku ostrego ciężkiego zakażenia dróg oddechowych z podejrzeniem zakażenia nowym koronawirusem (2019-nCoV) (Interim guidance for clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected) (1),
  • tymczasowe wytyczne w sprawie zapobiegania zakażeniom i ich kontroli w ramach opieki zdrowotnej w przypadku podejrzenia zakażeniem nowym koronawirusem (nCOV) (Interim guidelines for infection prevention and control during health care when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected) (5).

W niedawnej publikacji „Chinese Journal of Tuberculosis and Respiratory Medicine” (pismo branżowe z dziedziny leczenia gruźlicy i chorób układu oddechowego) podano zalecenia w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym w trakcie terapii oddechowej pacjentów w stanie zagrożenia życia cierpiących na COVID-19 (6).

Zapobieganie zakażeniom i kontrola zakażeń

W opublikowanych przez WHO tymczasowych wytycznych wymieniono dodatkowe środki ostrożności na rzecz ochrony pracowników służby zdrowia w związku z procedurami, w toku których powstaje aerozol, i w których występuje wyższe ryzyko zakażenia wirusem (5). Do procedur takich należą: intubacja dotchawicza, wentylacja nieinwazyjna, tracheotomia, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, wentylacja ręczna przed intubacją i bronchoskopia.

WHO nie wymienia terapii NHF (znanej także jako HFNO) jako procedury medycznej, w toku której wydziela się aerozol, i która wiąże się z wyższym ryzykiem zakażenia (5), jednakże brak jest jednoznacznych danych co do potencjalnego powstawania aerozoli w toku wszelkiego rodzaju nieinwazyjnych metod wsparcia oddechowego (w tym NHF).

WHO informuje, że z niedawnych publikacji wynika, że systemy do terapii NHF nie powodują znacznego rozsiewu cząsteczek wydychanego powietrza, w związku z czym ryzyko przenoszenia zakażenia drogą powietrzną w toku tej terapii należy uznać za niskie (1). W wymienionych przez WHO publikacjach (7, 8) porównano terapię NHF do terapii oraz urządzeń alternatywnych i nie stwierdzono wyższego poziomu ryzyka przenoszenia wirusa drogą powietrzną w przypadku terapii NHF.

Wyniki dwóch badań przeprowadzonych przez Hui i in. (7, 9) są zestawione na wykresie.

Informacje dodatkowe

Nowe badanie zrealizowane przez Kotoda i in. (10) „przeprowadzono w celu zbadania poziomu ryzyka rozsiewania patogenów w trakcie wysokoprzepływowej terapii tlenowej przez nos (NHF). Rozsiewanie cieczy i bakterii poddano ocenie na podstawie eksperymentalnej konfiguracji in-vitro z wykorzystaniem manekina. Zagęszczona woda lub roztwór świeżych drożdży naśladowały ślinę i wydzielinę z błon śluzowych. Rozsiewanie było ograniczone do strefy w pobliżu twarzy i wąsów tlenowych, co wskazuje na to, że terapia NHF nie zwiększa poziomu ryzyka zakażenia drogą kropelkową i przez kontakt”.

(Materiał redakcyjny OPM)

Czytaj także: Epidemia zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce – aspekty prawne

Galeria

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.