Smart City: Technologie przyjazne seniorom - dlaszpitali.pl

Smart City: Technologie przyjazne seniorom

opm-smart-city-technologie-przyjazne-seniorom
fot. iStock

W wyniku realizacji Projektu „Smart City. Łódź Przyjazna Seniorom 2020-2040” ma powstać przestrzeń dostosowana do potrzeb mieszkańców – ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Podjęte działania mają zapobiegać zjawisku wykluczenia społecznego oraz stwarzać możliwości wyrównywania szans.

Dotyczyć będą przede wszystkim takich kwestii, jak:

  • poprawa systemu informacji miejskiej
  • aktywizacja zawodowa osób po 55 roku życia
  • lepsze zagospodarowanie przestrzeni miejskiej
  • dostosowanie rozwiązań technologicznych do potrzeb regionu
  • zmiany w dziedzinie ochrony zdrowia

E-usługi medyczne

Program uwzględnia liczne rozwiązania technologiczne, które poprawią jakość życia mieszkańców. Są to m.in.:

  • e-recepta
  • e-lekarz
  • e-badania

Najważniejszym zadaniem będzie edukacja w zakresie rozwiązań cyfrowych, która umożliwi ich zrozumienie oraz wykorzystanie także seniorom. E-rozwiązania usprawnią także funkcjonowania placówek użyteczności publicznej takich jak urzędy, szpitale, ośrodki zdrowia.

Profilaktyka zdrowotna

Negatywne wskaźniki stanu zdrowia w Łodzi wskazują na konieczność wprowadzenia zmian w obszarze profilaktyki oraz promowania zdrowego trybu życia, czyli m.in. odpowiedniego odżywiania i aktywności fizycznej wśród mieszkańców. Jest to jednym z priorytetów Programu – w tym zakresie także mają zostać wykorzystane nowoczesne technologie, z których coraz częściej korzystają także seniorzy.

Misja Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015-2020 podkreśla konieczność rozwoju ochrony zdrowia populacji poprzez propagowanie nowoczesnych standardów profilaktyki i leczenia oraz budowanie trwałych relacji współpracy z instytucjami realizującymi zadania zdrowia publicznego na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Czytaj także: Tomasz Kopiec: System koordynacji seniorów powinien uzupełniać ofertę publiczną

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.