Pozytywna opinia PUODO w sprawie projektu dla ochrony - dlaszpitali.pl

Pozytywna opinia PUODO w sprawie projektu dla ochrony

opm-dlaszpitali-pozytywna-opinia-PUODO
fot. iStock

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pozytywnie zaopiniował projekt kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia.

PUODO, przeprowadziwszy szczegółową ocenę projektu kodeksu złożonego przez Polską Federację Szpitali w zakresie zgodności z RODO, zdecydowało pozytywnie zaopiniować zaproponowane w nim rozwiązania odnoszące się do tematu doprecyzowania zasad ochrony danych osobowych w placówkach ochrony zdrowia. Zapisy projektu kodeksu wyznaczają tym samym rodzaj akceptowanego standardu, który może być przyjmowany przez wszystkie zainteresowane podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Procedura opracowywania kodeksów postępowania wynika z samego RODO – art. 40 daje podstawę i zachęca do sporządzania kodeksów postępowania mających pomóc we właściwym stosowaniu regulacji chroniących dane osobowe z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów.

Kodeks jest korzystnym standardem danych osobowych

Projekt kodeksu to wynik prac szerokiej koalicji, składającej się m.in. z: Polskiej Federacji Szpitali, Telemedycznej Grupy Roboczej, Związków Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, Organizacji Pracodawców Medycyny Prywatnej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Porozumienia Zielonogórskiego. Dokument zawiera w sobie ponadto postulaty oraz uwagi licznych podmiotów zainteresowanych, z którymi był konsultowany.

Jak tłumaczy dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, Ligia Kornowska: – Inicjatywa opracowania projektu kodeksu narodziła się jako odpowiedź na liczne wątpliwości i problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem RODO, które na początku obowiązywania nowych regulacji miały podmioty lecznicze. Jak dodaje Kornowska, potrzeba przyjęcia, jak i stosowania kodeksu niezmiennie jest aktualna, wyznacza bowiem zasadny standard ochrony danych osobowych, którego zadaniem jest zapewnienie pacjentom lepszej gwarancji poszanowania ich prywatności, zaś placówkom medycznym daje pewność w obszarze wymogów oraz zasad prawidłowego postępowania.

Regulacje zaproponowane w projekcie kodeksu skupiają się na najczęstszych przypadkach przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności wrażliwych danych o stanie zdrowia, w praktyce funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Nie tylko doprecyzowują wymogi RODO w kontekście krajowych przepisów z zakresu prawa medycznego, tłumacząc m.in. różnice w zasadach dostępu do kopii danych osobowych i dostępu do dokumentacji medycznej czy też warunków stosowania monitoringu wizyjnego, ale także zawierają propozycje, wzory dokumentów oraz przykładowe procedury. Całość napisana jest w miarę prostym, a jednocześnie precyzyjnym językiem.

Szpitale mają problem z RODO

Zasadność projektu kodeksu pokazują wyniki ostatniej kontroli NIK w temacie przestrzegania RODO w polskich szpitalach – w ponad połowie zbadanych placówek miały miejsce naruszenia ochrony danych osobowych, z których część była na tyle poważna, że musiały dostać powiadomienie PUODO. NIK rekomendował przy tym niezwłoczne zakończenie działań związanych z przyjęciem kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia.

Czytaj też: System ProME pomoże w walce z pandemią

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.