Obsługa serwisowa urządzeń medycznych w dobie pandemii

Obsługa serwisowa urządzeń medycznych w dobie pandemii i na co dzień

OPM_5_21_marek_piotrowski_technika_technologia_OBSLUGA_SERWISOWA_URZADZEN_MEDYCZNYCH_iStock-1130114408
fot. iStock

Niezależnie od wybranego sposobu serwisowania sprzętu medycznego, jedno pozostaje niezmienne – opiekę nad sprzętem należy powierzać osobom i firmom posiadającym odpowiednie kompetencje, a staranna analiza ofert różnych wykonawców powinna zmierzać do kompromisu pomiędzy oczekiwaną jakością a akceptowalną ceną za przewidywany zakres usług.

Obsługa serwisowa wyrobów medycznych w dobie pandemii postawiła przez pracownikami techniczno-administracyjnymi szpitali nowe zadania. Do funkcjonującego modelu reagowania na bieżące awarie i organizację obowiązkowych przeglądów okresowych, wykonywanych siłami własnymi lub przez zewnętrznych wykonawców, zostały dokooptowane inne zadania, takie jak: szybka alokacja zasobów sprzętowych, wdrażanie nowych technik obsługi, w tym pracy zdalnej lub pracy sieciowej oraz zapewnienie bezpiecznej eksploatacji z uwzględnieniem profilaktyki zakażeń szpitalnych na poziomie, jaki wcześniej nie był wymagany. Sytuacja pandemiczna zmieniła też sposób obsługi klienta przez serwisy zewnętrzne – duża liczba sprzętu nabywanego w trybie awaryjnym przez szpitale lub jednostki centralne sprawiła, że dostępność inżynierów serwisowych stała się towarem deficytowym, a obawa przed zakażeniem sprawiła, że organizacje ograniczały ich wstęp do szpitali do niezbędnego minimum, a zdarzały się nawet odmowy udzielania świadczeń serwisowych. W tej sytuacji jeszcze raz okazało się, jak przydatne mogą być własne kadry inżynierskie, których zdolność do szybkiej reakcji, znajomość sprzętu i obiektu, niejednokrotnie pozwoliła na bezprzerwową pracę ważnych urządzeń medycznych poprzez szybkie usuwanie awarii lub wykonywanie czynności konserwacyjnych czy przeglądowych warunkujących legalne funkcjonowanie sprzętu. Inwestowanie we własne zasoby ludzkie zwraca się w takich sytuacjach w sposób wręcz niepoliczalny, ale musi być czynione w sposób ciągły i systematyczny, w celu zbudowania fachowych kompetencji stale udoskonalanych przez szkolenia oraz zaopatrywanie w profesjonalny sprzęt kontrolno-pomiarowy. Nawet najlepszy technik czy inżynier nie będzie w stanie w kompetentny sposób wykonać czynności serwisowej bez wsparcia dedykowanych do tego celu testerów czy symulatorów.

Serwisowanie wewnętrzne

Podstawowym narzędziem wydaje się być tutaj tester bezpieczeństwa elektrycznego certyfikowany do zastosowań w sprzęcie medycznym, ale rynek oferuje także szereg specjalistycznych urządzeń dedykowanych do konkretnych wyrobów: testery pomp infuzyjnych, testery respiratorów, EKG, diatermii chirurgicznych, testery szczelności endoskopów i inne. Ich użycie nie musi być ograniczone do działań własnych, mogą także służyć do kontroli jakości usług wykonywanych przez serwisy zewnętrze, a sam fakt używania specjalistycznego sprzętu jest dodatkowym zabezpieczeniem dla szpitala, że posiadany sprzęt jest serwisowany w sposób fachowy. Ponieważ w obsłudze serwisowej urządzeń medycznych funkcjonuje w praktyce system mieszany (służby własne, serwisy autoryzowane, fachowe firmy inżynierskie nieposiadające autoryzacji), to kompetentny serwis własny jest dodatkowym atutem dla nieuniknionych relacji z wykonawcami zewnętrznymi – potrafi on określić faktyczne potrzeby użytkownika, ustalić ich zakres oraz być cennym „narzędziem diagnostycznym” na pierwszej linii działań zmierzających ku usunięciu awarii. Często okazuje się, że prawidłowe opisanie objawów uszkodzenia, poprawne odczytanie kodów pojawiających się błędów w ogóle eliminuje konieczność przyjazdu serwisu zewnętrznego, gdyż jest on w stanie zdalnie udzielić niezbędnych konsultacji telefonicznie lub mailowo, oraz ewentualnie przygotować go do wizyty w taki sposób, że przyjeżdża on już gotowy do podjęcia naprawy i zaopatrzony w konkretne części zamienne, co oszczędza koszty ponownego przyjazdu i skraca tym samym czas oczekiwania na ponowne wdrożenie aparatu do pracy. Co istotne, w dobie pandemii niektóre serwisy firmowe oferują możliwość przedłużenia ważności terminu przeglądu okresowego. Takie uelastycznienie w podejściu do częstotliwości przeglądów okresowych jest korzystne dla obu stron, zwłaszcza gdy dotyczy sprzętu na gwarancji, stosunkowo nowego lub pozostającego pod zdalnym serwisem. Jeśli sprzęt jest w dobrym stanie, jego stan i wyposażenie nie stwarzają ryzyka niepożądanych zdarzeń, to warto rozważyć taką możliwość – dzięki niej unikamy zbędnego w obecnej sytuacji ruchu osób postronnych i nie wyłączamy ani na chwilę urządzeń z ruchu lub gotowości do pracy.

Serwisowanie zewnętrzne

O ile w szpitalu zawsze będą obecne urządzenia o niskim poziomie komplikacji, których obsługa serwisowa nie powinna nastręczać kłopotu nawet średnio wykwalifikowanej kadrze, o tyle w każdej jednostce jest grupa urządzeń, której obsługa serwisowa musi być raczej powierzona serwisom zewnętrznym. W tym wypadku warto rozważyć zawarcie tzw. kontraktu serwisowego, który po okresie gwarancji stanowi rodzaj gwarancyjnego utrzymania w ruchu urządzeń, na różnym poziomie, zależnie od wybranej wersji kontraktu. W praktyce, na rynku da się wyodrębnić trzy typy kontraktów serwisowych: kontrakt pełny (zawiera nieograniczoną liczbę interwencji, wymagane przeglądy oraz wszystkie części zamienne zużyte do wykonywania zarówno przeglądów jak i napraw), kontrakt bez części (w odróżnieniu od kontraktu pełnego nie zawiera zazwyczaj części zamiennych niezbędnych do usuwania awarii, które są fakturowane osobno) oraz kontrakt tylko na przeglądy (zawierający tylko koszty samych przeglądów, bez kosztów innych interwencji i powiązanych z nimi części). Forma i zakres kontraktów mogą być oczywiście różne, zależnie od specyfiki wyrobu czy nawet oferującego go wykonawcy. W sytuacji pandemicznej warto pomyśleć o wartości dodanej do standardowego zazwyczaj kształtu takiej umowy, mogą to być: inny niż zwykle czas reakcji na zgłoszenia serwisowe, wydłużenie okresu ważności przeglądu okresowego, możliwość przeprowadzania części interwencji w sposób zdalny, aktualizacje oprogramowania i inne, które uznamy za korzystne z punktu widzenia ograniczenia kontaktów z wykonawcą do niezbędnego minimum. Niezależnie od wybranego sposobu serwisowania sprzętu medycznego jedno pozostaje niezmienne – opiekę nad sprzętem należy powierzać osobom i firmom posiadającym odpowiednie kompetencje, a staranna analiza ofert różnych wykonawców powinna zmierzać do kompromisu pomiędzy oczekiwaną jakością a akceptowalną ceną za przewidywany zakres usług.

Czytaj też: Sterylizacja i reprocesowanie narzędzi chirurgicznych – najważniejsze aspekty

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.