Monitory medyczne – jak dokonać właściwego wyboru?

Podsumowanie

W dobie wielu niejasności prawnych wybór monitora medycznego do naszej placówki nie jest prostym rozwiązaniem. Z pomocą przychodzą polskie i zagraniczne opracowania, wydane przez stowarzyszenia ekspertów, fizyków medycznych i radiologów, określające minimalne wymagania techniczne, jakie powinny spełniać monitory wyświetlające obraz z zaawansowanych urządzeń obrazowania, w tym z aparatury, która nie emituje promieniowania jonizującego. Na podstawie określenia sposobu, techniki, miejsca wyświetlania obrazu, jak również spełniając minimalne wymagania prawne, można dokonać wyboru monitora medycznego poprzez zastosowanie odpowiedniej konfiguracji parametrów tj.: rozdzielczości, luminancji, przekątnej obrazu, kontrastu, skali szarości oraz kąta widzenia. Prawidłowy wybór monitora medycznego przyczyni się do zwiększenia komfortu i jakości pracy lekarza radiologa, lekarza operatora, technika, asystenta oraz pozostałego personelu medycznego, natomiast jakość wyświetlanych na ekranie obrazów usprawni postawienie diagnozy i przyczyni się doboru właściwego rodzaju i techniki leczenia.

Piśmiennictwo
 1. Skrzyński W., Ślusarczyk-Kacprzyk W., Kukołowicz P., Oborska-Kumaszyńska D., Orlef A., Zielińska-Dąbrowska S.: Testy specjalistyczne monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych. 2013.
 2. Brettle D.S.: Display considerations for hospital-wide viewing of soft copy. „Br J Radioll”, 2007, Jul, 80 (955), 503-7.
 3. Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych. Dz.U. 2010, nr 215, poz. 1416.
 5. https://www.fda.gov/medical-devices/overview-device-regulation/classify-your-medical-device.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego. Dz.U. 2017, poz. 884.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Dz.U. 2015, poz. 2040.
 8. Oborska D.: Monitory medyczne − czy powinny powstać wymagania/zalecenia techniczne?. „Inżynier i Fizyk Medyczny”. 2017, 6, 1, 41-48.
 9. Compton K., Oosterwijk H.: Requirements for medical imaging monitors (part I). https://otechimg.com/publications/pdf/wp_medical_image_monitors.pdf.
 10. Samei E., Badano A., Chakraborty D.P. et al.: Assessment of display performance for medical imaging systems: executive summary of AAPM TG18 report. „Med Phys”, 2005, Apr, 32 (4), 1205-25.
 11. Skrzyński W.: Metody oceny monitorów przeznaczonych do prezentacji obrazów medycznych. „Inżynier i Fizyk Medyczny”, 2012. http://inzynier-medyczny.pl/iim/2.2012/files/assets/basic-html/page15.html.
 12. Bashiri F.S., Baghaie A., Rostami R., Yu Z., D’Souza R.M.: Multi-Modal Medical Image Registration with Full or Partial Data: A Manifold Learning Approach. 2018 https://www.mdpi.com/2313-433X/5/1/5/htm.

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.