Mediacja lekarza i pacjenta. Spory będą rozwiązywane... - dlaszpitali.pl

Mediacje lekarz − pacjent

OPM_mediacja-lekarza-i-pacjenta
Fot. iStock

Służba zdrowia będzie w sposób polubowny rozwiązywała wynikłe spory z pacjentami. Rząd przychylił się do postulatu lekarzy o wdrożeniu wariantu mediacji między lekarzem i pacjentem podczas toczącego się postępowania dyscyplinarnego.

W przypadku, gdy mediacje zakończą się ugodą, lekarz nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Możliwość takiej formy rozwiązywania sporów ma zostać wprowadzona do ustawy lekarskiej, w zakresie toczących się w Sejmie prac legislacyjnych.

Lekarze wnoszą o wprowadzenie efektywnej możliwości mediowania w sądach lekarskich, w których toczy się postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarza − potencjalnego sprawcy błędu medycznego. Obecnie mediacja funkcjonuje w formie połowicznej. Nie ma bodźców, które skutecznie nakłoniłyby do podejmowania kompromisowych rozmów.

Obowiązujące regulacje prawne zobowiązują rzecznika odpowiedzialności zawodowej, by złożył wniosek do sądu lekarskiego o ukaranie lekarza, nawet w przypadku, gdy w wyniku mediacji doszło do zawarcia ugody z pacjentem. Rozwiązaniem o wiele lepszym będzie to, gdy w razie ugody rzecznik odpowiedzialności zawodowej będzie miał prawo umorzyć postępowanie wyjaśniające i nie będzie zmuszony postawić zarzutów lekarzowi, jeśli mediacja doprowadziła do ugody z pacjentem.

Naczelna Izba Lekarska chce, aby mediacja lekarz − pacjent była możliwa na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego, w tym również w sytuacji, gdy sprawa będzie toczyć się już na etapie sądu lekarskiego.

Rząd popiera zapisy o mediacji, ale uważa, że zmiany należy wprowadzać w sposób systemowy i poszerzyć je o wprowadzenie mediacji do sądów pielęgniarek oraz położnych.

Czytaj także: Odpowiedzialność prawna osób wykonujących zawody medyczne

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.