Inwestycje medyczne w czasie pandemii COVID-19 – relacja z VII Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny - Strona 3 z 3 - dlaszpitali.pl dlaszpitali.plInwestycje medyczne w czasie pandemii COVID-19 – relacja z VII Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny - Strona 3 z 3 - dlaszpitali.pl

Inwestycje medyczne w czasie pandemii COVID-19 – relacja z VII Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny

Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej

Podczas VII Kongresu NPT Ryszard Kowski zachęcił uczestników do przystąpienia do nowo tworzonego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej, które ma stać się platformą wymiany doświadczeń i umożliwić wspólne działania środowiska zawodowo związanego z tym właśnie obszarem. W Towarzystwie jest miejsce dla inżynierów, techników, lekarzy, informatyków, fizyków; dla wszystkich osób zajmujących się eksploatacją, nadzorem, testowaniem, serwisowaniem, produkcją lub konstruowaniem medycznego wyposażenia oraz oprogramowania. Ma ono skupiać ludzi pracujących w serwisach, szpitalach i ZOZ-ach, firmach produkcyjnych, testujących i pomiarowych, a także na uczelniach i w instytutach.

Zadania Towarzystwa to:

  • tworzenie, wdrażanie i popularyzacja zasad prawidłowej eksploatacji wyposażenia i oprogramowania aparatury medycznej, informatycznej pracującej w szpitalu,
  • opracowywanie, wykonywanie i popularyzacja testów, procedur kontrolnych i metod nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem wyposażenia i oprogramowania,
  • popularyzacja wiedzy o możliwościach i ograniczeniach oraz o klinicznym znaczeniu i właściwościach poszczególnych parametrów eksploatowanego lub nabywanego wyposażenia i oprogramowania (np. w kontekście specyfikacji przetargowych),
  • udział w opracowywaniu programów i realizacji kształcenia w zakresie techniki i inżynierii klinicznej,
  • udział w opiniowaniu i tworzeniu przepisów prawnych dotyczących wyposażenia i oprogramowania,
  • udział w badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych dotyczących wyposażenia i oprogramowania,
  • zarządzanie ryzykiem związanym z eksploatacją wyposażenia medycznego,
  • określanie zasad i wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania wyposażeniem medycznym zakładów opieki zdrowotnej.

Działalność PTIK ma opierać się na sekcjach tematycznych, tworzonych w zależności od potrzeb i możliwości jego członków. Oprócz sekcji powiązanych ściśle z konkretną dziedziną techniki medycznej mogą pojawić się bardziej ogólne: Kierowników Działów Aparatury Medycznej, Informatyki Medycznej, Bezpieczeństwa Danych, jak również tych, które pojawią się wkrótce, generując nowe problemy do rozwiązania.

Nowoczesne rozwiązania dla szpitali

Wśród prelegentów biorących udział w VII Kongresie Nowoczesny Pion Techniczny znaleźli się również reprezentanci firm oferujących różnego rodzaju rozwiązania dla rynku medycznego, zarówno projektowe, infastrukturalne, jak i w zakresie nowoczesnej aparatury diagnostyczno-terapeutycznej czy rehabilitacyjnej oraz wyposażenia przeznaczonego dla obiektów medycznych. Uczestnicy mieli okazję, aby bezpośrednio porozmawiać z reprezentantami firm przy ich stoiskach i tam zapoznać się szczegółowo z proponowanymi przez wystawców rozwiązaniami. W gronie partnerów VII Kongresu NPT znaleźli się specjaliści z takich firm, jak: Althea, Arjo Polska, Edwards, Flux Medical, Formed, Geze, Greenpol, Hewi, Inmed Karczewscy, Medfinance, Medicom, Medikol, Mindray, MMM, Philips, Thermod, Warbud oraz Wolfmed.

Wizyta w showroomie firmy Formed

OPM_6_21_temat_numeru_Paulina_Prencel_INWESTYCJE_MEDYCZNE_W_CZASIE_COVID-19_9
fot. M. Ullmann

Na zakończenie tegorocznego Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny uczestnicy mieli okazję odwiedzić showroom firmy Formed z Żywca. Podczas spotkania goście zapoznali się z szeroką ofertą firmy i prezentacją kompleksowych rozwiązań dla szpitali. Zgodnie z tą koncepcją użytkownik może dopasować wybrane rozwiązania do własnych potrzeb: zaprojektować, wybudować i wyposażyć cały obiekt lub jego część, albo też zamówić tylko wybrane produkty.

Jak podkreślali eksperci z Formedu, m.in. prezes Piotr Semla oraz dyrektor handlowy Remigiusz Cichocki, którzy odpowiadali na pytania uczestników, w czasie użytkowania szpital na bieżąco może liczyć na pomoc ze strony firmy oraz konsultacje związane z bieżącą obsługą.

Z pomocy specjalistów z Formedu można skorzystać na każdym etapie procesu inwestycyjnego, zarówno podczas fazy koncepcyjnej, w czasie projektowania, budowy, jak i w przypadku wyposażaniu gotowego obiektu.

Gościem specjalnym tego wydarzenia był Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który przybliżył uczestnikom wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem tak ogromnej inwestycji, jaką była budowa SU, opowiedział o ważnym aspekcie wyposażenia jednostki w meble medyczne oraz rekomendował profesjonalną współpracę z Formedem, który w sposób elastyczny dopasowywał się do potrzeb użytkownika. Dyrektor Jędrychowski podkreślał, jak istotny jest taki model rzetelnej współpracy, ponieważ w konsekwencji gwarantuje on komfort osób pracujących w szpitalu i korzystających z wdrożonych rozwiązań.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Najlepszą opinią na temat Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny była ta od uczestników spotkania, którzy wyjeżdżając ze Szczyrku, żegnali nas słowami: „Do zobaczenia w przyszłym roku! Na pewno będziemy”.

Opinie na temat Kongresu

Marek Wójtowicz, moderator VII Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny

Po długiej, ponad rocznej pandemicznej przerwie w bezpośrednich kontaktach pomiędzy menadżerami placówek zdrowotnych, firm medycznych i inwestorskich wrześniowa konferencja w Szczyrku pokazała, jak wiele pojawiło się nowych problemów związanych m.in. z długotrwałym, pełnym lub częściowym lockdownem, kosztami walki z pandemią, stosowaniem znowelizowanych „pandemicznych” zapisów ustawy o zamówieniach publicznych, gospodarowaniem szpitalnymi odpadami zakaźnymi i „półzakaźnymi”, brakiem kadr medycznych i z wieloma innymi obszarami medycznych działań.

Więcej jest teraz pytań niż gotowych odpowiedzi. Dla mnie najistotniejsze wydaje się pytanie o docelowy sposób finansowania opieki zdrowotnej na wypadek kolejnych „lockdownów” zatrzymujących pacjenta w domu. Czy przyszłość ma finansowanie „bismarckiem”, a więc w duchu niemieckich ubezpieczeń zdrowotnych i znanego hasła „pieniądz idzie za pacjentem”, czy też raczej brytyjskim „beveridgem”, a więc w sposób zaopatrzeniowy, ryczałtowy, niezależny od liczby wykonanych i oddzielnie wycenianych procedur medycznych, z silną rządową ingerencją w razie kryzysu i „nakazowo-rozdzielczym” odgórnym zarządzaniem?

Aniela Złotkowska, technolog medyczny, EDAN – Usługi Projektowe i Konsulting

Zadano mi pytanie: „Czy warto brać udział w kongresach Nowoczesny Pion Techniczny”. A cóż to za pytanie?! Oczywiście że warto!

Gdzie indziej można otrzymać tyle wiedzy na tematy dotyczące zarządzania, spraw technicznych (wentylacji, gazów medycznych i technicznych, instalacji elektrycznych i niskoprądowych) i wyposażenia?

Gdzie można dowiedzieć się co nieco o projektowaniu lądowisk dla helikopterów medycznych? Podyskutować na temat, czy lepiej budować w systemie „projektuj i wybuduj”, czy w systemie tradycyjnym?

Gdzie można poznać prawne skutki dotyczące wprowadzenia RODO w służbie zdrowia? Dowiedzieć się, jak można zaprojektować nowoczesną sterylizatornię i w jaki sprzęt ją wyposażyć?

Tylko na tych kongresach!

Było ich już 7 i w ramach każdego z nich zwiedzaliśmy dodatkowo nową inwestycję – zwykle szpital, więc jest to niebywała okazja zobaczyć „od kuchni” rozwiązania, które zwykle niewiele osób ma możliwości zobaczyć.

Dodając do tego jeszcze wspaniałą organizację każdego z kongresów, piękne miejsca pobytu, charyzmatycznych zwykle menedżerów zwiedzanych obiektów, cóż trzeba więcej?!

I należy też dodać, że spotkania kongresowe prowadzi Najwspanialszy Moderator w Polsce, więc zapisujcie się rodacy na następne!

Janusz Atłachowicz, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

Powrót do normalności. Tak najkrócej można podsumować VII Kongres Nowoczesny Pion Techniczny. Odbył się w Szczyrku 9 i 10 września. Organizator Kongresu, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, jak zwykle zapewnił wykładowców. Przedstawili oni bardzo ciekawe prezentacje poruszające aktualne problemy funkcjonowania części technicznej szpitali. Dopisały firmy oferujące usługi i produkty dla sektora ochrony zdrowia. Przedstawiały swoje doświadczenia w rozwiązywaniu problemów technicznych, których nam nie brakuje. Konieczność przystosowania się szpitali do funkcjonowania w okresie epidemii koronawirusa znacznie zwiększyła ilość tych problemów. Choćby w zakresie dekontaminacji pomieszczeń. Dyskusje uczestników podczas prezentacji oraz ożywione rozmowy w kuluarach wskazują, że wróciliśmy do normalności. Całości pozytywnej oceny dopełniła wizyta w siedzibie jednej z firm w Żywcu. Warto rozważyć propozycję, zgłoszoną podczas Kongresu, powołania Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej.

Zaczynam odliczać dni do następnego Kongresu.

Anna Laskowska-Łapa, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

Praca online, spotkania online, zakupy online, niemal życie online. Taki był rok 2020 i spora część roku 2021. Mikroskopijna cząsteczka białka zmieniła nasze życie w skali planety.

Pojawienie się zaproszenia do udziału w VII Kongresie Nowoczesny Pion Techniczny było rzeczywistym powrotem do normalności.

I tak się też stało. Spotkanie, które odbyło się w Szczyrku 9-10 września, było perfekcyjnie przygotowane, nie tylko pod względem merytorycznym, ale i organizacyjnym, a tematy wystąpień jak najbardziej aktualne i doskonale podane przez zaproszonych prelegentów. Do tego świetnie wyposażone stoiska partnerów kongresu, których kompetentni przedstawiciele udzielali bardzo rzetelnych i użytecznych informacji. No i spotkania w przerwach oraz w czasie wolnym przynoszące kolejne dyskusje na temat zagadnień i problemów, z którymi na co dzień spotyka się personel techniczny placówek służby zdrowia.

Dla mnie, jako pracownika pionu inwestycyjno-technicznego szpitala i jednocześnie architekta projektującego przede wszystkim obiekty służby zdrowia, to kolejne spotkanie na Kongresie było poszerzeniem wiedzy o nowe rozwiązania techniczne, technologiczne i techniczne, co na pewno będzie bardzo przydatne w mojej pracy.

Z pozdrowieniami i do następnego spotkania.

Agata Szewczuk, Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu

Ucieszyliśmy się na wieść o powrocie do stacjonarnej formy Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny, a uczestnictwo w tym wydarzeniu tylko potwierdziło, że radość ta miała swoje oparcie w rzeczywistości. Kongres zawsze stanowił platformę wymiany doświadczeń, która rozpoczynała się prelekcjami i wielokrotnie prowadziła do długich rozmów kuluarowych. Tegoroczna edycja była szczególna – podejmowane były najbardziej aktualne tematy, m.in. związane z pandemią SARS-CoV-2, lecz również zachęcające do zmiany optyki i wykorzystania wizji przyszłości jako narzędzia do wpływania na problemy, z którymi zmagamy się teraz. Wspaniały panel swobodnej wymiany myśli i doświadczeń w tak wymagającym okresie, jakim jest czas pandemii SARS-CoV-2. Zbudowanie zaangażowania i otwartości w dzieleniu się wiedzą jest szalenie trudne do wykonania przy organizacji konferencji. „Ogólnopolski Przegląd Medyczny” ma jednak na to receptę. W oczekiwaniu na kolejną konferencję dziękujemy za wrześniową edycję.

Tomasz Kajor, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

W Kongresie NPT miałem okazję uczestniczyć po raz pierwszy. Jako uczestnik wielu takich przedsięwzięć mogę obiektywnie stwierdzić, że zaimponowało mi zdyscyplinowanie merytoryczne i organizacyjne wykładowców i uczestników. Nie sposób ocenić wszystkich wystąpień, więc przywołam jedynie trzy. Nie tylko kompetencje wykładowców, ale ich zaangażowanie zrobiło na mnie duże wrażenie. Dr Igor Madej z pasją udowadniał, że oddział szpitalny może nie gromadzić wewnątrz odpadów (na marginesie gratulacje dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii za certyfikację iPAAC).

Żywiołowy i kompetentny Damian Czyczyro rozebrał na czynniki pierwsze normy prawne (czyli ich brak) wydajności instalacji gazów medycznych.

Pani Alicja Krudysz przekonała wszystkich do jej koncepcji modernizacji i rozbudowy Szpitala Klinicznego im. Witolda Orłowskiego w Warszawie.

Marek Piotrowski, redaktor naczelny „OPM”

Jak zwykle dużą wartością dodaną naszej konferencji była możliwość bezpośredniego kontaktu z dostawcami sprzętu medycznego i usług serwisowych. Ponieważ tylko niektórzy z nich mieli możliwość prezentacji, ograniczonej zresztą ramami czasowymi, wiele ciekawych kontaktów i informacji można było pozyskać podczas bezpośrednich spotkań w części wystawowej. Z rozmów, jakie można było usłyszeć, również dla samych wystawców takie spotkanie ma dużą wartość i co ciekawe, nie tylko przez kontakt z pracownikami szpitali, ale właśnie dzięki spotkaniom z kolegami z innych firm, nawet jeśli są to firmy konkurencyjne. Coraz popularniejsza forma realizacji inwestycji polegająca na wykonawstwie kompleksowym, inaczej mówiąc „pod klucz”, sprawia, że cenne jest nawiązywanie relacji nawet z drobnymi producentami czy dostawcami w celu możliwości wygenerowania kompleksowej oferty na zaprojektowanie czy wyposażenie dużych obszarów, czy wręcz całych obiektów ochrony zdrowia.

Połączenie prezentacji firm z doświadczeniem ekspertów, którzy pracują w szpitalach lub na ich zlecenie, to chyba najlepsza formuła, gdyż pozwala w zasadzie od ręki na wyrobienie własnego punktu widzenia i skonfrontowanie go z rzeczywistością. Brak możliwości zwiedzenia jednostki medycznej, co było dotychczasową tradycją kongresu został skutecznie zastąpiony wizytą w siedzibie firmy Formed, połączoną z prelekcją dyr. Marcina Jędrychowskiego ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o zaletach kompleksowej realizacji wyposażenia szpitala, w tym wypadku w meble medyczne i inne stanowiące jego niezbędne wyposażenie. Taka forma konferencji, typowo „warsztatowa”, chyba sprawdza się najlepiej – możliwość dotknięcia produktu, jego próbek, rozmowa z osobami, które już „przeżyły” poważną inwestycję, jest najlepszą nauką dla tych, którzy takową lub podobną inwestycję dopiero planują.

Komentarze

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.