GE Healthcare pomaga sprostać wyzwaniom stojącym przed OAiIT w dobie pandemii - dlaszpitali.pl

GE Healthcare pomaga sprostać wyzwaniom stojącym przed OAiIT w dobie pandemii

OPM_4_20_technika_technologia_GE_HEALTHCARE_WLODZIMIERZ_DMYTERKO
fot. archiwum W. Dmyterko

Rozmowa z dr. n. med. Włodzimierzem Dmyterko − Clinical Application. Leaderem w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w GE Medical Systems Polska.

„OPM”: Bezpieczeństwo personelu medycznego jest niezwykle ważnym zagadnieniem, szczególnie teraz – w trakcie pandemii. Czy zbieranie danych i przenoszenie ich do systemu informatycznego wpływa na poprawę tego bezpieczeństwa?

Włodzimierz Dmyterko: Systemy informatyczne zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo personelu. W tej chwili borykamy się z niedoborem personelu, zarówno pielęgniarskiego, jak i lekarskiego, a czasem z koniecznością oddzielenia tego personelu od zainfekowanego pacjenta. Przekazywanie danych medycznych przy pomocy systemów informatycznych znacznie ogranicza kontakt medyka z pacjentem.

Nie bez znaczenia jest też nieużywanie dokumentacji papierowej jako nośnika informacji przekazywanego między oddziałami. System informatyczny jest absolutnie sterylny pod względem bakteriologicznym.

Jakie są największe wyzwania w opiece nad pacjentem stojące przed personelem medycznym w OIT i BO i jak GE Healthcare pomaga sprostać tym wyzwaniom?

Podstawowe wyzwania stojące przed Oddziałami Intensywnej Terapii i Blokami Operacyjnymi to: wentylacja, hemodynamika, żywienie, zapobieganie infekcjom. GE wspiera i wdraża działania w tym zakresie oraz szuka ciągle nowych rozwiązań.

Prawidłowa wentylacja odgrywa ogromną rolę w leczeniu pacjentów. Pojawia się coraz więcej wytycznych dotyczących wentylacji oszczędzającej płuca pacjenta, tzw. wentylacji protekcyjnej. Polega ona na: zastosowaniu niskich objętości pojedynczego oddechu VT 6-8 ml/kg, stosowaniu dodatniego ciśnienia w fazie końcowowydechowej PEEP oraz rekrutacji pęcherzyków płucnych, pozwalającej na ich prawidłową pracę. Do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia, którymi są nowoczesne respiratory, umożliwiające wyliczanie np. FRC, czyli czynnościowej pojemności zalegającej czy też spirodynamiki. Respiratory firmy GE Healthcare mają także możliwość pomiarów metabolicznych metodą kalorymetrii pośredniej, co umożliwia prawidłową ocenę zapotrzebowania kalorycznego i właściwe żywienie pacjentów w Oddziałach Intensywnej Terapii. O ważności powyższych pomiarów może świadczyć fakt, że znajdują się one na liście procedur refundowanych TISS (3 punkty w skali TISS).

Jeżeli chodzi o infekcje, ogromnym problemem, z którym pomaga walczyć GE Healthcare, jest przenoszenie zakażenia z pacjenta na pacjenta. W dobie COVID-19 stosowanie sprzętu jednorazowego, np. rur jednorazowych u pacjenta, zarówno do aparatów do znieczulenia, jak i respiratorów, jest codzienną praktyką. Warto zaznaczyć, że zastosowanie np. mankietów do pomiarów ciśnienia dla jednego pacjenta, zamiast mankietów wielorazowych dla wielu pacjentów, także może skutecznie ograniczyć liczbę infekcji. Takie rozwiązania są powszechnie stosowane w wielu krajach. U nas, niestety, nawet w dobie pandemii nie są one praktyką codzienną.

W zakresie hemodynamiki GE Healthcare jest jednym z liderów monitoringu na rynku. Kardiomonitory to narzędzia nadzoru kardiologicznego, współpracujące z systemem informatycznym Centricity High Acuity, a także z systemami do zarządzania danymi elektrokardiologicznymi MUSE. Połączenie systemu monitorowania pacjentów z klinicznym systemem informatycznym Centricity High Acuity daje bardzo szerokie możliwości. Masowa, ciągła analiza EKG z monitora z wykorzystaniem wysokiej klasy algorytmu 12SL, analiza arytmii w 4 odprowadzeniach jednocześnie czy ciągły pomiar odcinka QT od 1 do 12 odprowadzeń to nowoczesne rozwiązania nadzoru kardiologicznego, pozwalające ograniczyć tradycyjne badania EKG a co za tym idzie, ograniczające przemieszczanie personelu i ryzyko zakażeń.

Dodatkowo, w obliczu postępującej informatyzacji kardiomonitor może stać się centrum informacji o stanie pacjenta, integrując na jednym ekranie bezpośrednio przy łóżku pacjenta monitorowane parametry hemodynamiczne, parametry z innych urządzeń medycznych, np. z aparatu do znieczulania czy respiratora, i umożliwiając dostęp do dokumentacji pacjenta udostępnianej przez systemy informatyczne pracujące w szpitalu.

Czytaj także: Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dobie pandemii COVID-19

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.